Uputstvo za gradnju i vođenje farme puževa

Uputstvo za gradnju i vođenje farme puževa – Milivoje Radenković
Izdavač – MUN Beograd
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 105
Povez – meki
Godina izdanja – 2004
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – 1000
ISBN – 86-441-0453-5

prednja korica knjige "Uputstvo za gradnju i vođenje farme puževa"
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Uputstvo za gradnju i vođenje farme puževa” od autora Milivoje Radenković, koji je pre toga već objavio jednu knjigu na temu uzgoja puževa, jeste dodatak toj prvoj knjizi. Čitaoci su se javljali sa nekim pitanjima koja su im ostala neodgovorena nakon čitanja prve knjige. Tako da je ovo veoma korisna liteteratura na ovu temu.

Jedna od tema koja nije baš obrađena u drugim knjigama, jeste donošenje odluke o podizanju pužarnika. U većini druge literature se kreće od anatomije pužava i njihovih potreba, međutim ovaj prvi korak je preskočen Jer donošenje odluke za pokretanje bilo kog posla u poljoprivredi je veoma zahtevan postupak i često treba par godina da se radi da bi se stiglo do nekih dobrih rezultata. Tako da velika pohvala za ovo prvo poglavlje gde se vagaju razlozi za i protiv.

Sama knjiga obrađuje sve bitnije stavke oko pripremanja prosatora za puževe, njihovog prvog naseljavanja, pripreme biljaka za ishranu puževa. U drugom delu knjige je dat kalendar radova po mesecima za prve dve godine rada na pužarniku. Na kraju je naravno poglavlje sa receptima za jela od puževa.

Ova knjiga je dobro ilustrovana, ali što je zanimljivo uglavnom fotografijama. Deo fotografija su crno bele i one su solidnog kvaliteta, dok je do njih u boji i one su odličnog kvaliteta. Moram spomenuti i da se na par sranica nalaze i reklame za firme koje prodaju opremu za gajenje puževa.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o donošenju odluke za dizanje pužarnika
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o uređenju zemljišta
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o neprijateljima puževa, kao što su neki insekti i ježevi
izvor – retkeknjige.com
kapija i dezo barijera na pužarniku, prikaz i opis
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o lejama za puževe
izvor – retkeknjige.com
poglavlje i prikaz berbe puževa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o razmnožavanju puževa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o radovima u prvoj godini
izvor – retkeknjige.com
opis radova na pužarniku
izvor – retkeknjige.com
literatura i impresijum
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Uputstvo za gradnju i vođenje farme puževa”

Donošenje odluke

Izbor tereba i veličina pužarnika

Legalizacija delatnosti

Priprema zemljišta

Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija

Gradnja infrastrukture (voda, struja)

Ograđivanje, kapija i dezobarijera

Formiranje leja

Zasejavanje leja biljem

Ograđivanje leja

Priprema parcele za rezervnu hranu

Unošenje matičnog jata

Opšte preporuke za početnike

Organizovanje poslova u rodilištu

Šta je to rodilište

Opis bilja koje gajimo u lejama

Kalendar radova na farmi po mesecima

Kalendar poslova u prvoj godini

Kalendar poslova u drugoj godini

Puževi u vašoj kuhinji