Bolesti i štetočine jabuke i kruške

Bolesti i štetočine jabuke i kruške – Đorđe Vojvodić i Stojan Vrabl
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 195
Povez – meki
Godina izdanja – 1984
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – 3 000 primeraka
ISBN – nema

prednja korica knjige Bolesti i štetočine jabuka i kruške
izvor – retkeknjige.com

Knjigu „Bolesti i štetočine jabuka i kruške“ su napisali Đorđe Vojvodić i Stojan Vrabl, ali tu je bila pomoć za neke oblasti i tu su pomogli Marko Injac, Vasa Grbić, Kata Dulić, Stevan Jasnić i Voja Janjić. Fotografije je obezbedio Gustav Matis. Ovo je malo širi spisak ko je sve radio na knjizi da bi se videlo da su neke oblasti sagledane iz više uglova.

Opis sadržaja knjige bi se mogao opisati kao da je leksikonskog tipa, prvo idu neparazitna oboljenja voća, potom viroze i mikoplaze, zatim slede bakterioze, mikoze, insekti, štetni glodari. Nakon toga ide deo gde se piše o suzbijanju biljnih bolesti i štetočina, fungicidima, insekticidima i na kraju zadnje poglavlje je tabelarni prikaz pesticida.

Ovde je dat i spisak hemijskih sredstava koji se koriste za suzbijanje i sprečavanje napada bolesti i štetočina na voćkama, međutim ti preparati se više ne proizvode. To je jedini deo knjige za koji se može reći da nije sada aktuelan za voćare, sve ostalo je i sada prisutno u voćarstvu.

Ilustracije u knjizi bi mogle da se opišu kao dve grupe, od kojih je prva fotografije u boji, koje su veoma dobre i štampane su na kvalitetnijem papiru i grupisane su u jednom delu knjige. Drugu grupu ilistracija čine crteži kojih ima manje i za njih se mora reći da su dobri.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o bolestima
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o virozama voća
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o bakteriozama voća
izvor – retkeknjige.comž
poglavlje o mikozama voća
izvor – retkeknjige.com
crtež višenja patogena u voćnjaku
izvor – retkeknjige.com
opis štetnih insekata jabuka
izvor – retkeknjige.com
opis i tabela za kruške
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis inekata koji se hrane štetočinama
izvor – retkeknjige.com
prikaz oboljenja na  listovima i plodovima voća
izvor – retkeknjige.com
prikaz oštećenja na plodovima i korenju voća
izvor – retkeknjige.com
spisak literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Bolesti i štetočine jabuke i kruške“

Predgovor
Uvod
Bolesti
NEPARAZITARNA OBOLJENJA
Rdavost pokožice plodova
Gorke pege
Jonatanove i lenticelne pege
Hlorozei nekroze
Nedostatak gvožđa
Nedostatak cinka
Nedostatak bora
VIROZE I MIKOPLAZME
Viroze
Mikoplazme
Mozaik jabuke
Pljosnatost grana jabuke
Proliferacija jabuke
Virus hlorotične pegavosti lista
Gumasto drvo jabuke
Jamičavost stabla jabuke
Propadanje kruške
Otvrdnjavanje plodova kruške
Prstenasti mozaik kruške
Virus žutila nerava kruške
BAKTERIOZE
Rak korena
Bakterijalna plamenjača.
Bakteriozno sušenje cveta i grana kruške
MIKOZE
Gljive – Fungi.
Čadava krastavost jabuke
Pepelnica jabuke
Crni rak jabuke
Rak na stablu i granama jabuke.
Trulež vrata korena jabuke
Trulež plodova jabuke i kruške – Monilija
Gorka trulež plodova
Čađava krastavost kruške
Rda kruške
Lisna pegavost kruške
Štetočine
INSEKTI
Leptiri
Vrste koje oštećuju plodove
Jabukin smotavac
Kruškin smotavac
Smotavac pokožice plodova
Smotavci voćnih pupoljaka
Vrste koje oštećuju lišće
Jabukin moljac
Lisni mineri
Miner okruglih mina
Miner mramornih mina
Miner belih mina
Patuljasti miner
Miner zmijolikih mina
Gusenice uzroènici golobrsta
Kukavićija suza
Gubar
Žutotrba
Glogovac
Mali i veliki mrazovac
Dudovac
Drvesnica ili beli drvotočac
Vrbotočac ili crveni drvotočac
Jabukin staklokrilac
Tvrdokrilci
Vrste koje oštećuju cvetove i cvetne pupoljke
Jabukin cvetojed
Kruškin cvetojed
Rutava buba
Vrste koje oštećuju cvetne pupoljke i plodove
Jabukin sVFdlaš
Mali jabučni svrdlaš
Vrste koje oštećuju lišće
Listojedi
Obični gundelj
Vrste koje oštećuju stablo i grane
Mali voćni potkornjak
Voćni sipac
Kruškin prstenar
Opnokrilci
Jabukina osa
Kruškina osa
Kruškina lisna osa
Trešnjina lisna osa
Kruškina osa srčikarica
Jednakokrilci
Lisne vaši na jabuci
Jabukina zelena lisna vaš
Jabukina brašnjava lisna vaš
Jabukina lisna vaš crvenih gala
Lisne vaši na krušci
Kruškina brašnjava lisna vaš
Kruškina smeda vaš
Kruškina crna vaš
Krvava vaš
Štitaste vaši
Kaliforniska &titasta vaš
Školjkasta štitasta vaš
Zapetasta štitasta vaš
Chvena kruškina štitasta vaš
Lisne buve
Jabukina lisna buva
Obična kruškina buva
Velika kruskina buva
Mala kruškina buva
Stenice
Kruškina stenica
Dvokrilci
Kruškina plodomorka
Kruškina lisna galica
Pregljevi ili grinje
Crveni vočni pregalj ili vočni erveni pauk
Kruškina grinja
ŠTETNI GLODARI
Poljska voluharica
Vodena voluharica
Divlji zec
sUZBIJANJE BILJNIH BOLESTII STETOCINA
Agrotehničke mere
Biološke mere
Integrisana i usmerena zaštita
Hemijske mere
Načini primene hemijskih sredstava
Pregled pesticida
FUNGICIDI
Fumgicidi na bazi bakra
Fango bazi sumpora
Fungicidi na bazi orgskih jednjenja
Sistematični fumgicidi
INSEKTICIDI
Podela insekticida
Hlorovani ugljovodonici
Organski fosforni insekticidi
Karbumati
Sintenski piretroidi
linsekticidi koji cmetaju razvoj isckata
Bioioški insekticidi
Insekticidi za zimsko i kasno zimsko prskanje
Akvaricidi
Rodenticidi
Mešanje pesticada
Otrovnost pesticida za õoveka i žvotinje
TABELARNI PREGLED PESTICIDA
Pregied fungicida
Pregied imsekticida
Insekticidi za zimsko prskanje
Pregied akaricida
Pregied rodenticida
Literatura
Registar
Latinski i engieski nazvi oboljenja
Latinski nazivi štetočina
Sadržaj