Kategorija: Poljoprivreda

Priručnik za zaštitu bilja – na prodaju

Knjigu “Priručnik za zaštitu bilja”  čiji je autor Vukosav Grugurević trenutno imamo u ponudi za prodaju.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 960 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja. Nema pečatai podvlačenja reči, ali ima posvetu na prvom listu (po potrebi šaljem fotografiju).

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Priručnik za zaštitu bilja” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

Vodiš za zaštitu poljoprivrednih biljaka
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Za sva dodatna pitanja vezana za ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Jagodasto voće – na prodaju

Knjigu “Jagodasto voće” od grupe autora trenutno imamo na stanju. Knjigu su napisali Staniša Paunović, Petar Mišić i Asen Stančević.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 430 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja. Nema pečata, posvete ili podvlačenja reči.

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Jagodasto voće” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

Knjiga o jagodastom voću na prodaju
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Da biste poručili ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Baštovanstvo na starinski način – na prodaju

Knjigu “Baštovanstvo na starinski način” od autora Olivera Kneževića trenutno imamo na stanju.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 720 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja. Nema pečata, posvete ili podvlačenja reči.

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Baštovanstvo na starinski način” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

Baštovanstvo na starinski način knjiga
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Da biste poručili ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Sistemi konvencionalne i organske proizvodnje ratarskih useva – na prodaju

Knjigu “Sistemi konvencionalne i organske proizvodnje ratarskih useva” od grupe autora trenutno imamo na stanju.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 480 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja. Nema pečata, posvete, ali ima mestimično podvlačenja reči.

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Sistemi konvencionalne i organske proizvodnje ratarskih useva” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

knjiga o ratarenju - monografija
izvor – retkeknjige.com

Da biste poručili ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Šećerna repa – Sredoje Stanaćev – na prodaju

Knjigu “Šećerna repa” od čiji je autor Sredoje Stanaćev trenutno imamo na stanju.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 530 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja, malo više na koricama. Nema pečata i podvlačenja reči, ima posvetu na prvom listu.

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Šećerna repa” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

knjiga o šećernoj repi na prodaju
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Da biste poručili ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Određivanje korova – na prodaju

Knjigu “Određivanje korova”  čiji je autor dr Momčilo Kojić trenutno imamo u ponudi za prodaju.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 1120 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja. Nema pečata, posvete ili podvlačenja reči.

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Određivanje korova” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

Knjiga o korovskim biljkama u ratarstvu
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Za sva dodatna pitanja vezana za ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Voćarstvo – Krešimir Petranović – na prodaju

Knjigu “Voćarstvo”  čiji je autor Krešimir Petranović trenutno imamo u ponudi za prodaju. U pitanju je treće, prošireno izdanje.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 950 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja. Nema pečata, posvete ili podvlačenja reči. Potpis vlasnika na prvom listu (ako treba šaljem sliku).

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Voćarstvo” od autora Krešimira Petranovića na našem blogu.

‏‏‎ ‎

opšti priručnik o voćarstvu
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Za sva dodatna pitanja vezana za ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Praktično pčelarstvo – na prodaju

Knjigu “Praktično pčelarstvo” čiji je autor Krsta Pčelarević trenutno imamo na stanju.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 470 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa manjim tragovima korišćenja. Nema pečata, posvete ili podvlačenja reči. Na zadnjoj korici u unutrašnjem delu ima manje tragove korektora.

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Praktično pčelarstvo” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

Knjiga o pčelarenju, fototipsko izdanje
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Da biste poručili ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Praktično živinarstvo – na prodaju

Knjigu “Praktično živinarstvo” od grupe autora trenutno nemamo na stanju. Autori tekstova su: dr Čedomir Višnjić, Prof. dr Miroslava Milovanović, Prof dr Danica Ćirić, Prof dr Nestor Šijački, Vet. specijalista Nikola Burinka, Dipl.dr Radoje Gajović, Dipl vet. Eva Voda.

‏‏‎ ‎

Trenutno nemamo na stanju

‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎

Za poručivanje idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: ///

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Praktično živinarstvo” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Da biste poručili ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.

Krmne biljke i silaža – na prodaju

Knjigu “Krmne biljke i silaža” od grupe autora trenutno imamo na stanju.

‏‏‎ ‎

Cena knjige je 560 dinara.

‏‏‎ ‎

Za poručivanje knjige idite na kontakt stranu.

‏‏‎ ‎

NAPOMENA: Knjiga je dobro očuvana sa tragovima korišćenja. Nema pečata, posvete ili podvlačenja reči. Ima linija od flomastera na stranama sa sadržajem.

‏‏‎ ‎

Pogledajte prikaz knjige “Krmne biljke i silaža” na našem blogu.

‏‏‎ ‎

Slika naslovne strane knjige o silaži
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Da biste poručili ovu knjigu javite nam se preko strane KONTAKT.