Dobar pogled na Srbiju

Dobar pogled na Srbiju – Sonja Petrović Obradović
Izdavač – Politika, Beograd

Kategorija – lov
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 515
Povez – tvrdi povez
Godina izdanja –2009.
Format – 24,5 X 32,5 cm
ISBN – 978-86-88019-00-2
ID – 169705228

zaštitini omot knjige o lovu
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Dobar pogled na Srbiju” predstavlja i opisuje prirodne lepote Srbije. Autorka je pokušala da lov, kao tradicionalnu i plemenitu veštinu, približi današnjem urbanom čoveku. Da kroz lovačke norme zasnovane na prirodnim zakonima probudi ekološku svest kako bismo cenili i negovali autentično prirodno okruženje. Knjigu je napisala Sonja Petrović Obradović.


Bogat sadržaj knjige, 500 strana, podeljen u 13 poglavlja. Prvi deo sadrži opšte informacije o Srbiji: veličinu, položaj, teritorijalnu organizaciju. Upoznaje nas sa resursima, kao što su planine, reke, jezera, banje, putevi, šume, arheološka nalazišta.


Drugi deo knjige bavi se osnovnim načelima zaštite prirode i životne sredine. Upoznajemo biodiverzitet, zaštićena područja i javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima.


Naredna poglavlja odnose se na bogati fond lovne divljači u Srbiji. U trećem delu opisane su ptice, a u četvrtom sisari. Autor daje klasifikaciju i spisak vrsta i rodova navedenih u aktuelnom Zakonu o lovstvu. Svaku vrstu opisuje domaći i latinski naziv, fotografija u boji, poreklo, stanište, ishrana i razmnožavanje.


Poglavlja od V do IX se odnose na lov. Autorka opisuje tradiciju i običaje lovaca. Upoznaje nas sa lovištima Srbije i kako se ista održavaju i upravljaju. Objašnjava lovački ispit, zakon, propise, kalendar lova, oružje i opremu za lov, postupak sa lovinom i osnovna pravila ocenjivanja lovine.


Deseto poglavlje posvećeno je kinologiji. Tema su lovački psi: izbor, nega, obuka i bolesti ovih plemenitih životinja.


Naredno poglavlje, „Prva pomoć“, upoznaje nas sa povredama nastalim pri lovu, u prirodi. Izazivaju ih vremenske promene, spoljašnji ili unutrašnji činioci. Opisano je kako treba pružiti pomoć u konkretnim situacijama.


Dvanaesto poglavlje je „Priroda kroz filateliju Srbije“. Prikazane su poštanske marke i dopisnice na kojima su biljne i životinjske vrste, kao i prirodni rezervati i nacionalni parkovi Srbije.


Poslednje poglavlje u knjizi sadrži recepte za jela od divljači i bilja iz prirode. Divlje i samoniklo je zdravo i lekovito, približava nas onom iskonskom načinu ishrane.


Na kraju knjige je rečnik termina i karta zastupljenosti divljači na prostoru Republike Srbije.


Knjiga je bogato ilustrovana fotografijama u boji visokog kvaliteta. Prikazana su prirodna bogatstva Srbije, vrste lovne divljači, rase lovačkih pasa, oružje, jela od divljači i sve ovo o čemu ova bogata publikacija govori.

Slike knjige

prednja korica
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje republike srbije
izvor – retkeknjige.com
prikaz rezervata prirode
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o zaštiti područja
izvor – retkeknjige.com
spisak zaštićenih područja
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o pernatoj divljači
izvor – retkeknjige.com
prikaz kormorana i čaplji
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o pticama grabljivicama
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje jarebica
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o jelenovima
izvor – retkeknjige.com
prikaz divlje svinje
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje veverice
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje optičkih nišana
izvor – retkeknjige.com
lovna kinologija
izvor – retkeknjige.com
ocenjivanje lovačkih trofeja
izvor – retkeknjige.com
poštanske marke na temu lova - filatelija
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje jela od divljači
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Dobar pogled na Srbiju“

Uvodnik
I Srbija
Republika Srbija
Položaj
Teritorijalna organizacija
Planinski sistem Srbije
Rečni tokovi na prostoru Srbije
Jezera i banje Republike Srbije
Nepokretna kulturna dobra
Arheološko kulturna nalazišta
Putna mreža
Šumski fond Republike Srbije
Vojvodina
Kosovo i Metohija

