Način slanja

 

Knjige koje su kupljene sešalju kao preporučeno pismo. Nakon slanja svaka pošiljka dobija registracioni kod pomoću kojega se može pratiti gde se nalazi. Knjigu dostavlja poštar na adresu, a ako nema nikoga ostavlja obaveštenje u kojoj se pošti knjiga može preuzeti.

 

Za sada nismo u mogućnoati da knjige šaljemo na drugi način.