Početna / Blog / Kukuruz – Stevan Jevtić

Kukuruz – Stevan Jevtić

Kukuruz – Prof. dr Stevan L. Jevtić
Izdavač – Nolit, Beograd
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 561
Povez – tvrdi povez
Godina izdanja – 1977.
Format – 14,5 x 20,5 cm
Tiraž – 3000
ISBN – nema
ISSN – nema

Knjiga kukuruz prednja korica
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Kukuruz” nastala je kao rezultat višegodišnjeg naučnog i predavačkog rada dr Stevana L. Jevtića, tadašnjeg profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 1977. godine.

Autor je mišljenja kako kukuruz kao pojoprivredna kultura u našoj zemlji predstavlja veliki potencijal, ali se nije posvetilo dovoljno pažnje njegovoj biologiji i tehnologiji. Smatra da unapređen uzgoj ove biljke, prerada i prodaja mogu biti potencijalna osnovica visokog nacionalnog standarda i prosperiteta.

Knjiga je podeljena na šest celina. U prvom, opštem delu opisano je poreklo kukuruza, geografija, istorija, privredni značaj proizvodnje, kao i botanička klasifikacija ove vrste.

U narednim poglavljima autor opisuje morfologiju, ekologiju, fiziologiju, hemijski sastav i tehnologiju proizvodnje kukuruza. Knjiga prati razvoj biljke „od semena do semena“ po stadijumima razvića, jer je razumevanje bioloških osobina presudno za primenu odgovarajućih agrotehničkih mera.

Posle svakog poglavlja nalazimo rezime na engleskom i ruskom jeziku, jer je u to vreme evidentan nedostatak stručne literature i u svetu. Na kraju knjige navodi se korišćena literatura i indeks pojmova.

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama srednjeg kvaliteta i nekolicinom jednostavnih crteža. Takođe je dopunjena tabelama i dijagramima koji daju mnoštvo informacija o uticaju ekoloških uslova, kao što su svetlost, temperatura, količina azota i dr. na razvoj kukuruza u njegovim različitim fazama.

Autor je na jednom mestu objedinio i jasno predočio sva dotadašnja znanja o kukuruzu, pa je ova knjiga bila osnovna i dopunska literatura na studijama Poljoprivrednog fakulteta. Takođe može da posluži kao priručnik proizvođačima i naučnim radnicima iz ove oblasti.

