Početna / Blog / Celokupne vinarske tajne (reprint)

Celokupne vinarske tajne (reprint)

Celokupne vinarske tajne – Janko Đokić
Izdavač – Memorija
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 226
Povez – meki povez
Godina izdanja – 2012
Format – 14 X 20 cm
Tiraž – 1000
ISBN – 978-86-83485-20-8

Prednje korice knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjigu „Celokupne vinarske tajne“ napisao je Janko Đokić i objavio 1929 godine. Ovaj iskusa vinar i likerđija je svoje dugogodišnje znanje prikupio i objavio kao knjigu. Kako se obnovilo interesovanje za organsku proizvodnju svega, tako je i za proizvodnju vina. A za ovu knjigu bi se moglo reći da je rudnik interesantnih ideja. Istina je da je tehnologija uznapredovala, međutim osnove u proizvodnji vina su ostale iste.

Poglavlja su dosta jasno organizovana i podeljena. Prvo se govori i vinima uopšte, pa potom o buradima za podrume malo opširnije, kako da se smeste i da se pripreme za vino. Zatim ide glava o pripremi i korišćenju sumpora tokom pripremanja vina. Naredno je poglavlje koje obrađuje branje grožđa, njegovo ceđenje i postupanje tokom tih procesa.

Kako je autor bio i likerdžija, tu je dosta opširno poglavlje o veštačkim vinima koja se prave od mošta. Ta vina uglavnom imaju nazive prema nekim državama ili pokrajinama. Naredno poglavlje sadrži tekstove o održavanju vina u kondiciji, te šta raditi kad dođe do problema. Zapravo to sa problemima koji se mogu javiti u vinarstvu se prenosi na nekoliko sledećih glava, sve sa konkretnim savetima.

Nakon tog ide poglavlje o trarvnim vinima, sa čime je sutor bio takođe dobro upoznat i imao dosta iskustva iz prakse. Ovo je veoma zanimljivo, jer je opisan postupak kako da se vinima dodaju lekovite i začinske biljke, te kako to utiče na njihov ukus. Naredno poglavlje ove knjige nastavlja u sličnom tonu, a to je pripremanje vina od drugih biljaka, a ne samo od grožđa.

Veliko iskustvo koje je imao, autor knjige nije ograničio na vino i srodna pića, tu su još obrađene rakije i sirća. Ovde do izrazaja dolazi poznavanje trendova koji su u to vreme vladali u Evropi. Kao što sam napomenui na početku ovog teksta ovo je sve zanimljivo posebno ako se posmatra iz ugla organske proizvodnje. Tu je posebno interesantna proizvodnja vinskog sirćeta na prirodan način.

Što se tiče ilustracija, njih praktično nema a da su od koristi. Malo su dodate neki crteži ali to je samo radi ukrasa. Na kraju knjige se nalazi indeks bilja, korenja i drugih mirišljavih stvari koje mogu biti od koristi pri pripremanju vina, likera i rakija. Ovo novo izdanje iz 2012 koje je ovde prikazano jeste zapravo drugo izdanje reprint, što govori o tome da postoji interesovanje za ovu temu.

Slike knjige

zadnje korice knjige
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com

predgovor
izvor – retkeknjige.com

sadržaj knjge
izvor – retkeknjige.com

prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com

prvo poglavlje o vinima uopšte
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o buradima i podrumu
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o čuvanju vina
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o aromatičnim vinima
izvor – retkeknjige.com

indeks pojmova
izvor – retkeknjige.com

spisak predloga za rad u vinogradu
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Celokupne vinarske tajne (reprint)“

