Početna / Blog / Kako sakupljati marke

Kako sakupljati marke

Kako sakupljati marke – Müller Ernest

Izdavač – Jugofilatelija

Kategorija – kolekcionarstvo

Pismo – latinica

Broj stranica – 180

Povez – tvrdi povez

Godina izdanja – 1959

Format – 14 X 20,5 cm

Prevod – Ljiljana D. Mihajlović

Tiraž – nepoznat

ISBN  –  nema

ISSN – nema

naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Kako sakupljati marke“ je veoma bogata praktičnim savetima, što je naznačeno i u podnaslovu. Naslov orginala „Wie man Briefmarken sammelt“ Müller E.

Sam sadržaj knjige je podeljen u nekoliko celina koje pokrivaju sve bitno u filateliji. Orginalno izdanje je izašlo 1941 godine u Bazelu, a drugo dopunjeno je izašlo pedesetih godina prošlog veka. To drugo, dopunjeno izdanje je kod nas prevedeno.

Informacije koje se u njoj mogu naći su veoma interesantne, posebno onima koji sakupljaju starija izdanja. Kada se spomene filatelija, tu se najviše misli na franko marke, one se najviše koriste. Ovde su opisane i neke malo drugačije, kao na primer „marke za pošiljke oslobođene poštarine“ ili „gradske poštanke marka“.

Takođe su opisani i svi načini štampe poštanskih maraka, papir koji je za to korišćen i načini zaštite. Zaštita je ipak bitna, jer su marke u stvari vrednosni papiri koje izdaje država. Opisani su najčešći falsifikati i neke smernice kako to da se izbegne prilikom nabavke.

U zadnjem poglavlju je opisano kako se sakupljaju marke, kako da se čuvaju. Odvajanje poštanskih maraka u današnje vreme sa pošte je relativno jednostavno, međutim na starijim izdanjima je to ponekad malo teže. Da bi se to odradilo, a da se ne šteti sama marka, žig ili boja, treba se dobro raspitati o postupku.

Knjiga je ilustrovana isključivo crtežima, koji su uprkos svojoj skromnosti od velike pomoći. Neki od crteža su postavljeni radi ukrasa, međutim većina ih je povezana sa tekstom te jasno prikazuje na primer načine zupčanja ili najčešće greške na markama.

zadnja strana knjige
izvor – retkeknjige.com

kako se sakupljaju poštanske marke praktični saveti
izvor – retkeknjige.com

poštanski žigovi
izvor – retkeknjige.com

izgled koverte sa poštanskom markom
izvor – retkeknjige.com

stručni saveti za filateliste
izvor – retkeknjige.com

vrste štampanja poštanskih maraka
izvor – retkeknjige.com

kako se postavlja vodeni žig
izvor – retkeknjige.com

kako izgleda poštanski tabak
izvor – retkeknjige.com

greške na markama
izvor – retkeknjige.com

pečati za pisma, kako izgledaju
izvor – retkeknjige.com

alati za filateliste, pinceta i lupa
izvor – retkeknjige.com

klaser za markice
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Kako sakupljati marke“

