Početna / Blog / Kukuruz – Stevan Jevtić

Kukuruz – Stevan Jevtić

‏‏‎ ‎

Kukuruz – Prof. dr Stevan L. Jevtić
Izdavač – Nolit, Beograd
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 561
Povez – tvrdi povez
Godina izdanja – 1977.
Format – 14,5 x 20,5 cm
Tiraž – 3000
ISBN – nema
ISSN – nema

‏‏‎ ‎

Knjiga kukuruz prednja korica
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Knjiga “Kukuruz” nastala je kao rezultat višegodišnjeg naučnog i predavačkog rada dr Stevana L. Jevtića, tadašnjeg profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 1977. godine.

‏‏‎ ‎

Autor je mišljenja kako kukuruz kao pojoprivredna kultura u našoj zemlji predstavlja veliki potencijal, ali se nije posvetilo dovoljno pažnje njegovoj biologiji i tehnologiji. Smatra da unapređen uzgoj ove biljke, prerada i prodaja mogu biti potencijalna osnovica visokog nacionalnog standarda i prosperiteta.

‏‏‎ ‎

Knjiga je podeljena na šest celina. U prvom, opštem delu opisano je poreklo kukuruza, geografija, istorija, privredni značaj proizvodnje, kao i botanička klasifikacija ove vrste.

U narednim poglavljima autor opisuje morfologiju, ekologiju, fiziologiju, hemijski sastav i tehnologiju proizvodnje kukuruza. Knjiga prati razvoj biljke „od semena do semena“ po stadijumima razvića, jer je razumevanje bioloških osobina presudno za primenu odgovarajućih agrotehničkih mera.

‏‏‎ ‎

Posle svakog poglavlja nalazimo rezime na engleskom i ruskom jeziku, jer je u to vreme evidentan nedostatak stručne literature i u svetu. Na kraju knjige navodi se korišćena literatura i indeks pojmova.

‏‏‎ ‎

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama srednjeg kvaliteta i nekolicinom jednostavnih crteža. Takođe je dopunjena tabelama i dijagramima koji daju mnoštvo informacija o uticaju ekoloških uslova, kao što su svetlost, temperatura, količina azota i dr. na razvoj kukuruza u njegovim različitim fazama.

‏‏‎ ‎

Autor je na jednom mestu objedinio i jasno predočio sva dotadašnja znanja o kukuruzu, pa je ova knjiga bila osnovna i dopunska literatura na studijama Poljoprivrednog fakulteta. Takođe može da posluži kao priručnik proizvođačima i naučnim radnicima iz ove oblasti.

‏‏‎ ‎

Slike knjige

‏‏‎ ‎

Knjiga kukuruz zadnja korica
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Opiz i jedna tabela
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Prikaz ploda kukuruza sa opisom
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

tehnologija uzgoja
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

slike korenovog sistema i opis
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

objašnjenje u knjizi
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

tabela korisnih materija u plodovima kukuruza
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

tabele i grafikon
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

naslov jednog poglavlja
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

saveti za ratare
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

dijagramski prikaz napredovanja biljke
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

grafikon prirasta sa komentarom
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

saveti za skladištenje plodova
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

spisak literature
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Sadržaj knjige „Kukuruz“