Glava I
U opšte o vinu od postanka sveta do danas
Glava II
O raznom neumerenom piću i njihovim posledicama
Glava III
O vinovoj lozi, o njenom daru i o dejstvu ploda joj
Glava IV
O stranim i ugarskim vinima
Glava V
O podrumu i buradima
Kako treba podrum držati
Kako da namestiš burade
O spremi buradi za vino
Kako da novu burad ispariš
Još drukčije da novo bure ispariš
Da izlečiš bure od plesni i smrada
Kad je bure veoma pokvareno
Da znaš sigurno da li je bure čisto
Glava VI
O raznoj spremi sumpora
Obično čišćenje sumpora
Izvanredna sprema sumpora
Bogati sumpor za ukus vina i postojanost
Sumpor za svako vino
Mirisavi sumpor da napraviš
Sumpor koji nikom ne škodi
Da napraviš sumpor za pretakanje vina
Sumpor za slabo vino
Sumpor za povređeno vino
Sumpor da se vino ne uplesnivi
Kako da upotrebiš sumpor
Da zakadiš bure bez sumpora
Glava VII
O probi vina
O godišnjem kretanju vina i promeni
U koje se vreme kuša vino
Šta se traži od dobra vina
O kušanju (koštanju) vina
Glava VIII
Šta treba preko cele godine oko vina raditi u svima mesecima
Glava IX
O berbi vinograda i šta tome predstoji
O tačnom vremenu berbe
O ceđenju vina
O ceđenju crna vina
O kljuku
O nošenju mosta (soka) na daleko
Staro ili slabo vino o berbi da popraviš
Kad neće mlado vino da vri
Da ne bi pri vrenju most na vranj izlazio Novo vino da odmah bistro bude i bez alkohola
da ostane
Da najbrže novo vino izbistriš, odmah kad ga ocediš istog časa bistro za piće
Glava X
Veštačka vina koja se od mosta prave Da most (sok) sladak ostane
Da most u pola vri
Da napraviš slatko vino sa slačicom
Da ti most sladak ostane
Da napraviš od mosta (nemo) vino Da održiš most sladak cele godine
Da opisuješ vino a da slatko bude
Da se most brzo izbistri
Da načiniš saharno (šećerno) vino
Da načiniš delikatnu kapljicu
Čemu slatka vina koriste
Da napraviš od mosta jako vino
Da napraviš od mosta snažno vino
Da načiniti od mosta jako i dugotrajno vino
Da bude mnogo jače nego po prirodi
Staro slabo vino o berbi da pojačaš
S jeseni dobro vino da načiniš
Slabo vino jakim da načiniš
Da napraviš koje brzo opija
Od nova vina staro da bude
Osobito dobro vino o berbi da načiniš
Da načiniš od mosta vino koje liči talijanskom
Od mosta da načiniš vino kao talijansko
Još inače da načiniš talijansko vino
Drukčije da načiniš talijansko vino
Još inače da načiniš vino nalik talijanskom
Da načiniš vino nalik talijanskome
Da načiniš vino, kojim ćeš popravljati slaba
Da načiniš blago i ukusno vino
Da načiniš malvasiju
Da načiniš muškatno vino
Da načiniš muškatno vino od crnog mosta
Još drukčije načiniš crno muškatno vino
Da načiniš muškatno vino od stara vina
Da načiniš rensko vino
Da načiniš frankonsko vino
Da načiniš veltrinsko vino
Da načiniš raminsko vino
Da načiniš ausbruh
Da načiniš gustosinjsko vino
Da načiniš mozeljsko vino
Da načiniš slamsko vino
Da načiniš rimsko vino
Da načiniš špansko vino
Da načiniš tokajsko vino
Da načiniš populsko vino
Da načiniš grčko vino
Da načiniš grčko vino, takozvano nektar
Da načiniš grčko vino, zvano mulz ili muzelos
Da načiniš grčko vino, gakozvano ipokras
Da načiniš grčko vino, takozvano klaret
Braunšvigski klaret
Da načiniš pravi nemački klaret
Da načiniš štrasburški klaret
Da načiniš austrijski klaret
Da načiniš klaret od vode
Da načiniš sasvim delikatan šiler
Glava XI
O pretakanju vina
Glava XII
Kako treba vina paziti da budu dobra
Da vino u ukusu i boji stalno bude
Da ne menja svoju dobrotu ni boju
Da ga održiš u snazi
Da ga sačuvaš od kvarenja
Da ga sačuvaš od kvareža, da ga duže trošiš
Kad počne vino da menja boju šta da radiš
Pri točenju da ne izgubi boju i ukus
Kad se počne kvariti, kisni ili bilo šta
Da ga sačuvaš od kiseline leti
Da se uopšte ne ukisni
Kad je već počelo kisiti
Da popraviš bolesno vino
Da popraviš hrđavo vino
Kad vino izgubi snagu da ga popraviš
Kako da pomogneš ukvarenu vinu sigurno
Da popraviš vino koje se počelo kvariti
Da slabo vino bude jako, sa travama
Da grmljavina ne škodi vinu
