Činčila – priručnik

Činčila – Nikola Popović
Izdavač – Poljoprivredna biblioteka Draganić
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 39
Povez – meki povez
Godina izdanja – 2004
Format – 12 X 21 cm
Tiraž – 5000 komada
ISBN – 86-441-0521-3

Prednja korica knjige "Činčile"
izvor – retkeknjige.com

Priručnik „Činčila“ koji je napisao Nikola Popović je objavljen u periodu dok su u Srbiji važili drugi zakonski propisi vezani za uzgoj životinja radi dobijanja krzna. U knjizi je opisana dugorepa činčila (lat. Chinchilla lanigera), koja je jedina iz grupe činčila bila pogodna za uzgoj. U sklopu te vrste su se razvile tri grupe, da kažem rase : La plata, Costina i Raton.

Opisan je postupak sa životinjama uopšteno, sa napomenom da činčile imaju dva mehanizma za odbranu, prvi je ispuštanje mirisa koji je kakakteristčan, a drugi sistem je odbacivanje dlake. Jedna od stvari koja je bitna jeste kupanje činčila u pesku, koji treba biti u posebnoj činiji prisutan u kavezu gde one borave. Činčile su individualne životinje, pa se uglavnom drži samo po jedna u kavezu.

U narednim poglavljima u ovoj knjizi o činčilama je prikazan sistem parenja i način ishrane. Obe ove aktivnosti imaju svoje specifičnosti i zahtevaju malo iskustva u praksi da bi se stekla rutina kako se hrane činčile. One su biljojedi i od hrane im se daju briketi (pelet) i seno, a tu je i obavezno prisustvo sveže vode.

Ono što bi valjalo napomenuti i zašto je ova knjiga o činčilama i sada interesantna jeste poglavlje o bolestima činčila i njihovoj zdravstvenoj zaštiti. Trenutno su činčile popularne kao kućni ljubimci, međutim nije baš da ima mnogo literature koja se bavi njima, pa je ovaj priručnik sasvim dobar da popuni tu prazninu.

Što se tiče ilustracija u ovoj knjizi ima baš dosta fotografija koje su crno bele. Kvalitet je prosečan i od koristi su da bi se bolje razmelo ono o čemu se piše. Uz to ima i par crteža koji su takođe dobrog kvaliteta. Deo podataka je prikazan u tabelama, što je od koristi jer se preglednije mogu sagledati podaci. Na kraju ću još jednom da skrenem pažnju da pre nego se napravi farma činčila treba da se svako upozna sa važećim zakonima Srbije.

Slike knjige

zadnja korica priručnika
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
opis životinje činčile
izvor – retkeknjige.com
prikaz delova tela i opis
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis kaveza za gajenje činčila
izvor – retkeknjige.com
ogrlica za činčile i opis kako se koristi
izvor – retkeknjige.com
opis parenja činčila
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o bolestima kod činčile
izvor – retkeknjige.com
opis koćenja ženke činčile
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Činčila“

Uvod

Biološke karakteristike činčile

Prostorija i tehnološka oprema za uzgoj činčile

Ishrana

Postupak sa činčilama

Održavanje higijene kaveza i prostorije

Kupanje činčile

Razmnožavanje

Parenje mladih jedinki

Parenje starijih jedinki

Čin parenja

Ustanovljavanje trudnoće

Okot

Uzgajanje mladunaca

Zdravstvena zaštita uzgoja činčile

Žrtvovanje i iskorišćavanje kože činčile

Ekonomski smisao uzgoja činčile

Literatura