Slike knjige

Knjiga kukuruz zadnja korica
izvor – retkeknjige.com

Opiz i jedna tabela
izvor – retkeknjige.com

Prikaz ploda kukuruza sa opisom
izvor – retkeknjige.com

tehnologija uzgoja
izvor – retkeknjige.com

slike korenovog sistema i opis
izvor – retkeknjige.com

objašnjenje u knjizi
izvor – retkeknjige.com

tabela korisnih materija u plodovima kukuruza
izvor – retkeknjige.com

tabele i grafikon
izvor – retkeknjige.com

naslov jednog poglavlja
izvor – retkeknjige.com

saveti za ratare
izvor – retkeknjige.com

dijagramski prikaz napredovanja biljke
izvor – retkeknjige.com

grafikon prirasta sa komentarom
izvor – retkeknjige.com

saveti za skladištenje plodova
izvor – retkeknjige.com

spisak literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Kukuruz“

Predgovor

I. Opšti deo

Privredni značaj kukuruza

Proizvodnja kukuruza u svetu i Jugoslaviji

Geografska rasprostranjenost kukuruza

Poreklo kukuruza

Praroditelj kukuruza

Istorija kulture kukuruza kao objekta poljoprivredne proizvodnje

Istorija introdukcije kukuruza u starom svetu

Botanička klasifikacija kukuruza

II. Morfofiziološke osobine kukuruza

1. Morfofiziologija korenovog sistema kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija

B. Faktori rasta korena kukuruza

G. Korenov sistem kukuruza i agrotehnika

– Koren i đubrenje

– Koren i gajenje kukuruza u monokulturi

– Koren i obrada zemljišta

– Korenov sistem i kulivacija

– Koreni kukuruza i navodnjavanje

2. Morfofiziologija stabla kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija

3. Morfofiziologija lista kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija

4. Morfofiziologija cvasti i cvetova kukuruza

5. Morfofiziologija zrna kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija zrna kukuruza

V. Morfologija klijanja

G. Formiranje, nalivanje i sazrevanje zrna kukuruza

D. Fiziološke osobine zrna kukuruza

6. Faze razvića kukuruza i etape organogeneze generativnih organa

III. Hemijski sastav i kvalitet kukuruza

A. Prosečni sastav glavnih hemijskih komponenata

B. Varijabilnost hemijskog sadržaja zrna kukuruza

IV. Ekologija kukuruza

A. Potrebe i odnos kukuruza prema vodi

a) Evapotranspiracija

B. Potrebe i odnos kukuruza prema toploti

– Temperaturni uslovi i vreme setve kukuruza

– Postrna setva kukuruza

– Rejoniranje kulture kukuruza

V. Potrebe i odnos kukuruza prema zemljištu

– Uticaj zemljišta (pH) na rast i razviće kukuruza

G. Odnos kukuruza prema svetlosti

D. Neke osnovne napomene o načinu gajenja kukuruza u zavisnosti od rejona

Đ. Prognoziranje i programiranje prinosa kukuruza na osnovu ekoloških i agrotehničkih uslova

– Korelacije kod kukuruza

V. Fiziologija kukuruza

A. Osobenosti rasta i razvića kukuruza

– Vegetacioni period kukuruza

– Stvaranje bočnih izdanaka u kukuruza

– Heterozis u kukuruza

B. Fotosinteza biljaka kukuruza

– Uslovi formiranja fotosintetičkog aparata

– Uslovi fotosintetičke delatnosti biljaka kukuruza

– Uticaj temperature na fotosintezu kukuruza

– Uticaj pH vrednosti zemljišta na proces fotosinteze kukuruza

– Uticaj količine vlage u zemljištu na fotosintezu kukuruza

-Uticaj koncentracije CO2 u vazduhu na intenzitet fotosinteze kukuruza

V. Disanje biljaka kukuruza

– Disanje semena kukuruza

– Promena disanja u toku vegetacije kukuruza pod uticajem različitih faktora

– Uticaj mikroelemenata

G. Vodni režim kukuruza

Odnos kukuruza prema nedostatku vode

– Razvitak učenja o otpornosti biljaka na sušu

– Suša i otpornost biljaka na sušu

– stanje vode u biljkama i otpornost na sušu

– Uticaj suše na razviće i prinos kukuruza

– „Kritični period“ u pogledu zahteva kukuruza prema vlazi

– Odnos kukuruza prema preteranoj vlazi

Mineralna ishrana biljaka kukuruza

– Azotna ishrana

– Fosforna ishrana

– Kalijumova ishrana

– Ishrana mikroelementima

– Odnos azota, fosfora i kalijuma i primena đubriva

E. Stvaranje prinosa kukuruza

VI. Tehnologija proizvodnje (agrotehnika) kukuruza

Uloga agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza

Izbor hibrida kukuruza

Plodored i plodosmena kukuruza

Obrada zemljišta za kukuruz

– Dubina osnovne obrade

– Vreme osnovne obrade

– Predsetvena obrada zemljišta

Đubrenje kukuruza

Setva kukuruza

– Biološka vrednost semena kukuruza iz različitih delova klipa

– Vreme setve kukuruza

-Načini i vrste setve kukuruza

– Gustina (broj i raspored) biljaka kukuruza

– Dubina setve kukuruza

Nega useva kukuruza

– Suzbijanje korova u kukuruzu pomoću herbicida

– Borba sa štetočinama i bolestima kukuruza

– Međuredna obrada (kultivacija) useva kukuruza

– Navodnjavanje kukuruza

– Neobavezne mere nege useva kukuruza

Sređivanje useva (berba) kukuruza

Posležetvena obrada i čuvanje zrna kukuruza

Literatura

Indeks pojmova

Categories: Blog

Tags: , , , ,