Cveće u bašti

Cveće u bašti – Aleksandar Sigunov
Izdavač – Džepna knjiga BIGZ, Beograd
Kategorija – hortikultura
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 206
Povez – meki
Godina izdanja – 1973.
Format – 12 x 18 cm
Tiraž – nepoznat
ISBN – nema

prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Cveće u bašti” iz BIGZ-ove edicije “Džepna knjiga” napisana je kao priručnik za ljubitelje vrtnog cveća. Čitaoci se upoznaju sa najvažnijim vrstama, načinom sadnje i održavanja. Autor ove knjige jeste Aleksandar Sigunov.

U uvodnom delu knjige objašnjeno je opšte o biljkama, njihovim osobinama, sađenju i gajenju. Predstavljene su sve najbitnije stavke o kojima treba povesti rečuna. Nije tu samo reč o biljkama i njihovom sađenju u vrtu, nego se spominju i neki prateći elementi kao što su staze u dvorištu.

Zatim, redom, po poglavljima obrađene su drvenaste biljke, višegodišnje zeljaste (perene), dvogodišnje i jednogodišnje cvetnice, povijuše i travnjaci. Ukratko su opisane najčešće gajene vrste, sa domaćim i latinskim nazivom, uslovi koje traže i prikazan je izgled biljke.

Šesto poglavlje odnosi se na bolesti i štetočine dekorativnog bilja i njihovo suzbijanje.U osnovi se dosa toga sa biljem u vrtu može držati pod kontrolom sa prevencijom, ali ako dođe do problema ovde su predstavljena neka rešenja.

Na kraju knjige autor nam daje tabelarni pregled dekorativnih biljaka u odnosu na boju cvetova, visinu, vreme cvetanja i dr.Veoma je zanimljiv prikaz biljaka koje cvetaju u isto vreme, pa se pomoću toga može napraviti niz da čim jedna biljka završi sa cvetanje druga nastavlja.

Knjiga je ilustrovana crno-belim crtežima koji prikazuju svaku opisanu vrstu, delove biljaka ili detalje sadnje. Iako davno pisana i štampana, ova džepna knjiga poslužiće kao osnovni priručnik u vašem vrtu.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
opis korena i listova
izvor – retkeknjige.com
opis kako saditi cveće u dvorište
izvor – retkeknjige.com
opis tipova tuja
izvor – retkeknjige.com
opis kalemljenja
izvor – retkeknjige.com
prikaz različitih oblika cvetova
izvor – retkeknjige.com
o cvetovima u vrtu
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje 4 biljke
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Cveće u bašti”

Predgovor
Uvod
Opšti podaci o biljkama
Dekorativne osobine biljaka
Sađenje i gajenje ukrasnog bilja
Drvenaste biljke
Drveće četinara
Šiblje četinara
Večitozeleni lišćari
Listopadno drveće
Listopadno šiblje
Višegodišnje zeljaste biljke – perene
Dvogodišnje i jednogodišnje biljke
Povijuše – biljke za vertikalno ozelenjavanje
Višegodišnje vrste
Jednogodišnje vrste
Travnjaci
Bolesti i štetočine dekorativnog bilja i njihovo suzbijanje
Tabelarni pregled dekorativnih biljaka
Registri