Leptiraste biljke u ishrani stoke

Leptiraste biljke u ishrani stoke – Stojanka Ocokoljić
Kategorija – poljoprivreda
Izdavač – Nolit
Godina izdanja – 1975
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 247
Povez – meki povez
Format – 14 X 20 cm
Tiraž – 5000
ISBN – nema
ISSN – nema

prednja korica knjige o leguminozama
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Leptiraste biljke u ishrani stoke“ koju je napisala Stojanka Ocokoljić je u vreme izlaska iz štampe bila potrebna radi uvođenja novih tehnika u pripremu hrane za stoku. Dobra stvar je to što je sadržaj knjige i sada aktuelan. Ovo je posebno bitno kod ishrane krava od kojih se dobija mleko, jer se pokazalo da sadržaj ishrane značajno utiče na kvalitet mleka.

U knjizi su prvo predstavljeni lucerka, crvena detelina i žuti zvezdan, opisane su osnovne stavke oko njih i njihovog gajenja. Potom se prešlo na opis uslova oko same proizvodnje, gajenja i postizanja dobrog kvaliteta, te kako da se sačuva kvalitet u periodu nakon košenja.

Opisan je sistem korišćenja leguminoze kao zelene mase, što je na primer kako da se koristi kao ispaša za stoku i sliče metode. U narednom poglavlju se piše o košenju i potom sušenju. Tu je dosta korisnih informacija koje se praktično na terenu mogu koristiti. U sledećem poglavlju je opisan sistem čuvanja, odnosno sistemi jer je prikazano više načina.

Što mi je bilo zanimljivo tu su i dva poglavlja o kojima se ređe priča, prvo je opširnije i govori o mljevenju osušenih leguminoza u brašno, te kako se sa njima postupa, Druga stavka koja mi je privukla pažnju je proizvodnja peleta od osušenih leguminoza, a koji bi se kasnije koristio pri ishrani stoke.

Što se tiče ilustracija, na par stranica se nalaze crteži i fotografije u boji, koji su dobrog kvaliteta. U ostatku knjige ima još dodatnih fotografija koje su crno bele i nešto crteža koji pomažu da se bolje razume ono o čemu se piše. Ali ono čega ima najviše su tabele, jer se sa tabelarnim prikazom mogu lako prikazati podaci uporedo.

Slike knjige

zadnja korica
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
uvod
izvor – retkeknjige.com
poglavlje sa osnovnim stvarima vezanim za leguminoze
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o gajenju lucerke
izvor – retkeknjige.com
opis sistema đubrenja
izvor – retkeknjige.com
opis i slike žutog zvezdana
izvor – retkeknjige.com
prikaz lucerke i crvene deteline
izvor – retkeknjige.com
opis hranljivih materija
izvor – retkeknjige.com
grafički prikaz stanja tokom baliranja
izvor – retkeknjige.com
opis cena crvene deteline
izvor – retkeknjige.com
tabela sa prikazom crvene deteline
izvor – retkeknjige.com
ispaša na žutom zvezdana slika i opis postupka
izvor – retkeknjige.com
prikaz kako se pravo stog sena
izvor – retkeknjige.com
opis slaganja otkosa
izvor – retkeknjige.com
prikaz silosa za smeštaj leguminoza
izvor – retkeknjige.com
slika skladišta i opis
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Leptiraste biljke u ishrani stoke“

Predgovor

Uvod

Osobine leptirastih biljaka – leguminoza

Morfološke osobine geluminoza

Biološke osobine leguminoza

Uslovi uspevanje Leguminoza

Gajenje višegodišnjih leguminoza

Gajenje lucerke

Mesto u plodoredu

Obrada zemljišta

Đubrenje

Vreme setve

Način setve

Nega lucerke

Navodnjavanje lucerke

Gajenje crvene deteline

Setva i nega crvene deteline

Gajenje žutog zvezdana

Sastav i kvalitet višegodišnjih leguminoza

Zavisnost kvaliteta od vrste

Zavisnost kvaliteta od sorte biljaka

Kvalitet zavisi i od stepena razvja biljaka

Zavisnost kvaliteta od ciklusa vegetacije

Zavisnost kvaliteta od načina gajenja

Hranljiva vrednost leguminoza za ishranu stoke

Praktična merila produkcione vrednosti hranila

Uvećavanje nadzemne mase i prinosi hranljivih materija u vezi porasta i razvića biljaka

Iskorišćenje ispašom

Iskorišćenje leguminoza kao zelene hrane

Iskorišćenje legumionoza za pripremanje sena

Vreme i način kosidbe

Sušenje zelene mase

Gubici usled lomljenja ni opadanja biljnih delova

Priprema običnog ili zelenog sena

Način sušenja sena

Sušenje u otkosima

Sušenje u talasima

Sušenje u naviljcima

Skupljanje sena sušenog na zemlji

Skupljanje sena baliranjem

Skupljanje sena iz talasa s peletiranjem

Skupljanje sena na napravama

Skupljanje sena ventilatorima

Veštačko sušenje sena

Čuvanje sena

Gubici i promene kvaliteta sena pri čuvanju

Normalno previranje

Toplo previranje i pregrejanost sena

Čuvanje sena u kamarama i stogovima

Čuvanje presovanog sena

Čuvanje sena u zgradama

Čuvanje sena uz dodatak hemiskih konzervanasa

Iskorišćenje leguminoza za spremanje senaže

Spremanje silaže od leguminoza

Proizvodnja i iskorišćenje peleta od leguminoza

Proizvodnja brašna od leguminoza

Čuvanje brašna od leguminoza

Čuvanje brašna u skladištima

Čuvanje u hermetički zatvorenim tranšejima

Čuvanje u atmosferi neutralnog gasa

Primena antioksidanata za čuvanje brašna

Ocena kvaliteta proizvoda leguminoza

Određivanje kvaliteta sena

Ocenjivanje kvaliteta brašna leguminoza

Ocenjivanje kvaliteta silaže

Literatura