Trave – poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena

Trave – poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena – Dr. Pavao Kvakan
Izdavač – Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 294
Povez – meki
Godina izdanja – 1952.
Tiraž – 3000
Format – 17 x 24cm
ISBN – nema
ISSN – nema

prednja korica knjige o krmnim travama
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Trave – poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena” je nastala zbog velikog privrednog značaja travnatih površina. Trave nalazimo na livadama, pašnjacima i oranicama, pa ih kultivišemo i utičemo na njihov rast, širenje i eksploataciju. Kako bi ovaj proces bio što uspešniji, održiv i isplativ važno je poznavati travne vrste i njihove potrebe.


Sadržaj knige u nekoliko celina obrađuje trave, njihova fiziološka svojstva i privredno iskorištavanje. U prvom delu autor daje opšti opis trava, građu i razlike između rodova. Izvršena je podela u cvetnom i bezcvetnom stanju i dat je ključ za determinaciju.


Dalje se govori o rasprostranjenju trava, o vlažnosti, kiselosti i potrebama đubrenja. Izvršena je podela trava na osnovu perioda cvetanja, oblika busenovanja, trajanja života i visinu porasta.


Autor daje popis trava koje se koriste za učvršćivanje tla, za parkove, igrališta, trkališta, uzletišta i u krmnim smesama.
Zatim su dati opisi najčešće gajenih vrsta trava. Za svaku je dat opis važan za prepoznavanje i njen privredni značaj.
Drugi deo knjige se odnosi na proizvodnju travnog semena. U opštem delu govori se o uslovima podneblja, zemljištu, predsetvenoj pripremi, načinima setve, đubrenju i drugim agrotehničkim merama. Dalje je opisana proizvodnja pojedinih vrsta, upotreba travnog semena i dat je ključ za određivanje travnog semena. Na kraju nalazimo primere za travne smeše različite namene.


U poslednjem delu knjige nalaze se crteži nastali prema sveže prikupljenom materijalu, herbarijumima i već postojećim crtežima iz ranijih publikacija. Kasnije su neke ilustracije zamenjene crno-belim fotografijama. Na njima su prikazane različite vrste trava i karakteristike bitne za njihovu determinaciju.


Ova knjiga najviše je koristila agronomima i studentima tog usmerenja. Iako je izašla davne 1953.godine, sadrži mnoštvo informacija koje su važne i danas, vezane za prepoznavanje trava, razvoj, uzgoj i proizvodnju travnjaka i semena.

Slike knjige

naslovna strana knjige o krmnim travama i proizvodnji semena
izvor – retkeknjige.com

predgovor drugom izdanju
izvor – retkeknjige.com

prikaz divljeg sirka
izvor – retkeknjige.com

prikaz i opis pirevine
izvor – retkeknjige.com

prikaz stabljike i semena trave popino prase
izvor – retkeknjige.com

opis podele trava po familijama
izvor – retkeknjige.com

prikaz i tabele najčešćih trava na terenu
izvor – retkeknjige.com

poglavlje sa slikama trava
izvor – retkeknjige.com

prikaz obična smilica
izvor – retkeknjige.com

prikaz biljke stoklasa raženica
izvor – retkeknjige.com

prikaz biljke šašuljica
izvor – retkeknjige.com

prikaz i opis semenki trava
izvor – retkeknjige.com

spisak literature
izvor – retkeknjige.com

fotografije crno bele trava
izvor – retkeknjige.com

crno bela fotografija trava
izvor – retkeknjige.com

crno bela fotografija krmnih trava
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Trave – poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena“