 • Uvod
 • Šta i kako sakupljati
 • Šta ko sakuplja? – (početnik, omladinac, odrastao početnik, iskusni sakupljač, amater, ekonomista, špekulant, istraživač, stručne trgovine, iskustva)
 • Kako se sakuplja? – (žigosane ili nežigosane, nežigosane, žigosane, uslužni žig, „na pisamu“, koverta prvoga dana, celine, blokovi od 4 marke)
 • Nabavka i prodaja
 • Nabavka – (poklon, razmena, kružna razmena, kupovina od trgovca, paketi, paketi po zemljama, noviteti, lista maraka koje na nedostaju, aukcija)
 • Prodaja – (procena, engros, trgovci sakupljači)
 • Svrstavanje maraka
 • Katalog – (katalog, kataloške cene, uslovi prodaje)
 • Vrste maraka – (franko marke, progodne marke, spomen blokovi, marke za vazdušnu poštu, službene marke, marke za pošiljke oslobođene poštarine, vojničke marke sa frankturnom vrednošću, vojne marke bez frankturne vrednosti,porto marke, doplatne marke, preteče, taksene marke, telegrafske marke, hotelske privatne marke, gradske poštanske marke, železničke marke, marke nepostojećih država (lažne marke))
 • Vrste štampe – (visoka štampa, duboka štampa, ravna štampa, štamparska ploča, knjigotisak, kliše, ručna štampa, utiskivanje i reljefna štampa, bakrotisak, čelikorez, bakrorez za duboku štampu, raster, litografija, ofset štampa)
 • Boja – (bogatstvo boja, određivanje boja)
 • Oznake vrednosti
 • Papir – (tanak-srednji-debeo, ručni i mašinski papir, obojeni papir, brazdasti, prugasti, kredasti papir, ispitivač kredastog papira, papir sa svilenim koncima, vlaknasti papir, zrnasto i mrežasto obeleživanje papira)
 • Vodoznak – (vodoznak, istraživač vodoznaka, kontrolni znaci, utiskivanje u obliku saća, osnovna štampa)
 • Oblik
 • Vrste odvajanja – (sečenje, probadanje, zupčanje, linisko zupčanje, okvirno ili kutijasto zupčanje, češljasto zupčanje, mernje zupčanja, jedinstveno zupšanje, mešovito zupšanje, zubomer)
 • Gumiranje – (lepljene marke, „intaktna“marka, krta guma, boja gume, ručno gumiranje, brazde, šare u gumiranju, delimično gumiranje)
 • Bušenje – (bušenje kao način poništavanja maraka, promena cilja, privatno poništavanje maraka bušenjem)
 • Osobenosti – (provizoriji, specimen (uzorak), odstupanje (specijaliteti), slučajna odstupanja pri štampanju, nepravilnosti u štampi, greške u štampi, greške u štamparskoj ploči, mašinski negativni stisak, negativni tisak na poleđini tabka, dvostruka štampa, rasplinuti otisak, prodorni tisak, dvostruki reljefni tisak, greške u pretisku, popravke, nepravilnosti zupčanja, greške kod vodoznaka, prepolovljene marke, obrnuti tisak, sveščice maraka, međuprostori, različite vrednosti u istom tabaku, andrijin krst, reklamni tekstovi, probni otisak)
 • Novotisci, falsifikati, prepravke – (falsifikati na štetu pošte, novotisci, službeni novotisci, privatni novotisci, falsifikati, primitivna falsifikovanja, delimična falsifikovanja, falsifikatori, ispitivači, prepravke)
 • Poništavanje – (uslužni žig, prelazni žig, žigovi sa službenim oznakama i pravcem upućivanja, Žig sa oznakom o plaćanju, nemi žigovi, lakirane crte, boja za žigosanje, mašinski žig, reklamni žig)
 • Čuvanje (održavanje) maraka – (sa potpunim ivicama, prvoklasno, luksuzni primerak, prosečno, niža vrednost)
 • Postupanje sa markama i njihovo čuvanje
 • Pomoćna sredstva – (pinceta, lupa)
 • Pranje – (postupak sa nežigosanim markama, potpuna orginalna guma, postupak sa žigosanim markama, suvo kupanje, vodeno kupanje)
 • Sušenje – (sendvič sušenje, koščani lepak, struganje, mrlje)
 • Čuvanje – (lepljenje, album, album sa unapred odštampanim tekstom, albumi po zemljama, listovi naštampani samo sa jedne strane, listovi koji se mogu menjati, album bez natpisa, falc, presavijeni falc, zaštitni falc, celofanski omoti, duplikati, klaser, kartoteka sa registrom, kesice od pergamenta, albumi za celine)
 • Zaključak – (stručna literatura, stručna biblioteka, stručni list, predavanja, izložbe)
 • Registar