Početna / Blog / Gajenje ruža – Karolj Karasek

Gajenje ruža – Karolj Karasek

Gajenje ruža – Karolj Karasek

Izdavač – Nolit, Beograd

Kategorija – hortikultura

Pismo – latinica

Broj stranica – 220

Povez – tvrdi povez

Godina izdanja – 1992.

Format – 17 X 24 cm

Tiraž – 3000 komada

ISBN – 86-19-01920-1

ISSN – nema

Prednja korica knjige o ružama
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga “Gajenje ruža” napisana je kao priručnik za ljubitelje ruža, baštovane i proizvođače sadnica i rezanog cveta. Na osnovu stručnog znanja i ljubavi prema ružama autor u ovoj knjizi iznosi niz korisnih saveta vezanih za proizvodnju, negu i korišćenje ruža. Autor ove knjige je Karolj Karasek.

Ova knjiga je podeljena na tri osnovna poglavlja. U prvom delu iznete su osnovne informacije: poreklo, rasprostranjenost, građa i podela ruža na najvažnije grupe. Dalje je opisana sadnja ruža u vrtu i na zelenoj površini, u zajednici sa drugim biljnim vrstama. Autor objašnjava osnove nege, sezonskog održavanja ružičnjaka, kao i metode selekcije i oplemenjivanja ruža, uz opis novijih sorti.

Drugi deo knjige posvećen je razmnožavanju ruža, setvi, reznicama, kalemljenju i proizvodnji rezanog cveta. Treći deo govori o najčešćim bolestima ruža. Predložene su efikasne mere suzbijanja štetočina i drugih patogena.

Ilustracije u ovoj knjizi čine kvalitetne fotografije u boji na kojima vidimo svu raskoš i lepotu različitih sorti ruža. Crno-beli crteži šematski detaljno prikazuju korake u sadnji, orezivanju, kalemljenju i oprašivanju.

Ovako sadržajan priručnik pruža teorijska znanja studentima, ali ima i praktičnu primenu kod proizvođača ruža i vrtlara. Naravno može biti od velike koristi i svima koji se bave uzgojem ruža u svom vrtu.

Slike knjige „Gajenje ruže“

zadnja korica
izvor – retkeknjige.com

Naslovna strana sa podacima
izvor – retkeknjige.com

uvod o poreklu ruža
izvor – retkeknjige.com

skica kako izgleda biljka sa opisom delova
izvor – retkeknjige.com

nabrajanje sorti ruža
izvor – retkeknjige.com

tlocrt vrta sa prikazom biljaka i opisom
izvor – retkeknjige.com

deo o početku gajenja ruža
izvor – retkeknjige.com

slike orezivanja i priprema za zimu, zagrtanja
izvor – retkeknjige.com

fotografije vrta sa ružama
izvor – retkeknjige.com

prikaz fotografija kako se radi sa ružama
izvor – retkeknjige.com

deo o kaleljenju ruža
izvor – retkeknjige.com

naslov poglavlja o razmnožavanju ruža
izvor – retkeknjige.com

prikaz sorti
izvor – retkeknjige.com

opis postupanja sa reznicama ruža
izvor – retkeknjige.com

prikaz kako izgleda korenov sistem sa opisom
izvor – retkeknjige.com

prikaz različitih sorti
izvor – retkeknjige.com

sadržaj knjige
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Gajenje ruža“

