Album rasa stoke – Jovan Belić

Album rasa stoke – Jovan Belić
Izdavač – Naučna knjiga
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 404
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1961
Format – 17 X 24 cm
Tiraž – 2000
ISBN – nema

prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Album rasa stoke” koju je napisao Jovan Belić spada u stručnu literaturu vezanu za stočarstvo kakva se retko sreće. U osnovi se autor potrudio da popuni prazninu koja je postojala u literaturi za fakultete i škole, a koja je bila vezana za predstavljanje goveda, konja, svinja, ovaca i koza. Prvo je išao po terenu i slikao kako izgledaju pojedine rase, pa kad je sakupio dovoljno materijala pristupio je pripremanju knjige.

Ovo je i sada cenjena knjiga iz razloga što sadrži veći broj fotografija autohtonih rasa, što je u kasnijem vremenu dosta zapostavljeno. Uz svaku sliku je autor naveo poreklo slike, kao i napomenu na šta da se obrati pažnja. Ovde nisu slikane samo čiste rase konja, goveda, svinja, koza i ovaca već i mešanci među različitim rasama. U tom periodu se na taj način, ukrštanjem rasa radilo na poboljšanju kvaliteta stočnog fonda.

Predstavljen je veliki broj rasa, od kojih su neke i danas slabije poznate na ovim prostorima. Tu je i predstavljanje predaka od kojih su domaće vrste stoke nastale, kao i primitivnih tipova koji se gaje. Neki od tih primitivnih tipova za goveda su tigrasta buša, kolubarsko goveče; za konje su neki primitvni tipovi tarpan ili mongolski konj; za ovčarstvo su primitivni tipovi svrljiška ili zetska žuja; za svinjarstvo bi primer bili lasasta mangulica, šiška ili bikovačka svinja; za kozarstvo bi to bile makedonski tip i melezi sa sanskom kozom.

Knjiga se praktično sastoji samo od fotografija, one su uglavnom crno bele i dobrog su kvaliteta. Sličan je kvalitet fotografija rasa stoke koje je snimao autor kao i onih koje su reprodukcija fotografija i slika sa drugih mesta. U tom periodu se samo tako moglo raditi što se tiče štampe. mada ima meke korice, Što se tiče koričenja ono je obavljeno povezivanjem što je veliki plus.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
predgovor i prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com
sadržaj
izvor – retkeknjige.com
uvod u govedrstvo
izvor – retkeknjige.com
prikaz rase buša
izvor – retkeknjige.com
prikaz istarsko goveče
izvor – retkeknjige.com
Šaroleska rasa
izvor – retkeknjige.com
prikaz siriski konj
izvor – retkeknjige.com
prikaz ponija
izvor – retkeknjige.com
prikaz svinje moravka
izvor – retkeknjige.com
prikaz rasa ovaca
izvor – retkeknjige.com
prikaz koza i njihovih rasa
izvor – retkeknjige.com
koze i registar pojmova
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Album rasa stoke”

GOVEDARSTVO

Srodnici i rodonačelnici goveda

Divlji bivo

Domaći bivo (azijski i evropski)

Gaur

Gajal

Banteng

Divlji jak

Pitomi jak

Bizon amerikanski

Bizon evropski

Zubroid

Cebu

Proizvodi ukrštanja cebua i jaka

Proizvod ukrštanja cebua i domaćeg govečeta

Proizvod ukrštanja između primigenih hamitskih goveda i azijskog cebua

Baturis goveče

Izgled primitivnog govečeta (bos primigenius Bojanus)

Skelet primigeniusa (bos primigenius Bojanus)

Skelet brahicerosa (bos brachyceros Adametz)

RASE GOVEDA

Domaće rase goveda

Buša

 • crveni soj
 • crveni metohiski soj
 • upoređivanje crvenog metohiskog i crvenog ukrajinskog govečeta
 • polimski soj
 • plavi povardarski soj
 • upoređivanje sive buše sa oberintaliskim govečetom
 • tigrasta buša
 • melez buše i pincgaverskog govečeta
 • melez buše i montafonca
 • melez buše i simentalca
 • upoređivanje buše i podolskog govečeta

Podolsko (stepsko) goveče

melez podolca i simentalca

Kolubarsko goveče

Posavska gulja

Istarsko goveče

Sprečko goveče

Iskarsko goveče

Slovenačko belo goveče

melez simentalca i slovenačkog belog govečeta

Pomursko goveče

Inostrane rase goveda kod nas uvežene

Simentalsko goveče (orginal)

