Početna / Blog / Praktično pčelarstvo

Praktično pčelarstvo

Praktično pčelarstvo – Krsta Pčelarević

Izdavač – I.P. „Složna braća“ Beograd, KIZ „Altera“ Beograd

Kategorija – poljoprivreda

Pismo – ćirilica

Broj stranica – 118

Povez – meki povez

Godina izdanja – 2002.

Format – 12,5 X 19 cm

Tiraž – 500

ISBN – 86-81459-39-2

ISSN – nema

NAPOMENA: ovo je fototipsko izdanje, orginal je štampan 1930 godine

‏‏‎ ‎

Knjiga o praktičnom pčelarenju
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Knjiga “Praktično pčelarstvo” napisana je kao priručnik za sve one koji žele da se bave pčelarenjem. Prvo izdanje štampano je 1930. godine, a ovaj primerak 2002. Autor je na osnovu svog 36-godišnjeg iskustva u radu sa pčelama i na osnovu tada postojeće literature poljskih i američkih autora na jednom mestu izneo sva teorijska znanja, proverena i potvrđena u praksi.

‏‏‎ ‎

Sadržaj knjige je podeljen na opšti i praktični deo.

U opštem delu autor u kratkom uvodu iznosi istoriju pčelarstva.

U drugom poglavlju nas detaljno upoznaje sa pčelom kao životinjskom vrstom, njenim stadijumima razvoja i oblicima.

Treće poglavlje govori o pčelinjem gazdinstvu i ishrani pčela.

U praktičnom delu autor opisuje košnice, njihovu izradu, načine pčelarenja, radove u pčelinjaku. Nekoliko strana je posvećeno bolestima i neprijateljima pčela , kao i upotrebi meda.

‏‏‎ ‎

Na kraju knjige date su mesečne napomene, odnosno opis aktivnosti u pčelinjaku po kalendarskim mesecima.Knjiga je ilustrovana crno-belim crtežima solidnog kvaliteta. Prikazuju građu pčela i njihovih organa, konstrukciju košnica, kao i opremu za pčelarenje.

‏‏‎ ‎

Autor smatra da pčelarstvo kao nauka za napredak i uspeh zahteva stručnost i sistematičan pristup. Od nje imamo višestruku korist: sem neposredne (u medu, vosku i drugim pčelinjim proizvodima) i oprašivanja, postoji i ona moralna. Posmatrajući ove uređene sisteme treba da usvojimo idealnu organizaciju rada i „snagu i mudrost prirodnih zakona“ pčelinjeg društva primenimo u svom životu.

‏‏‎ ‎

Slike knjige

‏‏‎ ‎

Zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Naslovna stranica knjige
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

osnovno o pčelama
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

organi čele za proizvodnju meda
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

osnovno o vosku
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis za izbor mesta za pčelinjak
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

prikaz starih modela košnica
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis novijih košnica
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis rada sa dimilicama na pčelinjaku
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

pis prikupljanja i skladištenja meda
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis računanja materijala za košnicu sa tabelom
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Sadržaj knjige „Praktično pčelarstvo“

‏‏‎ ‎

Predgovor

‏‏‎ ‎

Opšti deo

Uvod

Istorija pčelarstva

Pravci u pčelarstvu

Pčela

Vrste pčela

Pčelinje zadruge

Matica

Leglo

Koliko živi matica

Pčele radilice

Žaoka

Trut

Trutuša

Inteligencija kod pčela

Pčelinje gazdinstvo

Saće

Med

Cvetni prašak

Voda

Medljika

Smola (propolis)

‏‏‎ ‎

Praktični deo

Kako da otpočnemo pčelariti

Pčelanik

Košnice

Košnice sa nepokretnim saćem

Košnice sa pokretnim saćem

Veličina ili zapremina košnice

Kakva mora biti košnica

Standard- košnica i Siminsova ili Demarijeva metoda pčelarenja

Kupovina košnica

Preterivanje

Rad oko pčela

Način pčelarenja

Proletnji rad

Odabiranje meda

Rojenje

Po svršetku rojenja

Jesenji pregled

Bolesti i neprijatelji pčela

a) Bolesti

b) Neprijatelji pčela

‏‏‎ ‎

Pčelinja paša

Upotreba meda

Med kao lek

Kolači od meda

Izrada košnica

Potsetnik ili mesečne napomene

Ispravci