Početna / Blog / Krmne biljke i silaža

Krmne biljke i silaža

Krmne biljke i silaža – grupa autora
Izdavač – Dnevnik – Poljoprivrednik

Biblioteka – Zelena sveska
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 193
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1983
Format – 15 X 22 cm
Tiraž – 8000 ćirilica, 5000 latnica, 3000 mađarski
ISBN – 86-81781-48-0
ISSN – nema

Naslovna korica knjige
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Krmne biljke i silaža“ ima više autora. To su dr Borivoje Mišković, dr Miladin Miladinović, dr Srđan Bačvanski, dr Sofija Vučetić, dr Timotej Čobić, drIlija Šibalić. Ovo je izdanje izašlo u sklopu bibliotele „Zelena sveska“. Ovo je jedno od retkih izdanja koje pokriva kompletno oblast silaže na tako jasan način.

Sadržaj knjige je tako složen da su prvo predstavljene biljke i to grupisane u nekoliko celina prema načinu gajenja. Pored uobičajnih biljaka koje se inače spominju, tu su i neke ređe vrste kao i nekoliko hibrida. Potom sledi deo sa tekstovima oko pripremanja sena i njegovog čuvanja. U trećoj celini se konkretno govori o siliranju biljaka, njihovom čuvanju i upotrebi za ishranu stoke.

Knjiga je sa mekanim povezom i na čirilici. Poseduje dosta crnobelih fotografija koje su srednjeg kvaliteta. Uz to ima prilično crteža koji ilustruju tekst i oni su jasni. Takođe je i nekoliko grafikona i tabela koji služe da se bolje objasni ono o čemu se piše.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana - Krmne biljke i silaža
izvor – retkeknjige.com

jednogodišnje krmne mahunarke
izvor – retkeknjige.com

prikaz biljke grahorice sa opisom
izvor – retkeknjige.com

opis i fotografija deteline bele
izvor – retkeknjige.com

Grafikon za poglavlje o travnjacima
izvor – retkeknjige.com

tabela kako napraviti smešu semena
izvor – retkeknjige.com

opis održavanja travnjaka
izvor – retkeknjige.com

prikaz i opis kosačice na traktoru
izvor – retkeknjige.com

prikaz priključka za mehanizaciju sa opisom
izvor – retkeknjige.com

crteži silažne jame
izvor – retkeknjige.com

spisak literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Krmne biljke i silaža“

Predgovor

Uvod

JEDNOGODIŠNJE KRMNE MAHUNARKE

 • Krmni grašak
 • Grahorice
 • Stočni bob
 • Soja kao krmna biljka

KORENASTO KRTOLASTE BILJKE

 • Stočna repa
 • Stočna mrkva
 • Postrna repa ugarnjača
 • Čičoka (moninanbur)

OSTALE NJIVSKE KRMNE BILJKE

 • Kukuruz
 • Krmni sirak
 • Sudanska trava
 • Krmni hmelj
 • Krmna repica
 • Perko
 • Šećerna repa
 • Krmni slez (malava)

VIŠEGODIŠNJE KRMNE MAHUNARKE

 • Lucerka
 • Crvena detelina
 • Bela detelina
 • Švedska detelina
 • Inkarnatska detelina
 • Aleksandriska detelina
 • Žuti zvezdan
 • Esparzeta

TRAVE I TRAVNJACI

NAJVAŽNIJE VIŠEGODIŠNJE TRAVE

 • Mačiji repak (timotijevka)
 • Ježevica
 • Livadski vijuk
 • Engleski ljulj
 • Francuska trava
 • Italijanski ljulj
 • Bezosi vlasen

SEJANI TRAVNJACI

 • Sistemi gajenja
 • Izbor trave za travnjak
 • Trajanje travnjaka
 • Broj vrsta u smeši
 • Sastavljanje smeša
 • Primer za proračunavanje

ZASNIVANJE TRAVNJAKA

 • Đubrenje travnjaka
 • Setva travnjaka
 • Nega novozasnovanih travnjaka

KORIŠĆENJE TRAVNJAKA

 • Travnjaci za pašu

SPRAVLJANJE SENA

 • Gubici pri spravljanju sena
 • Sušenje sena na zemlji
 • Sušenje iznad površine zemlje
 • Dosušavanje produvavanjem vazduha
 • Spravljanje sema hemijskim sredstvima
 • Procene prinosa sena

SPREMANJE I ČUVANJE SENA

 • Spremanje u stogove
 • Spremanje sena kamarisanjem
 • Kontrola sadenutog sena
 • Izračunavanje količine sena

KRMNI ZELENI KONVEJER

 • Značaj krmnog konvejera
 • Uvođenje i planiranje
 • Zasnivanje i iskorišćavanje
 • Osobenosti biljaka u konvejeru

MAŠINE I UREŠAJI ZA PROIZVODNJU KRMNOG BILJA

PRIPREMANJE SILAŽE

 • Prednosti siliranja
 • Biljke pogodne za siliranje
 • Uticaj sastava biljaka za silažu
 • Vreme ubiranja biljaka za silažu
 • Visina kosidbe i dužina seckanja zelenoga kukuruza
 • Ubiranje zelene lucerke i trave za silažu
 • Dodadave mineralnih materija u silažu
 • Obogaćivanje silaže proteinima
 • Procesi u silaži
 • Šta utiče na vrenje
 • Dodaci za uspešno siliranje
  • Sretstvo za podsticanje mlečno kiselog vrenja
  • Sredstvo za povećanje kiselosti
  • Sredstvo za suzbijanje dejstva neželjenih bakterija
  • Sredstvo za povećanje broja poželjnih bakterija
  • Sredstvo za povećanje hranljive vrednosti silaže
 • Zagađivanje silažne mase zemljom
 • Gubici pri utovaru u transportna sredstva
 • Tipovi silosa
 • Punjenje i pokrivanje silosa
 • Siliranje sporednih proizvoda ratarstva i prehrambene industrije
 • Siliranje zrna i klipa kukuruza
 • Siliranje mljevenog klipa i zrna kukuruza
 • Berba i mljevenje klipa i zrna
 • Punjenje silosa i sabijanje mase
 • Određivanje veličine silosa
 • Kombinovanje silaže
 • Od čega zavisi utrošak silaže
 • Ekonomičnost korišćenja silaže

LITERATURA