Početna / Blog / Gajenje paprike

Gajenje paprike

Gajenje paprike – Vladan Marković
Izdavač – Poljo – knjiga
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 142
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1994
Format – 14 X 23 cm
Tiraž – 12 000
ISBN –nema

Prednja korica knjige o paprici
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Gajenje paprike” čiji je autor Prof. dr Vladan Marković je sveobuhvatna knjiga o paprici. Ona bi mogla biti interesantna svakom povrtaru, kada se ima u vidu koliko se paprika gaji i koliko je tražen proizvod kod kupaca. Paprika je dostupna u više formi, koristi se sveža, za pripremanje zimnice i kao začinska biljka.

Autor se potrudio da pokrije baš sve oblasti i sve vezano za papriku, pa tako u prvim poglavljima govori o hemijskom sastavu paprike i hranljivosti, u narednom poglavlju se piše o botaničkim karaklteristikama. Potom se opisuje sama biljka paprika i njena morfologija, i nakon toga sortiment paprike koja se gaji na našim prostorima. Posebna poglavlja su posvećena gajenju paprike na otvorenom polju, a posebno u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici).

Ima tu lepo opisano sve u vezi proizvodnje rasade paprike kao i o navodnjavanju pa potom i prihranjivanju biljaka. Jedan manji deo je posvećen semenarstvu paprike, da se shvate osnove. Na kraju je poglavlje gde se opisuju bolesti i štetočine koje napadaju papriku te kako raditi zaštitu. Ono što je super u knjizi jeste bogat spisak literature koja je korišćena, te ako nekog zanima malo bolje da se upozna sa ovom temom, sigurno će sa tog spiska literature naći nešto zanimljivo.

Knjiga će biti zanimljiva i iskusnim povrtarima koji imaju dosta iskustva, jer se neke oblasti dodatno razrađuju. Kada je u pitanju prihranjivanje paprike i njene potrebe za hranljivim materijama dobro je znati što više. Posebno sada u uslovima kada se više teži što je moguće kvalitetnijoj ekološkoj proizvodnji.

Knjiga “Gajenje paprike” je dobro ilustrovana, crteža ima dosta i jasno se vide. Dobro dođu da bi se dodatno razumelo ono o čemu se piše u tekstu. U knjizi nema fotografija, dok sa druge strane ima tabela i nešto malo grafikona za bolji prikaz podataka.

Slike knjige

zadnja korica knjige o paprici
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana knjige o paprici
izvor – retkeknjige.com

o imenu paprike
izvor – retkeknjige.com

botaničke karakteristike paprike
izvor – retkeknjige.com

morfološke osobine paprike
izvor – retkeknjige.com

prikaz biljke paprike sa opisom
izvor – retkeknjige.com

o navodnjavanju sa tabelom
izvor – retkeknjige.com

prikaz prirasta paprike
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o potrebama paprike
izvor – retkeknjige.com

o prihranjivanju paprike
izvor – retkeknjige.com

spisak literature
izvor – retkeknjige.com

prikaz sadržaja knjige
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Gajenje paprike”

Uvod
Naziv
Istorijat kulture i geografska rasprostranjenost
Površine i prinosi
Privredni značaj
Hemijski sastav i hranljiva vrednost
Ugljeni hidrati
Proteini
Masti
Organske kiseline
Mineralne materije
Voda
Vitamini
Bojene materije
Kapsaicin
Eterična ulja
Botaničke karakteristike
Klasifikacija
Capsicum annuum
Capsicum frutescens
Capsicum pubescens
Capsicum chinense
Morfološke osobine paprike
Korenov sistem
Stablo
List
Cvet
Plod
Unutrašnja građa ploda
Seme
Sortiment povrtarske paprike
Paradajz paprike ilirotunde
Sorte babura
Sorte paprika u tipu polubabura
Sorte paprika dugih plodova sa jednim vrhom tipa longum
Ljute papričice ili šipke
Feferone
Sortiment začinske paprike
Biologija rastenja i razvića paprike
Zahtev paprike za uslovima spoljne sredine
Zahtev za toplotom
Zahtev za vodom
Zahtev za svetlošću
Zahtev paprike za hranivima
Azot
Fosfor
Kalijum
Kalcijum
Tehnološki proces proizvodnje paprike
Gajenje paprike na otvorenom polju
Izbor zemljišta
Plodored
Đubrenje
Obrada zemljišta
Proizvodnja rasada
Priprema rasada za sadnju i rasađivanje
Popuna praznih mesta
Međuredna kultivacija
Navodnjavanje
Prihranjivanje
Zaštita od korova
Zaštita od bolesti i štetočina
Berba, klasiranje, pakovanje i čuvanje
Gajenie paprike u zaštićenom prostoru
Osnovne karakteristike sorti za gajenje u zaštićenom prostoru
Proizvodnja rasada
Obrada zemljišta, đubrenje i sterilizacija
Rokovi proizvodnje i rasađivanja
Nega i berba
Proizvodnja začinske paprike
Ishrana začinske paprike
Obrada zemljišta
Proizvodnja direktnom setvom iz semena
Proizvodnja iz rasada
Nega useva
Berba i dozrevanje
Prerada
Zakonska regulativa o kvalitetu začinske paprike
Određivanje ukupne boje u začinskoj paprici
Semenarstvo paprike
Proizvodnja semena
Čuvanje i skladištenje semena
Bolesti i štetočine paprike
Neinfektivne bolesti
Virusna oboljenja
Bakteriološka oboljenja
Gljivična oboljenja
Mikoplazmatske bolesti
Štetočine
Paraziti biljke
Način primene tomatostemina na povrću
O autoru
Literatura