Austriski simentalac

Nemački simentalac

Domaće šareno goveče

melez montafonke i simentalca

melez simentalca i friziske krave

Upoređivanje simentalca i hinterveldskog govečeta

Hinterveldsko goveče

Bohinjsko goveče

Hanabernsko goveče

Pincgavsko goveče

Mrko švicko goveče

Rase nastale od mrkog švickog

Algajsko goveče

Montafonsko goveče

Američko mrko goveče

Oberintalsko goveče

upoređivanje montafonca i oberintalca

upoređivanje oberintalca i sive buše

upoređivanje oberintalca i gatačkog govečeta

Gatačko goveče

Ostale važnije inostrane rase goveda

Rase goveda jednobojno crvene

 • Anglersko goveče
 • Crveno šlesko goveče
 • Crveno harcko goveče
 • Franačko goveče
 • Crveno poljsko goveče
 • Crveveno ukrajinsko goveče
 • upoređivanje crvenog ukrajinskog govečeta i crvene buše
 • upoređivanje crvenog ukrajinskog i crvene metohiske buše
 • Crveno dansko goveče
 • Eringensko goveče

Rase goveda crno bele (šarene ) boje

 • Holandsko frizisko goveče
 • Nemačko crno belo goveče
 • Englesko crno belo goveče
 • Holštajnsko frizisko goveče
 • Groningerško goveče
 • Frajburško goveče

Rase goveda crveno bele (šarene) boje

 • Crveno belo holandsko goveče
 • Crveno belo nemačko goveče
 • Crveno belo švedsko goveče

Italijanske rase goveda

Francuske rase goveda

 • Šaroleska rasa
 • Limuzinska rasa
 • Normandiska rasa
 • Monbeliarska rasa

Sovjetske rase goveda

 • Kostromonska rasa
 • Crvena gorbatovska rasa
 • Mrka letonska rasa
 • Crvena stepska rasa
 • Bestuževska rasa
 • Holmogorska rasa
 • Jaroslavska rasa

Engleske rase goveda

 • Gojazni šorthorn
 • Mlečni šorthorn
 • Hereford rasa
 • Aberdin angus rasa
 • Devon rasa
 • Dželovej rasa
 • Džerzi rasa
 • Gernzej rasa
 • Crvena šuta (red poll) rasa
 • Airširska rasa
 • Goveče škotskih visoravni

KONJARSTVO

Srodnici i rodonačelnici konja

Zebre

Zebroidi

Kiang

Hibrid kianga i domaće magarice

Kulan

Onager

Hibrid onagera i magarca

Somaliski divlji magarac

Nubiski divlji magarac

Domaći magarac

Apulinski magarac

Puatu magarac

Katalonski magarac

Upoređenje kinja, mule i magarca

Mula

Španska mula

Puatu mula

Američka mula

Mazga

Mula sa potomstvom

Tarpan ili divlji konj

Pševalskov ili mongolski divlji konj

RASE KONJA

Toplokrvne rase konja

 • Arapski konj
 • Persiski konj
 • Berberski konj
 • Siriski konj
 • Kirgiski konj
 • Kalmički konj
 • Baškirski konj
 • Kabardinski konj
 • Turkmenski konj
 • Donski konj
 • Orlovski kasač
 • Rusko američki kasač
 • Američki kasač
 • Punokrvni engleski konj
 • Polukrvni engleski konj
 • Hunter
 • Haknej
 • Angloarapski konj
 • Istočno pruski (trakenski) konj
 • Hanoverski konj
 • Holšajnski konj
 • Oldenburški konj
 • Istočno friziski konj
 • Anglo normanski
 • Nonius
 • Gidran
 • Furioza
 • Lipicanac
 • Španski konj
 • Proizvod ukrštanja španskog i arapskog konja
 • Proizvod ukrštanja arapskog pastuva i lipicanske kobile
 • Kladubriski konj
 • Domaći brdski konj
 • Oplemenjeni brdski konj
 • Domaći brski konj pod tovarom
 • Poljski konik
 • Hucula
 • Haflinger
 • Jura konj
 • Najveći i najmanji konj

Hladnokrve rase konja

 • Sufolk
 • Klajdenstalski konj
 • Šairski konj
 • Peršeron
 • Bulonjski konj
 • Brabatski konj
 • Ardenski konj
 • Današnji tip belgiskog konja
 • Rajnsko belgijski konj
 • Šlezviški konj
 • Pincgavski konj
 • Domaći hladnokrvnjak

Poni

 • Šetland poni
 • Norveški poni
 • Polo poni

SVINJARSTVO

Srodnici i rodonačelnici svinja i rase postale od njih

Babirussa

Sus barbatus (bradata svinja)

Dicotyles torquatus

Potamochoerus (svinja sa kićankom)

