Gajenje živine

Gajenje živine – Prof. dr Vladimir Petrović
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 288
Povez – meki
Godina izdanja – 1984
Format – 14 x 21 cm
Tiraž – 5000
ISBN – nema

prednja korica knjige " Gajenje živine"
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga “ Gajenje živine“ koju je napisao Vladimir Petrović je Nolitovo izdanje iz perioda kad je bila odlična produkcija knjiga vezanih za poljoprivredu. Kao podnaslov su navedene kokoške, ćurke, guske, plovke (patke) i biserke (morke). Veliki plus za ovu knjigu je činjenica da pokriva veoma širok spektar gajenja živine.

Svakoj od vrsta je posvećen drugačiji obim prostora u knjizi, a prema samoj zastupljenosti na terenu. Ono što je interesantno jeste da je taj obim zastupljenosti i sada u sličnim procentima. Knjiga je podeljena u dva dela, sa tim da je u prvom opšto živinarstvo. Tu mislim na podatke koji su podjednaki za svu živinu, nebitno da li su u pitanju kokoške ili guske. Drugi deo knjige (koji je opširnijii) se bavi svakom od vrsta, i to je deo koji sam napisao da je po obimu organizovan kao i zastupljenost te živine na terenu.

Osnovni podaci su podjednaki za vste živine i sada su aktuelni, dok je knjiga malo oskudnija sa podacima koji prikazuju i opisuju konkretne rase živine. Interesantno mi je da su u knjizi patke nazvane plovkama, što nije neka posebna greška. Međutim to je pomalo čudno, jer se sada izraz plovke dosta retko koristi.

Što se tiče ilustracija one su uglavnom crno bele fotografije veoma raznolikog kvaliteta. Jedna velika mana je što nisu ubačena bar dva lista sa kolor fotografijama / crtežima na kojoj bi bile prikazane rase živine. Ovde su korišćene crno bele i to nažalost ne može da u potpunosti prikaže svu lepotu rasne živine. Što se tiče crteže koji su prikazani u knjizi, oni su uglavnom ujednačenog kvaliteta i pomažu da se bolje razume ono o čemu se piše u knjizi.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
osnovni podaci o gajenju živine
izvor – retkeknjige.com
opis  sastava hrane za različite vrste živine
izvor – retkeknjige.com
opis anatomije živine
izvor – retkeknjige.com
prikaz hranilca koje se koriste u živinarstvu
izvor – retkeknjige.com
opis komponenti za hranu za kokoške
izvor – retkeknjige.com
prikaz šeme insutriskog objekta za gajenje živine
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o kokoškama
izvor – retkeknjige.com
prikaz rasa kokošaka sa opisom
izvor – retkeknjige.com
prikaz intenzivnog načina držanja kokošaka za proizvodnju jaja
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o gajenju ćuraka
izvor – retkeknjige.com
opis uslova koje zahtevaju mlade ćurke
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o guskama
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Gajenje živine“

