Jugoslovenske rase pasa

Jugoslovenske rase pasa – Dr Milorad Tadić
Izdavač – Nolit
Kategorija – lov
Pismo – latinica
Broj stranica – 143
Povez – meki
Godina izdanja – 1984
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – 4 000
ISBN – nema

prednja korica knjige "Jugoslovenske rase pasa"
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjigu „Jugoslovenske rase pasa“ koju je napisao Milorad Tadić je jedna od prvih izdanja koje se u potpunosti bavilo rasama pasa koje su nastale i standardizovane na teritoriji bivše jugoslavije. Mada se mora priznati da je to bio samo projekat da se progura malo više priča o psima goničima, na kraju mora priznati da to nimalo ne smeta.

U samoj knjizi su predstavljene sledeće rase pasa: balkanski gonič, istarski kratkodlaki gonič, istarski oštrodlaki gonič, posavski gonič, jugoslovenski trobojni gonič, bosanski oštrodlaki gonič – barak, jugoslovenski planinski gonič, jugoslovenski ovčarski pas – šarplaninac, kraški ovčar, hrvatski ovčar i dalmatinac. Nakon raspada Jugoslavije, nazivi nekih od ovih rasa su promenjeni, ali se svi oni i dalje vode pri FDC (bar koliko je meni poznato).

Mada je knjiga starijeg danuma, ona je i danas zanimljiva svima koji se interesuju za neku od ovih rasa. Poseban dodatak je o nabavci i držanju pasa, kao i onaj o obuci i proveri pasa goniča. Pored toga ima dosta i opisa kako izložbi tako i utakmica pasa goniča.

Sama knjiga je dosta dobro ilustrovana, većim delom sa crno belim fotografijama solidnog kvaliteta, a manji deo ilustracija čine crteži koji su veoma dobri. Ova knjiga je imala i drugo izdanje 1990 godine u tvrdim koricama.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o sistematizaciji i standardima pasa
izvor – retkeknjige.com
opis naziva delova tela kod pas
izvor – retkeknjige.com
prikaz tipova vilica kod pasa
izvor – retkeknjige.com
prikaz smotre lovačkih pasa
izvor – retkeknjige.com
opis istarskorg kratkodlakog goniča
izvor – retkeknjige.com
prikaz istarskog  goniča u radu
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o istarskom oštrodlakom goniču
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o šarplaninacu
izvor – retkeknjige.com
prikaz kraškog ovčara
izvor – retkeknjige.com
opis objekata za držanje pasa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o ishrani pasa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o izložbama pasa i ocenjivanju
izvor – retkeknjige.com
spisak literature koja je korišćena pri pisanju knjiige
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja knjige
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Judoslovenske rase pasa“

Predgovor
Sistematizacija, standardi i osobine jugoslovenskih rasa pasa
Sistematizacija i rasprostranjenost
Topografska anatomija psa
Standardi pojedinih rasa
Balkanski gonič
Istarski kratkodlaki gonič
Istarski oštrodlaki gonič
Posavski gonič
Jugoslovenski trobojni gonič
Bosanski oštrodlaki gonič – barak
Jugoslovenski planinski gonič
Jugoslovenski ovčarski pas – šarplaninac
Kraški ovčarski
Hrvatski ovčarski
Dalmatinac
Izbor, držanje, nega i ishrana psa
Izbor psa
Izbor prema uzrastu
Neki kriterijumi za nabavku psa
Držanje i nega psa
Štenad i postupci sa njima
Ishrana pasa
Ishrana štenadi
Ishrana odraslih pasa
Izloćbe, takmičenja i ocenivanje
Izložbe i ocenjivanje
Bitni elementi pri ocenjivanju
Jugoslovenska tolerancija visine grebena
Rad goniča – ispiti i utakmice
Pravilnik za ocenjivanje rada pasa goniča (ispiti i utakmice)
Opšte odredbe
Vrste takmičenja
Vođa takmičenja
Sudije (žiri i pojedinci)
Karakter takmičenja
Uslovi učestvovanja
Sadržaj takmičenja
Način ocenjivanja (ispitivanja)
Nagrade i počasni nazivi
Molbe i žalbe
Specijalizovane utakmice
Završne odredbe
Uputstvo o pripremi i sprovođenju Pravilnika i kriterijuma za ocenjivanje
Obavezni predmeti
Gonjenje – gonja
Nos
Krvni trag
Ponašanje na pucanj
Ponašanje kod mrtve divljači
Poslušnost, vodljivost, odložljivost
Neobavezni predmetiObavezni formulari
Naše rase pasa u Jugoslovenskoj filateliji
Terminologija
Literatura