Ruža, sadnja, nega

Poreklo i rasprostranjenost ruža

Proizvodnja ruža u našoj zemlji

Proizvodnja ruža u drugim zemljama

Malo botanike Naziv i botanička pripadnost

Koren

Stablo

List

Cvet

Seme

Plod

Upoznavanje sa najvažnijim grupama ruža

Mnogocvetne ili ruže mesečarke

Minijaturne ili patuljaste ruže

Krupnocvetne ili ruže čajevke

Remontantne ruže

Ruže penjačice i puzavice

Grmolike i parkovske ruže

Ruža u kućnom vrtu i u zelenoj površini

Izbor sortimenta i mesta za sadnju

Sortiment i slaganje boja

Ruže u predbašti

Ruža u kućnom vrtu

Ruže na grobu

Ruže na balkonima i u žardinjerama

Ruže u zajednici sa drugim biljnim vrstama

Ruže u travnjaku

Ruže u zajednici sa četinarima i listopadnim drvećem

Ruže u zajednici sa niskim četinarima i zimzelenim grmljem

Ruže u zajednici sa ukrasnim šibljem

Ruže u zajednici sa višegodišnjim cvećem

Ruže u zajednici sa jednogodišnjim cvećem

Ruže u zajednici sa lukovicama

Ruže u zajednici sa dekorativnim travama

Zasnivanje ružičnjaka

Prihvatanje i trapljenje sadnica

Izbor položaja za sadnju

Obrada i đubrenje zemljišta

Sadnja ruža

Vreme sadnje

Priprema sadnica za sadnju

Način sadnje

Gustina sadnje

Presađivanje starijih sadnica

Orezivanje ruža

Orezivanje čajevki i floribunda ruža

Orezivanje ruža mesečarki

Orezivanje bebi i mini ruža

Orezivanje ruža puzavica

Orezivanje ruža stablašica

Nega ruža od proleća do jeseni

Prolećno odgrtanje

Đubrenje i prihranjivanje

Obrada zemljišta

Zalivanje

Zastiranje zemljišta

Uništavanje korova hemijskim preparatima

Orezivanje u toku leta

Zimsko zagrtanje

Oplemenjivanje ruža

Selekcija iz prirodnih populacija

Hibridizacija

Stvaranje nove sorte metodama ukrštanja

Mutacija

Tehnika ukrštanja

Razmnožavanje ruža

Razmnožavanje ruža

Kvalitetne osobine dobre podloge

Osobine najvažnijih podloga

Matična stabla

Sakupljanje, čišćenje, i čuvanje semena

Priprema zemljišta za setvu

Vreme setve

Način setve

Dubina setve

Količina semena za setvu

Nega sejanaca u semeništu

Vađenje, klasiranje i trapljenje sejanaca

Načini razmnožavanja ruža

Razmnožavanje reznicama

Razmnožavanje zelenim i poluzrelim reznicama

Razmnožavanje zrelim reznicama

Razmnožavanje korenovim izbojcima

Kalemljenje pupoljkom

Sadnice ruža

Kalemljenje odvojenom grančicom

Gajenje ruža stablašica

Gajenje ruža u saksijama

Proizvodnja rezanog cveta

Proizvodnja rezanog cveta na otvorenom polju

Proizvodnja rezanog cveta u plastenicima bez grejanja

Bolesti i štetočine ruža

Bolesti ruža

Pepelnica (Sphaeroteca pannosa var. rosae)

Lažna pepelnica (Peronospora sparsa)

Zvezdasta čađava pegavost (Marssonina rosae)

Rđa lista (Phragmidium mucronatum)

Flekavost kore (Coniothyrium wernsdorffiae)

Siva plesan (Botrytis cinerea)

Poleganje ponika (Pythium debarianum, Rhizoctonia solani, Phytophtora omnivora)

Rak na korenu (Bacterium tumefaciens)

Štetočine ruža

Zelena lisna vaš (Macrosiphon rosae)

Crveni pauk (Tetranychus urticae)

Cikade ruža (Typhlocyba rosae)

Ružin cigaraš (Blennocampa pusilla)

Miner izbojka ili ružina osa ( Blennocampa alongatula, Ardis brunniventris)

Smotavac lista (Cacocia rosana)

Pčela listara (Megachile centuncularis)

Lisna zolja (Arge rosae)

Gusenice

Stenice (Ligus sp.)

Muva kalemarica (Clinodiplosis oculiperda)

Štitasta vaš (Fam. Coccide)

Ose galice (Rhoditis rosae)

Trips ruže (Thrips Fuscipennis)

Ružin gundelj i junski gundelj (Cetonia aurata i Amphimallus salstitialis)

Šipkova muva i šipkov savijač (Zonosema alternata i Grapholizha roseticolana)

Valjkasti crvi (Nematode)

Viroze (virusna oboljenja)

Virusni mozaik ruža (Rosa mosaic virus)

Žuti virusni mozaik ruže (Prunus necrotic ringspot virus)

Prugasti virus ruža (Rose steak virus)

Virusno venjenje ruža (Rose wilt virus)

Negativne fiziološke pojave

Zamor zemljišta

Nedostatak gvožđa – hloroza

Nedostatak azota (N)

Nedostatak fosfora (P)

Nedostatak kalijuma (K)

Nedostatak mangana (Mn)

Nedostatak mikroelemenata

Suzbijanje korova herbicidima

Afalon

Stomp 300E

Treflan

Gramoxone

Opšte napomene

Mere predostrožnosti pri radu sa pesticidima

Literatura

Categories: Blog

Tags: , , , ,