Da popraviš vino koje nema lep ukus
Posle premeštanja da brzo stane
Da popraviš vino kad boju izgubi
Od crna vina da načiniš belo
Od belog vina da načiniš crno bez boje
Belom vinu dati rubinsku boju bez boje
Da se vino ne promeni
Glava XIII
Da izbistriš mutno vino
Da izbistriš i pomogneš vinu koje je bolesno
Na drugi način da izbistriš vino
Da pomogneš mutnu i bezukusnu vinu
Da izbistriš mutno belo vino
Vanredno sredstvo da izbistriš mutno vino
Da popraviš uzmu Neno vino
Da popraviš mutno i hrđave boje vino
Da izbistriš mutno i debelo vino
Glava XIV
O nakiselim i uskislim vinima
Da kiselo vino dobije prvu svoju dobrotu
Kad vino na kiselo zaudara
Kad je vino kiselo ili hoće da uskisne
Kad je vino kiselo kao sirće
Da popraviš vino koje udara na sirće
Da kiselu vinu pomogneš
Ako od mosta slatko načinjeno vino počne kisiti
Da pomogneš uskisnutu vinu
Glava XV
O teglivim vinima
Da popraviš vino koje se tegli
Da pomogneš vinu koje se počelo tegliti
Da sačuvaš vino od teglenja
Još drukčije da pomogneš mutnu i tegleću vinu
Još drukčije da pomogneš teglivu i pokvarenom vinu
Da popraviš debelo, mutno i teglivo vino
Da popraviš mutno i teglivo vino
Glava XVI
O plesnivim vinima
Kad je vino plesnivo, kako da mu pomogneš
Da skupiš plesan sa vina
Kad počne vino na plesan da zaudara
Glava XVII
O smrdljivim vinima
Da popraviš vino koje rđavo zaudara
Kad vino zaudara, da ga načiniš da miriše
Glava XVIII
O prevrnutim i tome sličnim vinima
Da pomogneš prevrnutu vinu
Kad se vino prevrne i bezukusno bude
Kako prevrnutu vinu da pomogneš
Glava XIX
O sudovnim i sumporastim vinima
Kad na bure zaudara
Kad na sumpor zaudara
Glava XX
O popravljanju i čuvanju od tog
Da popraviš sidbo i hrđavo
Da slabo vino krepkim načiniš
Da daš belu ili crnu ceđenu vinu lep miris
Da daš belu ili crnu ceđenu vinu lep ukus
Da daš lep ukus belom vinu
Da pomogneš zagušenu vinu
Kad vino šušti kao da vri
Glava XXI
Uputstvo o travnim vinima i njihovoj upotrebi i kad treba korenje i trave kupiti i birati
O gorkim vinima
Da načiniš pelenaš (pelensko vino) s grožđem Još drukčije da načiniš pelenjak s grožđem
Da načiniš još delikatniji pelenjak
Pelenjak bez grožđa
Još drukčije da načiniš pelenjak bez grožđa
Da načiniš gorko vino od trava a bez grožđa
Još drukčije da načiniš gorko vino s travama
Da načiniš izvanredno gorko vino od trava i začina
Još drukčije da načiniš tako vino
Da načiniš gorko vino, koje je korisno zdravlju
Da načiniš gorko vino za trpezu
Da načiniš gorko delikatno vino
Da načiniš gorko vino koje se obično po velikim dvorovima pije
Da načiniš dobro gorko vino
Da načiniš gorko vino
Da načiniš gorko vino
Da načiniš gorko vino, koje krepi i crnu čigericu
O unutarnjoj koristi gorkih vina
Još o koristi bermeta
Da načiniš belo vino od tatrljana
Da načiniš korisno vino od poljska podrožnika
Da načiniš vino od angelike
Da načiniš dokusdoflinsko vino
Da načiniš vino od sažinice
Da načiniš od apte vino
Da načiniš vino od očanice
Da načiniš vino od betonike
Da načiniš vino od crnobilja
Da načiniš vino od bosiljka
Da vino načiniš od ruzmariia
Da načiniš vino od lavendma
Da načiniš vino od majorana
Da načiniš vino od matičnjaka
Da načiniš vino od isopa
Da načiniš vino od dobričavice
Da načiniš vino od ruže
Da načiniš vino od divlje ruže
Da načiniš vino od karanfila
Da načiniš vino od vranilovke
Da načiniš vino od žalfije
Da načiniš vino od zove
Da načiniš vino od omana
Da načiniš omanovo vino s travama
Da načiniš još drukčije omanovo vino što godi zdravlju
Glava XXII
Vino od raznih plodova
Da načiniš onajzovo vino
Da načiniš vina od slatka kopra
Da načiniš od peršuna nino
Da načiniš vino od smreke
Da načiniš vino od kupovna grožđa
Da načiniš vino od drenjina
Da načiniš vino od trnjina
Da načiniš vino od čivutskih trešanja
Da načiniš vino od crnih kupinovih jagoda
Da načiniš vino od dgunja
Da načiniš delikatno vino od dgunja
Da načiniš vino od višanja
Najlakši način da načiniš višnjevo vino
Da načiniš vino od suvih višanja
