Egzotika mesnatica

Egzotika mesnatica – grupa autora
Izdavač – Založba Mladinska knjiga, Ljubljana – Zagreb
edicija „Moje sobno bilje“
Kategorija – hortikultura
Pismo – latinica
Broj stranica – 65
Povez – tvrdi
Godina izdanja – 1989.
Format – 17,5 x 24,5 cm
ISBN – 86-11-03467-8

Prednja korica knjige o sukulentima i kaktusima
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Egzotika mesnatica“ se bavi ukrasnim biljem iz grupe sukulenata i kaktusa. To su u osnovi biljke koje stvaraju rezerve, jedna grupa u listovima, druga grupa u stablu. Namena tih rezervi je da im pomognu da prežive sušne periode i to je pravi razlog za popularnost ove grupe cveća i ukrasnog bilja. Lako ih je održavati.

Naziv knjige je verovatno posledica slabijeg poznavanja materije od strane onih koji su preveli knjigu, previše su se držali potrebe da što bkvalnije odrade prevod. Alo to ni u kom slučaju ne umanjuje kvalitet knjige. Ukrasne biljke su u knjizi grupisane prema poreklu. Tako na primer krasule su redom navedene jedna iza druge, međutim kada se posmatraju slike ne bi se lako zaključilo da su te biljke u rodu.

Slična je situacija i sa drugim biljkama, kao što su eševerije, mlečike, sedumi. Ima tu i biljaka koje bi slabo ko svrstao u sukulente i kaktuse, kao što je na primer sanseverija.

Kao i u drugim knjigama iz edicije „Moje sobno bilje“, ukrasne biljke su jasno opisanei za svaku je naveden kratak opis za zalivanje i đubrenje, za potrebu za svetlošću i toplotom i kakve su potrebe za zemljištem i kako podnosi presađivanje. Ovo je sve ukratko predstavljeno, ali je dobra smernica za one koje zanima, da znaju osnovu i kakve informacije dalje da traže.

Sama knjiga ima tvrde korice, uvezana je kanapom, štampana na lakovanom papiru, fotografije su prisutne za sve ukrasne biljke i u boji su. Na kraju se nalazi spisak latinskih naziva i odvojeno spisak domaćih naziva za biljke prikazane u knjizi.

Slike knjige

zadnja korica knjige - Egzotika mesnatica
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com

prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com

uvodno poglavlje o biljkama mesnaticama
izvor – retkeknjige.com

prikaz dve vrste biljke eonijum
izvor – retkeknjige.com

prikaz biljke ceropegija
izvor – retkeknjige.com

prikaz i opis biljke Skarletna tustika
izvor – retkeknjige.com

prikaz sukulenata i opis
izvor – retkeknjige.com

opis dve vrste eševerije
izvor – retkeknjige.com

prikaz dve vrste mlečika
izvor – retkeknjige.com

prikaz dve vrste biljaka mlečika
izvor – retkeknjige.com

opis i prikaz biljaka faukarija i lamprantus
izvor – retkeknjige.com

opis kaktusa litopsa
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Egzotika mesnatica“

Mesnatice
Drvoliki eonijum, Aeonium arboreum
Tanjurasti eonijum, Aeonium tabuliforme
Aloja, Aloe
Ceropegija, Ceropegia woodii
Tustika, Crassula
Tustika, jajasta, Crassula ovata
Skrletna tustika, krasula, Crassula coccinea
Mlječna tustika, krasula, Crassula lactea
Srpasta tustika, krasula, Crassula perfoliata var. falcata
Probušena tustika, Crassula perforata
Kotiledon, Cotyledon undulata
Eševerija, eheverija, Echeveria
Eševerija, Echeveria pumila var. glauca
Eševerija, Echeveria derenbergii
Eševerija, Echeveria gibbiflora
Mlječike, Euphorbiaceae
Meduzina glava, Euphorbia caput-medusae
Mlječika, Euphorbia leuconeura
Vrbolisna mlječika, Euphorbia loricata
Kristov trn, Euphorbia milii
Kuglasta mlječika, Euphorbia obesa.
Trobridna mlječika, Euphorbia triangularis
Trokutna mlječika, Euphorbia trigona
Patuljasta mlječika, Euphorbia submammillaris
Čupavice, Aizoaceae
Gibejum, Gibbaeum
Faukarija, tigrovo ždrijelo, Faucaria tigrina
Lamprantus, podnevno cvijeće, Lampranthus conspicuus
Litops, živi kamen, Lithops
Gasterija, Gasteria
Havorcija, Haworthia
Kalanhoja, Kalanchoe daigremontiana
Pahipodijum, Pachypodium
Portulakarija, Portulacaria afra
Sansevierija, Sansevieria trifasciata
Ledeburija, Ledebouria socialis
Žednjak, sedum, Sedum rubrotinctum
Herriejev senecio, Senecio herreantus
Senecio, Senecio macroglossus „Variegatus“
Stapelija, strvosmrad, Stapelia.
Senecio, Senecio kleinia