Sve o kućnom vrtu

Sve o kućnom vrtu – Jakov Ivančić
Izdavač – Nolit
Kategorija – hortikultura
Pismo – latinica
Broj stranica – 176
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1981.
Format – 14 X 21 cm
Tiraž – 5000
ISBN – nema
ISSN – nema

Prednja korica knjige "Sve o kućnom vrtu"
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Sve o kućnom vrtu“ čiji je autor Jakov Ivančić je Nolitovo izdanje. Cilj autora je bio da se pokriju sve teme interesantne za uređenje vrta, što knjigu čini interesantnom za veliki broj čitalaca. Ugrubo bi se moglo reći da je predstavljeno baštensko cveće, ukrasno drveće, voćke i ukratko gajenje povrća.

Ovo nije knjiga samo o biljkama, nego se vrt posmatra kao kompletna celina. Na primer jeste bitno koju ćete penjačicu postavti da rade (moj predlog posadite kivi), ali je podjednako bitno kakav će biti nosač na koji će se ta biljka oslanjati. Ovo je samo jedan od primera, slično je sa stazama koje će biti po vrtu ili na primer da li će se postavljati kućice za ptice ( i kakve će one biti).

Što se tiče ilustracija, knjiga je bogata sa njia, tu su kvalitetni crteži, crno bele fotografije i fotografije u boji. Na početku se nalaze idejne skice vrtova, što je po mom mišljenju odličan početak, da se odmah prikaže koliko ovaj način osmišljavanja vrtova / bašta / dvorišta ima smisla.

a

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
uvod
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o početku formiranja vrta
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o građevinskim elementima u vrtu
izvor – retkeknjige.com
idejni nacrt uređenja vrta
izvor – retkeknjige.com
prikaz tlocrta i perspektive vrtne ideje
izvor – retkeknjige.com
prikaz kako se zida suvozid
izvor – retkeknjige.com
pikaz ukrasnih tuja
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis baštenskog cveća
izvor – retkeknjige.com
fotografije i opis ruža crvene boje
izvor – retkeknjige.com
prikaz voća
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o gajenju ruža
izvor – retkeknjige.com
spisak baštenskog cveća sa kraćim opisom
izvor – retkeknjige.com

Slike knjige „Sve o kućnom vrtu“

Uvod
OSNOVNI PRINCIPI OBLIKOVANJA I 0ZELENJAVANJA KUĆNOG VRTA
I RADOVI NA GRAÐEVINSKIM ELEMENTIMA U VRTU
Izgradnja kosine-nagiba
Izbor staza .
Zid i stepenice
Vodovod
Bazeni
Dečje igralište
Alpinum ili kamenjara
II RADOVI NA BILJNIM ELEMENTIMA VRTA
Vreme sadnje biljnog materijala
Orezivanje ukrasnog drveća i šiblja
Jednogodišnje cveće
Dvogodišnje cveće
Višegodišnje cveće
Lukovičasto i krtolasto cveće.
Cvetne leje sa trajnicama (perenama)
Trajnice za suvozide i spojnice
Trajnice puzavci
Jastučaste trajnice
Trajnice za kamenjaru-alpinum
Lukovičaste i gomoljaste biljke za sadnju na kamenjarama
Patuljasti lišćari
Četinari za kamenjaru
Pokrivači tla
Neophodan alat i pribor za rad u kućnom vrtu
Vodeno bilje u bazenima (u vodi i za obrube bazenai jezerca)
Plemenite ruže
Izbor ruža
Podizanje travnjaka
Održavanje travnjaka
III. DENDROLOŠKE KULTURE

Lišćari visokog uzrasta
Lišćari srednjeg uzrasta
Četinari visokog uzrasta
Četinari srednjeg i niskog uzrasta.
Ukrasno šiblje
Sadni materijal za žive ograde
Ukrasno drveće čije grane rastu povijene naniže
Biljke penjačice i povijuše
HORTIKULTURNI PLAN.
Pribor za razmeravanje i iskolčavanje terena
Prenošenje (iskolčavanje) jednostavnih hortikulturnih planova na teren ..
IV. GAJENJE VOĆAKA U KUCNOM VRTU
Slaba rodnost patuljastih voćaka
Vrste voćaka koje su pogodne za kune vrtove
Sitno jagodasto voće
Gajenje vinove loze
Program prskanja voćaka (preventiva)
Prskanje sitnog jagodastog voća
Formiranje patuljastih voćaka
Orezivanje voćaka kada uđu u punu rodnost
Orezivanje niskih žbunastih voćaka
V. POVRĆE U KUCNOM VRTU
KOMPOST
LITERATURA