II Čovek i priroda
Osnovna načela zaštite prirode i životne sredine
Zaštićena prirodna baština Srbije
Zaštićena područja Srbije
Kategorizacija zaštićenih područja
Zone zaštite
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Međunarodni status zaštićenih dobara Srbije
Biodiverzitet Srbije
Nacionalni park „Fruška gora“
Nacionalni park „Đerdap“
Nacionalni park „Kopaonik“
Nacionalni park „Tara“
Nacionalni park „Šar planina“
Javno preduzeće „Srbijašume“
Javno preduzeće „Vojvodinašume“

III Divljač Srbije – ptice
Severni (morski) gnjurci
Gnjurci
Pelikani (nesiti)
Vrapci (kormorani)
Čaplje
Siva čaplja
Gak
Čapljica
Bukavac
Rode
Ražnjevi
Kašikare
Divlje patke (plovke)
Utva zlatokrila
Šarena utva
Prave patke (plovke)
Patka gluvara
Pupčanica
Zviždarka
Kašikara
Kržulja
Kreketaljka
Lastarka
Mandarinka
Karolinka
Njorke
Glavata njorka (crnka)
Ćubasta patka
Riđoglava patka (sivka)
Severna gavka
Ronci
Dupljašica
Ledenjarka
Pravi ronci
Beloglave patke
Beloglava plavokljunka
Divlje guske
Lisasta guska
Glogovnjača
Mala lisasta guska
Kratkokljuna guska
Labudovi
Jastrebovi i orlovi
Jastreb kokošar
Kobac ptičar
Kratkoprsti kobac
Mišar
Gaćasti mišar
Riđi mišar
Belorepan
Zmijar
Osičar
Crna (mrka) lunja
Riđa (crvena) lunja
Eja močvarica
Eja livadarka
Poljska eja
Stepska eja
Orao kliktaš
Orao kliktavac
Orao krstaš
Patuljasti orao
Suri orao
Planinski orao
Crni strvinar
Bradan
Bela kanja
Beloglavi sup
Ribar
Sokolovi
Vetruška
Belonokta Vetruška
Siva Vetruška
Južni (kraški) soko
Lastavičar
Mali sosko
Sivi sosko
Stepski soko
Sove
Kukuvija
Prave sove
Ćuk
Buljina, velika ušara
Snežna sova
Jastrebača
Patuljasta sova
Kukumavka
Šumske sove
Šumska sova
Dugorepa sova
Ritska sova
Utina
Gaćasta kukumavka
Šumske koke
Velili tetreb
Mali tetreb
Leštarka
Poljske koke
Fazan
Jarebica kamenjarka
poljska jarebica
Prepelica
Ždralovi
Ždral
Mali ždral
Barske koke
Liske
Barska kokica
Liska
Barski petlići
Prdavac
Barski petlovan
Barski petlić
Mali barski petlić
Patuljasti barski petlić
Droplje
Velika Droplja
Mala Droplja
Žalari i vivci
Žalari
Vivci
Šljuke
Prave šljuke
Prutke
Prave prutke
Prutke ubice
Barske šljuke
Šumske šljuke
Prudnici
Šljuke kamenjarke
Liskonoge šljuke
Sabljarke
Ćurlikovci
Galebovi i čigre
Golubovi
Golub grivnaš
Divlji golub pećinar
Divlji golub dupljaš
Gugutka i grlica
Gugutka
Grlica
Kukavice
Ptice pevačice
Sojka – kreja
Čavka
Gračac
Siva vrana
Gavran
Svraka
Crvenokljuna galica
Žutokljuna galica
Lešnjikara
Vodomari
Pčelarice
Zlatovrane (modrovrane)
Pupavci
Detlići

IV Divljač Srbije – sisari
Jelen – evropski
Jelen – lopatar
Belorepi Jelen
Srndać
Divokoza
Muflon
Divlja svinja
Medved
Kuna zlatica
Kuna belica
Jazavac
Ondatra
Veverica
Sivi puh
Zec
Vuk
Šakal
Lisica
Rakunoliki pas
Divlja mačka
Tvor
Ris
Hermelin
Lasica
Stepski tvor
Šareni tvor
Vidra

V Čovek – lovac
Kodeks lovaca
Tradicija i običaji lovaca
Lovački ispit
Lovište
Gazdovanje i korišćenje lovišta
Staništa divljači
Korišćenje lovišta
Gazdovanje lovištem
Uređenje lovišta i objekata u njemu
Proizvodni objekti
Objekti za skladištenje hrane
Hranilišta – objekti za davanje hrane
Sojilišta
Pojilišta – objekti za davanje vode
Objekti za sprečavanje štete od divljači
Prihvatilišta
Objekti za komunikaciju – putevi
Čeke – osmatračnice
Objekti za obradu i čuvanje odstreljene divljači
Lovno- turistički (smeštajni) objekti
Obrazovanje kadrova
Godišnji plan gazdovanja
Uzgoj divljači
Zaštita divljači
Sprečavanje štete koju može naneti divljač
Hronika lovišta
Lovna osnova
Bonitet lovišta
Razvrstavanje divljači
Utvrđivanje broja divljači
Regulisanje brojnosti
Vrste odstrela
Organizovanje lova u lovištu
Obaveze i dužnosti organizatora lova
Lov stranih državljana na teritoriji Srbije
Zabrane tokom lova