Phacochoerus (bradavičasta svinja)

Sus vittatus (azijska divlja svinja)

Sus pliciceps (kineska naborana svinja)

Sijamska domaća svinja

Indijska domaća svinja

Napuljska domaća svinja

Portugalska domaća svinja

Evropska divlja svinja

proizvod ukrštanja divlje i pitome svinje

Keltsko germanska domaća svinja

Ruska primitivna domaća svinja

Domaće rase svinja

 • Šiška
 • Turopoljska svinja
 • Bagun
 • Šumadiska svinja
 • Lasasta mangulica
 • Crna mangulica
 • Bela mangulica
 • Bikovačka mangulica
 • Crna slavonska ili pfajferova svinja
 • Moravks svinja
 • Resavska svinja
 • Džumaliska svinja
 • Krškopoljska ili černopasasta svinja

Inostrane rase svinja

Engleske rase svinja

 • Berkšir
 • proizvod nastao ukrštanjem berkšir nerasta i moravke
 • Korneval
 • proizvod ukrštanja kornevala i moravke
 • proizvod ukrštanja kornevala i crne slavonske svinje
 • proizvod ukrštanja kornevala i resavke
 • proizvod ukrštanja kornevala i lasaste mangulice
 • Tamvort
 • Mali jorkšir
 • Srednj jorkšir
 • Veliki jorkšir
 • proizvod ukrštanja jorkšira i mangulice
 • Eseks

Nemačke rase svinja

 • Nemačka plemenita svinja
 • Nemačka oplemenjena svinja
 • Anglerska svinja
 • Švapsko halska svinja
 • Hanoversko braunšajnuška svinja

Češke rase svinja

 • Bela češka svinja

Sovjetske rase svinja

 • Bela ukrajinska svinja
 • Mirgorodska svinja

Danska rasa svinja

 • Bela danska svinja

Holandske rase svinja

 • Bela holandska rasa svinja

Švedske rase svinja

 • Bela švedska svinja

Belgiske rase svinja

 • Pietren rasa svinja

Španske rase svinja

 • Campanario svinja

Američke rase svinja

 • Poland kina
 • Minesota

OBČARSTVO

Pseudois nahura (plava ovca)

Ammotragus levria (grivasta ovca)

Ovis vignei cycloceros (kružoroga ovca)

Ovis ammon (argali ovca)

Ovis musimon (evropski muflon)

RASE OVACA

Domaće rase ovaca

Pramenka

 • Sjenički soj
 • Svrljiški soj
 • Krivovirski soj
 • Pirotski soj
 • Lipski soj
 • Dubski soj
 • Kupreški soj
 • Prijevorski soj
 • Lički soj
 • Pivski soj
 • Zetska žuja
 • Vasojevićki soj
 • Kosovski soj
 • Beli metohiski (bardorka) soj
 • Baljuša
 • Ovčepoljski soj
 • Šarplaninski soj
 • Karakačanski soj
 • Beli vlaški soj
 • Vlaški vitorogi soj

Cigaja

 • proizvod ukrštanja cigaje i pramenke
 • proizvod ukršanja merina i cigaje
 • proizvod ukrštanja šropšira i cigaja ovce
 • proizvod ukrštanja cigaje sa hempširom

Solčanska ovca

 • Bergamo rasa

Paška ovca

Dubrovačka ovca

Inostrane rase ovaca

Rase ovaca za vunu

 • Merino
 • Virtemberška ovca

Rase ovaca za meso

 • Laster
 • Linkoln
 • Korcvold
 • Ševiot
 • Romni marš
 • Nemačka beloglava ovca
 • Soutdaun
 • Hempšir
 • Šropšir
 • Oksford rasa
 • Sufolk rasa
 • Nemačka crnoglava ovca
 • Koridal rasa
 • Škotska crnoglava ovca
 • Heidschnucke

Rase ovaca za mleko

 • Istočno friziska ovca

Rase ovaca za krzo i kožu

 • Karakul
 • Romanovska ovca

Masnorepe i masnotrtične ovce

 • Sirijska masnorepa ovca
 • Hisarska masnotrtična ovca
 • Somaliska ovca

KOZARSTVO

Srodnici i rodonačelnici koza

Tar

Tur

Kozorog

Capra aegagrus

Capra falconeri

RASE KOZA

Inostrane rase koza

 • Sanska koza
 • Bela plemenita nemačka koza
 • Mrka nemačka plemenita koza
 • Valijska koza
 • Egipatska koza
 • Patuljasta kamerunska koza
 • Angora koza

Domaća koza

proizvod ukrštanja domaće i sanske koze