Kukuruz

Kukuruz – prof. dr Stevan L. Jevtić

Izdavač – Nolit

Kategorija – poljoprivreda

Broj stranica – 561

Pismo – ćirilica

Povez – tvrde korice

Godina izdanja – 1977

Format – 16 x 20,5 cm

Tiraž – 3000 primeraka

ISBN  –  nema

ISSN – nema

knjiga o uzgoju kukuruza
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “kukuruz” čiji je autor Stevan L. Jevtić je veoma obimno delo koje uzgoju kukuruza prilazi sa više različitih strana. Neki podaci su malo zastareli (knjiga je iz 1977 godine), međutim što se tiče samog uzgoja to je ostalo isto.

 

O značaju kukuruza dovoljno govori kako utiče na BDP Srbije, pa bi onima koji se bave ratarstvo bilo preporučljivo da se detaljno upoznaju sa ovom biljkom. Ovo je jedna od najobimnijih knjiga sa ovom temom.

 

Postoji dosta fotografija, tabela i grafikona koji služe da se ilustruju podaci u knjizi. Na kraju svake sekcije knjige se nalazi pregled ukratko na engleskom i ruskom jeziku, kao što je i uobičajno u ovakvom tipu literature.

 

Dobro je obrađen deo kako manjak mineralnih materija utiče na razvoj kukuruza, a obrađen je i uticaj štetočina, bolesti i korovskih biljaka. Ko se bavi ratastvom, taj zna da to nije samo posejati i nakon par meseci obrati i prodati, već je u pitanju malo.

 

Ukoliko vam sve ove informacije ne budu od koristi, na kraju je naveden veoma opširan spisak literature koja je korišćena. Na kraju pored sadržaja ima i indeksa pojmova.

 

zadnje korice knjige
izvor – retkeknjige.com
deo teksta iz knjige
izvor – retkeknjige.com
fotografija metlice kukuruza
izvor – retkeknjige.com
slike razvoja kukuruza
izvor – retkeknjige.com
opis načina proizvodnje
izvor – retkeknjige.com
saveti o kukuruzu za ratare
izvor – retkeknjige.com

 

Sadržaj knjige Kukuruz

 • Predgovor
 • OPŠTI DEO
 • Privredni značaj kukuruza
 • Proizvodnja kukuruza u svetu i Jugoslaviji
 • Geografska rasprostranjenost kukuruza
 • Poreklo kukuruza
 • Praroditelj kukuruza
 • Istorija kulture kukuruza kao objekta poljoprivredne proizvodnje
 • Istorija introdukcije kukuruza u starom svetu
 • Botanička klasifikacija kukuruza
 • MORFOFIZIOLOŠKE OSOBINE KUKURUZA
 • Morfofiziologija korenovog sistema kukuruza
 • Morfologija
 • Anatomija
 • Faktori rasta korena kukuruza
 • Korenov sistemkukuruza i agrotehnika
 • – Koren i đubrenje
 • – Koren i gajenje kukuruza u monokulturi
 • – Koren i obrada zemljišta
 • – Korenov sistem i kultivacija
 • – Koren kukuruza i navodnjavanje
 • Morfofiziologija stabla kukuruza
 • Morfologija
 • Anatomija
 • Morfofiziologija lista kukuruza
 • Morfologija
 • Anatomija
 • Morfofiziologija cvasti i cvetova kukuruza
 • Morfofiziologija zrna kukuruza
 • Morfologija
 • Anatomija zrna kukuruza
 • Morfologija klijanja
 • Formiranje, nalivanje i sazrevanje zrna kukuruza
 • Fiziološke osobine zrna kukuruza
 • Faze razvića kukuruza i etape organogeneze generativnih organa
 • HEMIJSKI SASTAV I KVALITET KUKURUZA
 • Prosečan sastav glavnih hemijskih komponenata
 • Varijabilnost hemijskog sadržaja zrna kukuruza
 • EKOLOGIJA KUKURUZA
 • Potrebe i odnos kukuruza prema vodi
 • Evapotranspiracija
 • Potreba i odnos kukuruza prema toploti
 • – Temperaturni uslovi i vreme setve kukuruza
 • – Postrna setva kukuruza
 • – Rejoniranje kulture kukuruza
 • Potrebe i odnos kukuruza prema zemljištu
 • – Uticaj zemljišta (pH) na rast i razvića kukuruza
 • Odnos kukuruza prema svetlosti
 • Neke osnovne napomene o načinu gajenja kukuruza u zavisnosti od rejona
 • Prognoziranje i programiranje prinosa kukuruza na osnovu ekoloških i agrotehničkih uslova
 • – Korelacije kod kukuruza
 • FIZIOLOGIJA KUKURUZA
 • Osobenosti rasta i razvića kukuruza
 • – Vegetacioni period kukuruza
 • – Stvaranje bočnih izdanaka kod kukuruza
 • – Heterozis u kukuruzu
 • Fotosinteza biljaka kukuruza
 • – Uslovi formiranja fotosintezičkog aparata
 • – Uslovi fotosintetičke delatnosti biljaka kukuruza
 • – Uticaj temperature na fotosintezu kukuruza
 • – Uticaj pH vrednosti zemljišta na proces fotosinteze kukuruza
 • Uticaj količine vlage u zemljištu na fotosintezu kukuruza
 • Uticaj koncentacije CO2 u vazduhu na intenzitet fotosinteze kukuruza
 • Disanje biljaka kukuruza
 • – Disanje semena kukuruza
 • – Promena disanja u toku vegetacije kukuruza pod uticajem različitih faktora
 • – Uticaj mikroelemenata
 • Vodeni režim kukuruza
 • Odnos kukuruza prema nedostatku vode
 • – Razvitak učenja o otpornosti biljke na sušu
 • – Suša i otpornost biljke na sušu
 • – Stanje vode u biljkama i otpornost na sušu
 • – Uticaj suše na razviće i prinos kukuruza
 • – “Kritičan period” u pogledu zahteva kukuruza prema vlazi
 • – Odnos kukuruza prema preternoj vlazi
 • Mineralna ishrana biljaka kukuruza
 • – Azotna ishrana
 • – Fosforna ishrana
 • – Kalijumova ishrana
 • – Ishrana mikroelementima
 • – Odnos azota, fosfora, kalijuma i primena đubriva
 • Stvaranje prinosa kukuruza
 • TEHNIKA PROIZVODNJE (AGROTEHNIKA) KUKURUZA
 • Uloga agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza
 • Izbor hibrida kukuruza
 • Plodored plodosmena u kukuruza
 • Obrada zemljišta za kukuruz
 • – Dubina osnovne obrade
 • – Vreme osnovne obrade
 • – Predsetvena obrada zemljišta
 • Đubrenje kukuruza
 • Setva kukuruza
 • – Biološka vrednost semena kukuruza iz različitih delova klipa
 • – Vreme setve kukuruza
 • – Načini i vrste setve kukuruza
 • – Gustina (broj i raspored) biljaka kukuruza
 • – Dubina setve kukuruza
 • Nega useva kukuruza
 • – Suzbijanje korova u kukuruzu pomoću herbicida
 • – Borba sa štetočinama i bolestima kukuruza
 • – Međuredna obrada (kultivacija) useva kukuruza
 • – Navodnjavanje kukuruza
 • – Neobavezne mere nege useva kukuruza
 • Sređivanje useva (berba) kukuruza
 • Posležetvena obrada i čuvanje zrna kukuruza
 • LITERATURA
 • INDEKS POJMOVA
Podelite sa prijateljima
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Categories: Blog

Tags: , ,