Ribe naših voda

Ribe naših voda –Jovan Živković
Izdavač – doo “Dnevnik – novine i časopisi”, Novi Sad
Kategorija – ribolov
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 61
Povez – meki
Godina izdanja – 2002.
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – 600

prednja korica priručnika o vrstama riba
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga “Ribe naših voda” napisana je kao priručnik za sve one koje interesuje sportski ribolov, početnike, iskusne ribolovce, ljubitelje vode i prirode. Autor knjige je Jovan Živković. Mada je opis slatkovodnih riba kratak. dobro je što je predstavljen velikih vrsta, pa i onih ređih.

Opšti deo knjige sažet je na svega 6 strana. Tu su objašnjene glavne morfološke karakteristike riba: peraja, krljušti, oblik mehura, položaj usta, skelet, mišići, organi za disanje i embrionalno razviće ikre.

Glavni sadržaj knjige čini opis najčešćih vrsta koje se mogu naći u našim slatkim vodama. Autor je za svaku dao latinski naziv, sažet opis, uslovi u kojima živi i ilustracija. Označene su ribe naših voda koje se nalaze u “Crvenoj knjizi” flore i faune kao ugrožene vrste.

Na samom kraju ovog priručnika nalazimo informacije o lovostaju i dozvoljenim dužinama ulova za određene vrste riba. Poslednje stranice su kratak komentar kolege Ranka Travara, sa ekološkog aspekta.

Knjiga je ilustrovana crno-belim ilustracijama riba, njihovih organa i ikre. Na kraju priručnika nalazi se fotografija na kojoj je prikazana većina ovde opisanih riba naših voda.

Slike knjige

zadnja korica priručnika
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com
opis osnovnih stavki kod riba
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje građe riba
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis linjaka
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis šarana i amura
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis deverike
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis bucov i mrena
izvor – retkeknjige.com
prikaz riba štuka i som
izvor – retkeknjige.com
prikaz riba vretenar i vijun
izvor – retkeknjige.com
prikaz pastrmki
izvor – retkeknjige.com
opis lovostaja i najmanje dozvoljene mere
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Ribe naših voda”

Predgovor
Riblja peraja i njihov naziv
Oblici ribljeg mehura
Tipovi krljušti
Tri osnovna položaja usta kod riba
Skelet riba
Mišićni sastav
Organi za disanje
Embrionalno razviće ikre
Šaran
Linjak
Zlatni karaš
Srebrni karaš – babuška
Amur
Beli tolstolobik
Sivi tolstolobik
Jaz – protfiš
Klen
Skobalj
Plavonos – šljivar
Deverika
Krupatica
Crvenperka
Bodorka
Špicer
Uklija – kaugler
Sabljar
Bucov
Mrena
Potočna mrena, sapača


Krkuša
Kečiga
Jegulja
Američki somić, cvergl
Manić
Som
Štuka
Smuđ
Smuđ kamenjar
Grgeč, bandar
Američki velikousti grgeč – bas
Sunčanica
Balavac
Šras
Veliki vretenar
Mali vretenar
Čikov
Vijun, štampajzer
Brkica
Pijor, gagica
Gavičica, kartofla
Čebačok
Dunavski glavoč
Peš
Crnka, rapa
Lipljen
Mladica
Potočna pastrmka
Jezerska pastrmka
Kalifornijska pastrmka
Mekousta pastrmka
Potočna zlatovčica
Jezerska zlatovčica
Lovostaj i propisane dužine riba
U susret ribama – Ranko Travar
Ribe naših voda