Gajenje koza na mini farmama

Gajenje koza na mini farmama – Vladan Bogdanović
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 190
Povez – meki povez
Godina izdanja – 2005
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – 1000 komada
ISBN – 86-19-02369-1

prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjigu „Gajenje koza na mini farmama“ je napisao Vladan Bogdanović, a neki okvirni cilj je bio da se stvoti priručnik sa što više informacija za sve koji gaje koze. Malo sitnijim slovima je dopisano na mini farmama, jer se autor potrudio da odradi i neke kalkulacije za mini farmu koza pri kraju knjige.

Pri početku knjige se predstavljaju rase koza, ali to je veoma skromno. Više pažnje je posvećeno narednom poglavlju na temu kako formirati osnovno stado i šta gledati pri odabitu koza i jarčeva pri nabavci. Ovo ne važi samo pri prvoj nabavci, nego je to pitanje bitno i u narednom periodu, jer se konstanto mora raditi na selekciji koza, kao i nabavci novih grla.

Kao i poglavlju o nabavci koza, tako se dosta pažnje posvetilo plodnim ciklusima i razmnožavanju koza. Nije toliko bitno da li je rasa za proizvodnju mesa ili mleka, reprodukcija je ozbiljan postupak. Naravno da se ne može uvek sve uraditi idealno i kako mi to želimo, ali se mora težiti što boljim rezultatima. Na ovo poglavlje se nadovezuje naredno gde se piše kako se postupa tokom jarenja i na koje načine postupati sa jaradima dok sisaju.

Naredna dva poglavlja su dosta dobro obrađena takođe, prvo se piše o ishrani koza, šta je sve bitno. Nakon toga ide deo gde su predstavljeni uslovi za držanje koza i opisani objekti za njihov smeštaj. U jednom kraćem poglavlju su predstavljene bolesti i paraziti koza.

Sama knjiga je uglavnom ilustovana sa fotografijama koje su crno bele i srednjeg su kvaliteta. Ima i nekoliko crteža koji su dobri i od pomoći da se bolje razume ono o čemu se piše, mada bi bio plus da ih ima malo više. U ovoj knjizi o gajenju koza ima i priličan broj tabela koji omogućavaju da se na jasan način uporede podaci, te da se vidi razlika među njima.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o rasama koza
izvor – retkeknjige.com
prikaz jarčeva sa velikim rogovima
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o jarčevima
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o inostranim rasama koza
izvor – retkeknjige.com
prikaz rase sanska koza
izvor – retkeknjige.com
prikaz rase bala holandska koza
izvor – retkeknjige.com
prikaz francuske alpino koze
izvor – retkeknjige.com
opis kako se radi procena kvaliteta koze
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o osnivanju stada
izvor – retkeknjige.com
o polnom ciklusu kod koza
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o ihrani koza
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o ishrani koza koje imaju jarad
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Gajenje koza na mini farmama“

Predgovor

Uvod

Rase koza

Domaće rase koza

Inostrane rase koza

Formiranje, selekcija i genetsko unapređenje zapata

Formiranje zapata

Matična evidencia u kozarstvu

Metode odgajivanja koza

Selekcija koza

Plodnost i reprodukcija koza

Polni ili estrusni ciklus kod koza

Kontrola polnog ciklusa

Parenje koza

Veštačko osemenjavanje koza

Postupak sa jaradima nakon jarenja pa do zalučenja

Reproduktivno iskorišćenje jarčeva priplodnjaka

Ishrana koza

Objekat za smeštaj koza

Zoohigijenska nega i zdravstvena zaštita koza

Najvažnije bolesti i poremećaji kod koza

Proizvodnja mleka

Proizvodi od kozjeg mleka

Proizvodnja mesa

Sporedni proizvodi

Investicije i troškovi na farmi koza

Literatura

Rečnik pojmova