Način slanja

Knjige koje su kupljene se šalju kao preporučeno pismo. Nakon slanja svaka pošiljka dobija registracioni kod pomoću kojega se može pratiti gde se nalazi. Knjigu dostavlja poštar na adresu, a ako nema nikoga ostavlja obaveštenje u kojoj se pošti knjiga može preuzeti.

Knjige se pakuju tako da ne može doći do oštećenje tokom transporta ili u slučaju da budu izložene vlazi.

Za sada nismo u mogućnoati da knjige šaljemo na drugi način.