Predgovor
Značaj gajenja živine
Stanje živinarstva u Jugoslaviji
Sistematsko mesto živine
Zoološka obeležja živine
Selekcija živine
Izbor grla za priplod
Izbor mužjaka za priplod
Izbor ženke za priplod
Izbor grla prema eksterijeru
Izbor grla prema konstituciji
Izbor grla prema proizvodnim sposobnostima
Izbor grla prema poreklu
Izbor grla prema potomstvu
Obeležavanje živine
Matično knjigovodstvo
Određivanje polova
Primena različitih metoda gajenja
Odgajivanje u čistoj rasi
Odgajivanje u srodstvu
Odgajivanje izvan srodstva
Linijsko odgajivanje
Ukrštanje
Industrijsko ukrštanje
Melioracisko ukrštanje
Ukrštanje radi pretapanja
Ukrtšanje radi stvaranja novih rasa
Vreme polnog sazrevanja i odnos polova
Upotreba mužjaka u priplodu i način parenja
Upotreba i iskorišćavanje ženke u priplodu
Veštačko osemenjavanje živine
Razmnožavanje i gajenje podmladka živine
Izbor jaja za nasad
Prirpdno izvođenje pilića
Veštačko izvođenje pilića
Smeštaj inkubatora
Inkubacija
Rad sa inkubatorom
Odgajivanje podmladka
Prirodno odgajivanje pilića
Veštačko odgajivanje pilića
Živinarnici
Izbor mesta – lokacija
Izbor materijala za izgradnju
Položaj i oblik živinarnika
Živinarsnici za kokoške
Živinarske mini farme
POSEBAN DEO
Kokoške
Poreklo, odomaćivanje i rase kokošaka
Divlja kokošaka
Uticaj domistikacije kod kokoši
Podela kokoši na rase
Rase kokošaka za proizvodnju jaja
Leghorn
Rase kokošaka za proizvodnjuu mesa
Košinšina (kokinkina)
Rase kokošaka kombinovanih osobina
Plimut rok
Rod ajlend
nju hempšir
Borci
Korniš
Dekorativne ukrasne rase živine
Abnormalne rase
Patuljasta kokoš – bantam
Linijski hibridi
Sistemui držanja
Proizvodnja jaja za nasad
Proizvodnja jaja za konzum
Podni sistem držanja
Bateriski sistem držanja
Proizvodnja mesa
Temperatura
Vlažnost vazduha
Provetravanje
Osvetljenje
Prostirka
Naseljavanje pilića
Ishrana
Napajanje
Porast brojlera
Isporuka utovljenih pilića
Čišćenje živinarsnika
Zdravstvena zaštita pilića
Mere specifične zaštite
Ishrana kokoši
Ćurke
Korisnost gajenja ćuraka
Poreklo ćurke
Rase ćuraka
Domaća ćurka
Bronzasta ćurka
Bela holandska ćurka
Beltsvilska ćurka
Linijski hibridi
Veštačko osemenjavanje ćuraka
Razmnožavanje i odgajivanje podmladka
Izvođenje ćurića
Odgajivanje ćurića
Proizvodnja jaja za priplod
Proizvodnja mesa
Podni prostor
Temperatura
Ventilacija i vlažnost vazduha
Režim osvetljenja
Prostirka
Ishrana ćurića
Napajanje
Čišćenje objekta
Uređenje objekta
Pripreme za prijem ćurića
Prijem jednodnevnih čurića
Postupak sa ćurićima od 14 dana
Postupak sa ćurićima od 2 do 14 nedelja
Isporuka utovljenih ćurića
Zdravstvena zaštita
Biserke
Poreklo biserke
Domaće biserke
Guske
Poreklo guske
Rase
Domaće guske
Tuluske guske
Emdenske guske
Kineske ili kvrgave guske
Izvođenje guščića
Odgajivanje guščića
Proizvodnja jaja za nasad
Proizvodnja mesa
Brojlerski tov guščića
Tov za pečenicu
Proizvodnja guščije džigerice
Proizvodnja perja
Plovke
Poreklo plovke
Domaća plovka
Rase nosilja
Indijska trkačica
Rase za meso
Rase plovaka kombinovanih proizvodnih sposobnostima
Peking plovka
Kaki kambel
Mošus plovke
Leženje plovčića
Odgajivanje plovčića
Proizvodnja jaja za nasad
Proizvodnja mesa
Brojlerski tov plovčića
Bolesti živine
Bolesti izazvane nepravilnom ishranom i držanjem
Krivljenje prstiju
Kanibalizam
Avitaminoza
Zarazne (virusne) bolesti
Sindrom pada nosivosti
Kuga
Kolera
Boginje i difterija
Zarazni bronhitis
Epidemični tremor
Markova bolesti
Leukoze
Upala jetre ćuraka i plovaka
Parazitske bolesti
Kokcidioza
Hronićna respiratorna bolesti
Kokošiji tif
Literatura