Predgovor I izdanju
Predgovor II izdanju

 • I dio
 • Opći opis trava
 • Korijen
 • Stabljika
 • List
 • Cvijet
 • Plod i sijeme
 • Razlika između trava (ramineae) i šaševa, vezljika i dr (Cyperaceae) te sitina (Juncaceae)
 • Određivanje trava
 • Razdioba nekih trava u bescvjetnom stanju
 • Ključ za određivanje trava u cvjetnom stanju
 • Razdioba nekih većih rodova u vrste
 • Agropyron
 • Agrostis
 • Alopecurus
 • Brachypodium
 • Bromus
 • Eragrostis
 • Festuca
 • Glyceria
 • Hordeum
 • Koeleria
 • Lolium
 • Melica
 • Phleum
 • Poa
 • Sesleria
 • Setaria
 • Stipa
 • Vulpia
 • Skrižaljke za razlikovanje nekih trava po Streckeru
 • Razlikovanje rodova : Poa, Deschampia, Aira, Agrostis i Glyceria aquatica
 • Raspoznavanje najraširenijih vrsta vlasnjača: Poa
 • Razlika između rodova Bromus i Festuca
 • Razlika između važnijih vrsta roda vlasulje: Festuca
 • Razlika između nekih vrsta stoklase: Bromus
 • Opće rasprostranjenje trava
 • Smještaj trava na staništima različite vlažnosti
 • Trave i kiselost tla. Odnos prema gnojidbi
 • Rasprostranjenje trava prema staništima, gdje u prvom redu dolaze…
 • Popis trava s obzirom na vrijeme cvatnje, oblik busanja i trajanje života
 • Popis trava s obzirom na visinu porasta
 • Trave poređane po kakvoći
 • Svojstva nekih boljih trava s obzirom na njihovu različitu vrijednost u poljoprivredi
 • Rodnost trava
 • Popis trava, koje se upotrebljavaju za učvršćivanje tla
 • Trave za perivoje, igrališta, trkališta i uzletišta
 • Popis trava s obzirom na različitu upotrebu na travnjacima i u krmnim smjesama
 • Opis nekih vrsta trava
 • Baršunka – Lagurus
 • Beskoljenke -Molinia
 • Bezbridnjače – Atropis
 • Blještac – Typhoides
 • Brčak – Vulpia
 • Busike – Deschampsia, Aira
 • Darika – Hierochloe
 • Gladica – Corynephorus
 • Gnjidasta trava – Gastridium
 • Goštice – Brachypodium
 • Hajnaldia – Haynaldia
 • Hrdobrada – Chrysopogon
 • Ječmike – Hordeum
 • Kanarska trava – Phalaris
 • Kosmatke – Eragrostis
 • Kostrva – Echinochloa
 • Kovilje – Stipa
 • Krestaci – Cynosurus
 • Lisičji repak – Alopecurus
 • Ljuljevi – Lolium
 • Ljuljolika – Catapodium
 • Mačice – Mačji repak – Phleum
 • Phleum – Nodosum
 • Medunike – Holcus
 • Mirisavka – Anthoxanthum
 • Muhari – Setaria
 • Osmigača – Gaudinia
 • Ostike – Aegilops
 • Oštrice – Dactylis
 • Pirevine – Glyceria
 • Pirike – Agropyron
 • Prohulja – Milium
 • Rosulje – Agrostis
 • Tripolium – Gackae
 • Scevar – Oryzopsis
 • Sladorovac – Erianthus
 • Slatka trava – Catabrosa
 • Smilice – Koeleria
 • Stoklase – Bromus
 • Sudanska trava i kukuruzar – Sorghum
 • Svračice – Digitaria
 • Svrakopire – Apera
 • Šašike – Sesleria
 • Šašuljice – Calamagrostis
 • Ševar – Ammophila
 • Šilj – Danthonia
 • Tajnica – Divlja riža – Leersia
 • Tankorepići – Lepturus – Monerma – Psilurus
 • Toričina – Tragus
 • Treslica – Briza
 • Trnice – Heleochloa – Crypsis
 • Trozupka – Sieglingia
 • Trska – Phragmites
 • Trskovače – Arundo
 • Tvrdača – Nardus
 • Tvrdike – Sclerochloa – Scleropoa
 • Vlasika – Bilušina – Andropogon
 • Vlasnjače – Poa
 • Vlasulje – Festuka
 • Zobike – Arrhenatherum – Trisetum – Avenastrum – Avena – Ventenata
 • Zone – Melica
 • Zubača – Cynodon
 • Zubdad – Imperata

II Dio
Proizvodnja travnog sjemena
Domaća proizvodnja sjemena
Proizvodnja pojedinih vrsta
Upotreba travnog sjemena
Ključ za određivanje travnog sjemena
Primjeri različitih krmnih smjesa od trava i djetelina
Primjer smjese trava i djetelina za travnjak (trajanje od 3-4 i više godina) po Klappu (u kg/ha)
Primjer za kratkotrajnu smjesu od trava i djetelina po Klappu (sjemena u kg/ha)
Primjer smjese trava i djetelina u nekim krajevima našeg nizinskog područja (sjemena u kg/ha)
Slike trava
Kazalo
Literatura