Da načiniš vino od višanja koje rashlađuje
Da načiniš delikatno vino od grožđa
Da načiniš vino od krušaka
Da načiniš vino od šećera
Da načiniš vodeno vino
Glava XXII
O raznim veštačkim vodama
Da načiniš vodu od slatke korice
Da načiniš drugu vodu toj nalik
Da načiniš od korijona vodu
Da načiniš vodu od krušaka
Da načiniš delikatnu vodu od jagoda
Da načiniš vodu od ribizla
Da načiniš vodu od crvenih jagoda
Da načiniš vodu od badema i oraja
Da načiniš vodu od kajsija i bresaka
Da načiniš orzat
Da načiniš vodu od pomorandže
Da načiniš vodu od limuna
Da načiniš vodu od bizama
Da načiniš takozvani sorbet
Da načiniš vodu od višanja
Da načiniš vanrednu limunadu
Da načiniš limunovu vodu sličnu vinu
Da načiniš vodu od cveća
Da načiniš vodu od greša
Da načiniš vanrednu vodu
Da načiniš vodeni ipokras.
Da načiniš kiselu vodu za žeđ
Da načiniš zdravu vodu
Da načiniš vinsku vodu
Da načiniš smrekovu vodu
Glava XXIV
O raznim sokovima kojima ćemo moći razna rashlađujuća pića napraviti
Prerada današnje maline
Uleljepila voda kojom možeš zasladiti razna pića
Da načiniš sirup od šećera ili madžun s kojim ćeš moći ne samo rakiju nego i
svako drugo piće zasladiti
Da načiniš sok ili madžun od crvenih jagoda
Da načiniš madžun od crvene ruže
Da načiniš madžun od bele ruže
Da načiniš madžun od višanja
Da načiniš nekuvan madžun od ribizala
Da načiniš madžun od kuvanih ribizala
Da načiniš madžun od greša
Da načiniš madžun od limunova
Da načiniš madžun od dgunja
Da načiniš madžun od dudova
Da načiniš sok od krušaka
Da načiniš madžun od suteka
Da načiniš madžun od oraja
Da načiniš julep od ruža
Da načiniš julep od šećerna vina
Da načiniš julep od raznih sokova
Glava XXV
O raznim veštačkim rakijama
Da vidiš da li je dobar špiritus
Filtrovanje
Da načiniš esenciju od ambre kojom ćeš moći
zasladiti svako piće
Da načiniš špiritus od slatke korice
Da načiniš špiritus od karanfilića
Da načiniš špiritus od iđirota
Ča načiniš špiritus od omana
Da načiniš špiritus od angelike
Da načiniš špiritus od ruzmarina
Da načiniš špiritus od raznog bilja
Da načiniš špiritus od ruže
Da načiniš špiritus od kima
Da načiniš špiritus od slatka kopra
Da načiniš špiritus od smreke
Da načiniš špiritus od onajza
Da načiniš esenciju od slatke korice
Da načiniš esenciju od smreke
Da načiniš esenciju od karanfilića
Da načiniš vanrednu smrekovu rakiju
Da načiniš još drukčiju vanrednu rakiju
Da načiniš krasnu rakiju
Da vačiniš mirišljavu esenciju radi popravljanja vina
Da načiniš još drukčiju esenciju
Da načiniš mirišljavu esenciju od koje možeš vanredni ipokras napravnti
Da načiniš esenciju protiv nastupa i slaba želuca
Da načiniš gorku esenciju
Da načiniš izvrsnu rozoliju
Da načiniš jaku rozoliju
Da načiniš dragocenu rozoluju
Da načiiniš bingehajmsku rozoliju
Da načiniš virtemoeršku rozoliju
Da načiniš populsku rozoliju
Da načiniš vanrednu rozoliju
Da načiniš francusku rozoliju
Da načiniš od ruže rozoliju
Da načiniš zelenu rozoliju
Da načiniš zlatnu rozoliju
Da načiniš belu rozoliju
Da daš rakajam izgled, boju
Kakvu vodu da upotrebiš u kojoj ćeš kuvati šećer
Način spravljanja konjaka
Glava XXVI
O mednom piću ili šerbetu
Kako se pravi šerbet
Prost način pravljenja šerbeta
Da načiniš lak šerbet
Da načiniš šerbet sličan vinu
Da načiniš od, meda tivkturu, kojom ćeš moći u svako doba najlepši šerbet načiniti
Da izbistriš šerbet
Da načiniš ruski šerbet
Da načiniš majski šerbet
Da načiniš dobar šerbet na brzu ruku
Glava XXVII
O sirćetu
Da od rđava sirćeta načiniš dobro
Da načiniš sirće od kišnice
Da načiniš sirće od greša
Da načiniš sirće od pola pokvarena vina
Da načiniš sirće od piva
Još drukčije da načiniš vinsko sirće
Da načiniš veoma jako sirće
Da načiniš jako sirće od mosta
Da načiniš sirće od komine
Da načiniš još drukčije vinsko sirće
Stvari kojima se ubrzava i krepi kiselina sirćeta
Da načiniš još na drugi način sirće
Da načiniš sirće na brzu ruku
Da načiniš još drukčije za put sirće
Registar bilja, korenja i dr. mirišljavih stvari