Gajenje puževa

Gajenje puževa – Vesna Poleksić
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 87
Povez – meki
Godina izdanja – 2003
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – 1000
ISBN – nema

Prednja korica knjige "Gajenje puževa"
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Gajenje puževa“ koju je napisala Vesna Poleksić je objavljena kad se naveliko radilo na promovisanju farmi puževa za ishranu. U tom periodu je izašlo više knjiga na ovu temu, ali je ova jedna od onih gde je sve to bolje objašnjeno.

U nekim uvodnim poglavljiam se predstavlja ono sve bitno o puževima, kako izgledaju kako se razmnožavajum predstavljene su njihove bolesti i neprijatelji. Ali to je sve u osnovnim crtama.

Mnogo detaljnije su predstavljeni sistemi uzgoja, koji su ovde predstavljeni kao italijanski sistem gajenja puževa, francuski način za gajenje puževa i na kraju intenzivni sistem za gajenje puževa. Predstavljeni su i ekstenzivni, intenzivni i kombinovani sistemi rada sa puževima,

Sve navedeno je predstavljeno segment po segment, kako se radi prilikom priprema za razmnožavanje, kako se radi prilikom priprema za zimsko odmaranje, kako se radi pred plasiranje puževa na tržište. Tu su pri kraju knjige i recepti za jela od puževa.

Knjiga je ilustrovana sa priličnim brojem crteža koji su dobrog kvaliteta i pomažu da se bolje razume ono o čemu se piše. Tu je i određeni broj fotografija koje su crno bele i moglo bi se reći da su osrednjeg kvaliteta.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o biologiji puževa
izvor – retkeknjige.com
objašnjavanje razmnožavanja puževa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o građi puževa
izvor – retkeknjige.com
Opis hranljivih delova na pužu
izvor – retkeknjige.com
osnove formiranja farme puževa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o bolestima puževa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o italijanskom načinu držanja puževa
izvor – retkeknjige.com
opis ografde oko pužarnika
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis organizovanja pužarnika
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Gajenje puževa“

Predgovor

Biologija puževa

Sistematska pripadnost – klasifikacija

Jestive vrste puževa

Ugroženost jestivih vrsta puževa i me izmene i dopune ekstenzivne metode

Kombinovani sistem gajenja – francuska metoda

Uređenje spoljašnjeg parka u kombinovanom sistemu

Izbor terena

Uređenje spoljašnjeg parkarekontrole

Osnovno morfološko anatomske karakteristike puževa

Ekofiziologija

Činioci sredine koji utiču na aktivnosti puževa

Rzmnožavanje puževa

Parenje

Polaganje jaja

Izleganje – inkubacija

Rast

Ishrana

Neprijatelj, paraziti i bolesti puževa

Paraziti

Bolesti

Sprečavanje bolesti u uzgoju puževa

Hranljiva vrednost puževa

Načini gajenje puževa

Potpuni uzgoj puževa na otvorenom – italijanska ekstenzivna metoda

Izbor terena za uzgoj puževa

Uređenje zemljišta

Ograde pužarnika u ekstenzivnom sistemu

Ishrana u ekstenzivnom sistemu

Gustina nasada

Berba

Mogućnosti izmena i dopuna ekstenzivnog metoda

Kombinovani sistem gajenja – francuska metoda

Uređenje spoljašnjeg parka u kombinovanom sistemu

Izbor terena

Uređenje spoljašnjeg parka

Ograda

Pojilice

Hranilice

Zaklon

Senka

Uređaj za borbu protiv suše

Uređenje unutrašnjog prostora

Korita (jedinice) za razmnožavanje

Ležnice

Odgajalište

Prostorija za „zimski san“

Prostorija za razmnožavanje

Kutije (kavezi) za razmnožavanje

Inkubator – prostorija za izleganje

Metoda sa supstratom

Metoda bez supstrata

Odgajalište

Kutije odgajališta

Postupak gajenja

Hibernacija (zimski san)

Razmnožavanje

Razviće, gajenje za potrošnju

Obezbeđivanje polno zrelih jedinki

Stavljanje polno zrelih u „zimski san“

Izlazak iz „zimskog sna“

Razmnožavanje

Leženje (inkubacija)

Gajenje mladih

Gajenje mladih

Tov (gajenje za potrošnju) u spoljašnjem parku

Održavanje uređaja

ishrana u kombinovanom sistemu

Uzgoj puževa u zatvorenim objektima – intenzivna metoda

Uređaji za uzgoj

Objekat

Klimatizacija

Unutrašnji uređaji

Kadice za uzgoj

Kadice za reprodukciju

Kadice za rast

Postupak gajenja

Razmnožavanje

Period odmora

Period polaganja jaja

Izleganje

Odgajibalište

Tov

Gustina nasada u kadicama

Ishrana u intenzivnom sistemu

Smrtnost i patuljasti rast

Priprema puževa za transport

Priprema puževa za upotrebu

Recepti

Literatura

Beleške o piscu