Praktično pčelarstvo

Praktično pčelarstvo – Krsta Pčelarević

Izdavač – I.P. “Složna braća” Beograd, KIZ “Altera” Beograd

Kategorija – poljoprivreda

Pismo – ćirilica

Broj stranica – 118

Povez – meki povez

Godina izdanja – 2002.

Format – 12,5 X 19 cm

Tiraž – 500

ISBN – 86-81459-39-2

ISSN – nema

NAPOMENA: ovo je fototipsko izdanje, orginal je štampan 1930 godine


Knjiga o praktičnom pčelarenju
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju


Knjiga “Praktično pčelarstvo” napisana je kao priručnik za sve one koji žele da se bave pčelarenjem. Prvo izdanje štampano je 1930. godine, a ovaj primerak 2002. Autor je na osnovu svog 36-godišnjeg iskustva u radu sa pčelama i na osnovu tada postojeće literature poljskih i američkih autora na jednom mestu izneo sva teorijska znanja, proverena i potvrđena u praksi.


Sadržaj knjige je podeljen na opšti i praktični deo.

U opštem delu autor u kratkom uvodu iznosi istoriju pčelarstva.

U drugom poglavlju nas detaljno upoznaje sa pčelom kao životinjskom vrstom, njenim stadijumima razvoja i oblicima.

Treće poglavlje govori o pčelinjem gazdinstvu i ishrani pčela.

U praktičnom delu autor opisuje košnice, njihovu izradu, načine pčelarenja, radove u pčelinjaku. Nekoliko strana je posvećeno bolestima i neprijateljima pčela , kao i upotrebi meda.


Na kraju knjige date su mesečne napomene, odnosno opis aktivnosti u pčelinjaku po kalendarskim mesecima.Knjiga je ilustrovana crno-belim crtežima solidnog kvaliteta. Prikazuju građu pčela i njihovih organa, konstrukciju košnica, kao i opremu za pčelarenje.


Autor smatra da pčelarstvo kao nauka za napredak i uspeh zahteva stručnost i sistematičan pristup. Od nje imamo višestruku korist: sem neposredne (u medu, vosku i drugim pčelinjim proizvodima) i oprašivanja, postoji i ona moralna. Posmatrajući ove uređene sisteme treba da usvojimo idealnu organizaciju rada i “snagu i mudrost prirodnih zakona” pčelinjeg društva primenimo u svom životu.


Slike knjige


Zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com


Naslovna stranica knjige
izvor – retkeknjige.com


prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com


osnovno o pčelama
izvor – retkeknjige.com


organi čele za proizvodnju meda
izvor – retkeknjige.com


osnovno o vosku
izvor – retkeknjige.com


opis za izbor mesta za pčelinjak
izvor – retkeknjige.com


prikaz starih modela košnica
izvor – retkeknjige.com


opis novijih košnica
izvor – retkeknjige.com


opis rada sa dimilicama na pčelinjaku
izvor – retkeknjige.com


pis prikupljanja i skladištenja meda
izvor – retkeknjige.com


opis računanja materijala za košnicu sa tabelom
izvor – retkeknjige.com


Sadržaj knjige “Praktično pčelarstvo”


Predgovor


Opšti deo

Uvod

Istorija pčelarstva

Pravci u pčelarstvu

Pčela

Vrste pčela

Pčelinje zadruge

Matica

Leglo

Koliko živi matica

Pčele radilice

Žaoka

Trut

Trutuša

Inteligencija kod pčela

Pčelinje gazdinstvo

Saće

Med

Cvetni prašak

Voda

Medljika

Smola (propolis)


Praktični deo

Kako da otpočnemo pčelariti

Pčelanik

Košnice

Košnice sa nepokretnim saćem

Košnice sa pokretnim saćem

Veličina ili zapremina košnice

Kakva mora biti košnica

Standard- košnica i Siminsova ili Demarijeva metoda pčelarenja

Kupovina košnica

Preterivanje

Rad oko pčela

Način pčelarenja

Proletnji rad

Odabiranje meda

Rojenje

Po svršetku rojenja

Jesenji pregled

Bolesti i neprijatelji pčela

a) Bolesti

b) Neprijatelji pčela


Pčelinja paša

Upotreba meda

Med kao lek

Kolači od meda

Izrada košnica

Potsetnik ili mesečne napomene

Ispravci