‏‏‎ ‎

Predgovor

I. Opšti deo

Privredni značaj kukuruza

Proizvodnja kukuruza u svetu i Jugoslaviji

Geografska rasprostranjenost kukuruza

Poreklo kukuruza

Praroditelj kukuruza

Istorija kulture kukuruza kao objekta poljoprivredne proizvodnje

Istorija introdukcije kukuruza u starom svetu

Botanička klasifikacija kukuruza

‏‏‎ ‎

II. Morfofiziološke osobine kukuruza

1. Morfofiziologija korenovog sistema kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija

B. Faktori rasta korena kukuruza

G. Korenov sistem kukuruza i agrotehnika

– Koren i đubrenje

– Koren i gajenje kukuruza u monokulturi

– Koren i obrada zemljišta

– Korenov sistem i kulivacija

– Koreni kukuruza i navodnjavanje

2. Morfofiziologija stabla kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija

3. Morfofiziologija lista kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija

4. Morfofiziologija cvasti i cvetova kukuruza

5. Morfofiziologija zrna kukuruza

A. Morfologija

B. Anatomija zrna kukuruza

V. Morfologija klijanja

G. Formiranje, nalivanje i sazrevanje zrna kukuruza

D. Fiziološke osobine zrna kukuruza

6. Faze razvića kukuruza i etape organogeneze generativnih organa

‏‏‎ ‎

III. Hemijski sastav i kvalitet kukuruza

A. Prosečni sastav glavnih hemijskih komponenata

B. Varijabilnost hemijskog sadržaja zrna kukuruza

‏‏‎ ‎

IV. Ekologija kukuruza

A. Potrebe i odnos kukuruza prema vodi

a) Evapotranspiracija

B. Potrebe i odnos kukuruza prema toploti

– Temperaturni uslovi i vreme setve kukuruza

– Postrna setva kukuruza

– Rejoniranje kulture kukuruza

V. Potrebe i odnos kukuruza prema zemljištu

– Uticaj zemljišta (pH) na rast i razviće kukuruza

G. Odnos kukuruza prema svetlosti

D. Neke osnovne napomene o načinu gajenja kukuruza u zavisnosti od rejona

Đ. Prognoziranje i programiranje prinosa kukuruza na osnovu ekoloških i agrotehničkih uslova

– Korelacije kod kukuruza

‏‏‎ ‎

V. Fiziologija kukuruza

A. Osobenosti rasta i razvića kukuruza

– Vegetacioni period kukuruza

– Stvaranje bočnih izdanaka u kukuruza

– Heterozis u kukuruza

B. Fotosinteza biljaka kukuruza

– Uslovi formiranja fotosintetičkog aparata

– Uslovi fotosintetičke delatnosti biljaka kukuruza

– Uticaj temperature na fotosintezu kukuruza

– Uticaj pH vrednosti zemljišta na proces fotosinteze kukuruza

– Uticaj količine vlage u zemljištu na fotosintezu kukuruza

-Uticaj koncentracije CO2 u vazduhu na intenzitet fotosinteze kukuruza

V. Disanje biljaka kukuruza

– Disanje semena kukuruza

– Promena disanja u toku vegetacije kukuruza pod uticajem različitih faktora

– Uticaj mikroelemenata

G. Vodni režim kukuruza

Odnos kukuruza prema nedostatku vode

– Razvitak učenja o otpornosti biljaka na sušu

– Suša i otpornost biljaka na sušu

– stanje vode u biljkama i otpornost na sušu

– Uticaj suše na razviće i prinos kukuruza

– „Kritični period“ u pogledu zahteva kukuruza prema vlazi

– Odnos kukuruza prema preteranoj vlazi

Mineralna ishrana biljaka kukuruza

– Azotna ishrana

– Fosforna ishrana

– Kalijumova ishrana

– Ishrana mikroelementima

– Odnos azota, fosfora i kalijuma i primena đubriva

E. Stvaranje prinosa kukuruza

‏‏‎ ‎

VI. Tehnologija proizvodnje (agrotehnika) kukuruza

Uloga agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza

Izbor hibrida kukuruza

Plodored i plodosmena kukuruza

Obrada zemljišta za kukuruz

– Dubina osnovne obrade

– Vreme osnovne obrade

– Predsetvena obrada zemljišta

Đubrenje kukuruza

Setva kukuruza

– Biološka vrednost semena kukuruza iz različitih delova klipa

– Vreme setve kukuruza

-Načini i vrste setve kukuruza

– Gustina (broj i raspored) biljaka kukuruza

– Dubina setve kukuruza

Nega useva kukuruza

– Suzbijanje korova u kukuruzu pomoću herbicida

– Borba sa štetočinama i bolestima kukuruza

– Međuredna obrada (kultivacija) useva kukuruza

– Navodnjavanje kukuruza

– Neobavezne mere nege useva kukuruza

Sređivanje useva (berba) kukuruza

Posležetvena obrada i čuvanje zrna kukuruza

Literatura

Indeks pojmova

Categories: Blog

Tags: , , , ,