VI Lovišta Srbije
Lovački savez Srbije
Lovne oblasti
Šumska gazdinstva sa lovištima u gazdovanju JP „Srbijašume“
Šumska gazdinstva sa lovištima u gazdovanju JP „Vojvodinašume“

VII Oružje i oprema za lov
Vrste oružja
Podela lovačkog oružja
Sačmare
Kuglare
Kombinovane puške (kombinacija glatkih i olučenih cevi)
Streličarstvo
Upotreba lovačkog oružja i municije
Sprečavanje nesreća oružjem
Oprema za lov

VIII Lov
Lov kroz istoriju Srbije
Zakonom propisana zaštita divljači
Kalendar lova
Tragovi divljači
Mirisni tragovi
Zvučni tragovi
Vizuelni tragovi
Tehnike lova
Lov krupne divljači
Lov sitne divljači
Specifične tehnike lova
Sokolarenje
Lov pojedine vrste divljači
Nedozvoljeni načini lova
Dejstvo pogotka na divljač
Postupak sa lovinom

IX Lovački trofeji
Ocenjivanje i uzimanje mera trofeja
Krzno
Lobanja dlakavih grabljivica
Kljove
Rogovlje
Merila za dodeljivanje medalja (CIC)
Pravilnici LSS o ocenjivanju trofeja divljači

X Kinologija
Poreklo psa
Lovna kinologija
Izbor psa
Određivanje starosti psa
Osnove obuke pasa
Redovna nega pasa
Karakteristike pasa poreklom sa prostora Srbije
Rase pasa i radni ispit za lov
Postupanje sa lovačkim psom tokom lova
Bolesti pasa

XI Prva pomoć
Povređivanje uzrokovano klimatskim promenama i način ukazivanja pomoći
Uticaj visokih temperatura
Opekotine
Sunčanica i toplotni udar
Zaslepljenost
Toplotni grčevi
Uticaj niskih temperatura
Opšta rashlađenost
Promrzline
Povređivanje uticajem unutrašnjih činilaca i način ukazivanja pomoći
Šok
Gubitak svesti
Veštačko disanje
Masaža srca
Povređivanje uticajem spoljašnjih činilaca i način ukazivanja pomoći
Krvarenje
Prelomi
Strana tela
Prostrelne rane
Ujed
Ujed besne životinje
Ujed zmije
Ujed insekata
Utapanje

XII Priroda kroz filateliju Srbije

XIII Jela od divljači i samoniklog bilja
Jelen u marinatu
Jelenski file sa kaparima
Srnetina Stroganov
Srneći paprikaš
Ragu od divlje svinje u crnom vinu
Ljuti gulaš od divljeg praseta
Zec u vinu
Zec na provansalski način
Divlja patka na berkli način
Divlja guska u slatko kiselom sosu
Fazan sa pomorandžama
Prepelice u umaku od celera
Jarebice u soku od limuna
Šljuka sa senfom
Tetreb u sosu
Tetreb u vinu
Golub sa maslinkama na italijanski način
Čorba od koprive
Šnicle od koprive
Salata od mišjakinje
Čičoke na italijanski način
Salata od sremuša
Hleb sa sremušem
Sos od sremuša
Svilenica sa paradajzom
Smrčak na šumarski način
Čaj od angelike
Slatko od belog bagrema
Njoki od belog sleza
Salata od karfiola i bokvice
Omlet sa boračem
Salata od praziluka i borača
Žele od gloginja
Sos od šipka
Kres sa jogurtom
Prženice od žalfije
Puding od zove
Vino od jagorčevine
Supa od kamilice
Ulje od kantariona
Sos od kima
Sos sa klekom
Sirće od lavande
Piletina sa majčinom dušicom
Salata od maslačka
Omlet od maslačka
Krem od kestena sa miloduhom
Salata od morača sa šunkom
Engleski sos od nane
Salata od rusomače
Zeleni sos sa hajdučkom travom
Sufle od cikorije
Slana torta od crnog sleza
Rečnik