Početna / Blog / Rodnost i nerodnost voćaka

Rodnost i nerodnost voćaka

Rodnost i nerodnost voćaka – Dr Borivoje Pejkić
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 180
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1978
Format – 14 X 20 cm
Tiraž – 3000

Naslovana strana knjige o rodnosti voća
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Rodnost i nerodnost voćaka” čiji je autor Borivoje Pejkić je teorijski priručnik namenjen proizvođačima voća u cilju postizanja većeg prinosa plodova. Bavi se uzrocima plodnosti i neplodnosti određenih sorti.


Sadržaj knjige je podeljen u nekoliko celina. U prvom delu objašnjeni su nazivi i pojmovi vezani za plodnost kod voćaka, kao i najvažniji faktori koji utiču na razvoj cvetnih pupoljaka.


Dalje nas autor upoznaje sa građom polena i njegovim hemijskim i fizičkim sastavom. Objašnjeni su uslovi klijanja, sterilnost i stepen klijavosti kod određenih sorti jabuka i krušaka.


U sledećem delu knjige objašnjeno je cvetanje, oprašivanje i oplodnja, kao i faktori koji utiču na formiranje plodova. Opisana je plodnost kod najčešće gajenih vrsta voća i dat je pregled po zastupljenim sortama istih.


Knjiga je ilustrovana različitim materijalom, u crno-beloj tehnici. Najviše je fotografija, uglavnom autorovih, ali ima i onih koje su načinili saradnici, ili su uzete iz korišćene literature. S obzirom da se govori o polenu, sporama, klijanju i sličnim procesima, nailazimo na mikroskopske snimke dovoljno jasne da nam približe tematiku. Dalje, knjiga sadrži crteže, koji su jednostavni, ali konkretni i odnose se na obrađenu temu.


Pored ilustracija, tekst je dopunjen tabelama koje sadrže nazive sorti za gajene voćke. Tako je sam materijal pregledniji i daje konkretne podatke. Na kraju knjige je naveden opširan spisak korišćene literature.


Ovaj priručnik pisan je sa željom da ukaže na konkretne probleme proizvođača u voćarstvu. Na jednom mestu su objašnjeni uslovi koji utiču na plodnost, kao i preporuke za postizanje veće rodnosti voćaka, što vodi povećanju prinosa.

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

rodnost i nerodnost voćaka naslov
izvor – retkeknjige.com

Uvodno objašnjenje
izvor – retkeknjige.com

Prikaz cvetnih pupoljaka na različitim voćkama
izvor – retkeknjige.com

Tabelarni prikaz sorti šljive
izvor – retkeknjige.com

Fotografije o razvoju
izvor – retkeknjige.com

spisak sorti koje samooplodne
izvor – retkeknjige.com

Objašnjenje kako da se radi u voćnjaku
izvor – retkeknjige.com

Prikaz cveta jabuke i dodatni tekst
izvor – retkeknjige.com

Fotografije mikroskopskih slika polena
izvor – retkeknjige.com

Objašnjenje o bolestima koje se javljaju na cvetovima voća
izvor – retkeknjige.com

Prikaz o dodavanju đubriva
izvor – retkeknjige.com

Fotografije u knjizi cvetova leske
izvor – retkeknjige.com

Spisak literature koja se koristila pri pisanju knjige
izvor – retkeknjige.com

pregled sadržaja knjige
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Rodnost i nerodnost voćaka”


Važniji činioci koji utiču na rodnost voćaka
Važniji nazivi i pojmovi koji su vezani za rodnost i nerodnost voćaka
1.0.0 Formiranje cvetnih pupoljaka u voćaka
1.1.0 Uticaj đubrenja na formiranje cvetnih pupoljaka
1.1.1 Odnos najvažnijih hranjivih elemenata u zemljištu
1.1.2 Uticaj reakcije zemljišta na apsorpciju elemenata
1.1.3 Način utvrđivanja potreba voćaka za hranjivim elementima
1.1.4 Potrebne količine hranjivih elemenata za uspešno gajenje voćaka
1.2.0 Uticaj podloga na formiranje cvetnih pupoljaka
1.3.0 Uticaj lisne površine na formiranje cvetnih pupoljaka
1.4.0 Uticaj rezidbe na formiranje cvetnih pupoljaka
2.0.0 Odsustvo obrazovanja cvetnih pupoljaka i nerodnost voćaka
3.1.0 Karakteristike polena voćaka
3.1.1 Produkcija polena
3.1.2 Morfologija polena
3.1.3 Biohemijski sastav polena
3.1.4 Biofizički sastav polena
3.1.5 Vitalna sposobnost polena
3.2.0 Klijavost i fertilnost polena voćaka
3.2.1 Diploidne sorte jabuka i krušaka sa dobrom klijavošću polena
3.2.2 Klijavost polena triploidnih sorti jabuka i krušaka
4.0.0 Uticaj citogenetičkih osobina i drugih faktora na sterilnost polena nekih vrsta i sorti voćaka
4.1.1 Biohemijsko-fiziološki uticaji na mušku sterilnost u nekih voćnih vrsta
4.1.2 Uticaj spoljnih faktora na nenormalno formiranje polena u nekim voćnim vrstama
4.2.0 Uticaj citogenetičkih osobina i drugih faktora na razvitak semenog začetka u nekih voćaka
4.2.1.Uticaj razlićitih fizioloških poremećaja na razvitak semenog začetka voćaka
4.2.2 Uticaj podloga na razviće i vitalnost semenog začetka voćaka
5.0.0 Cvetanje, oprašivanje i oplođenje voćaka
5.1.0 Cvetanje voćaka
5.1.1 Klasifikacija sorti jabuka po vremenu cvetanja
5.1.2 Klasifikacija sorti krušaka po vremenu cvetanja
5.1.3 Klasifikacija sorti šljiva po vremenu cvetanja
5.1.4 Klasifikacija sorti trešanja po vremenu cvetanja i zrenja plodova
5.1.5 Klasifikacija sorti višanja po vremenu cvetanja i sazrenja plodova
5.2.0 Drugo cvetanje i oplođenje voćaka
5.3.0 Oprašivanje voćaka
5.3.1 Najčežči insekti koji učestvuju u prenošenju polena voćaka
5.3.2 Optimalni uslovi za veću posetu pčela voćnom zasadu
5.3.3 Problemi oprašivanja voćaka
5.3.4 Planiranje vrsta i sorti u voćnim zasadima
5.3.5 Načini oprašivanja voćaka
5.4.0 Oplođenje i rana emriogeneza voćaka
5.5.0 Partenokarpija u voćaka
6.0.0 plodnost pojedinih vrsta voćaka
6.1.0 Samooplodnost jabuka i krušaka
6.1.1 Samooplodnost u tetraploidnim sortamajabuka i krušaka
6.1.2 Samobesplodnost ili samoinkompatibilnost jabuka i krušaka
6.1.3 Intersterilnost ili inkompatibilnost između sorata jabuka i krušaka
6.1.4 Odnos oplođenja između važnijih sorti jabuka i krušaka
6.1.5 Obrazovanje šturog semena jabuka i krušaka
6.2.0 Plodnost šljive
6.2.1 Neki problemi determinisanja plodnosti sorti šljiva
6.2.2 Samooplodne sorte šljiva
6.2.3 Delimično samooplodne sorte šljiva
6.2.4 Samosterilne sorte šljiva
6.2.5 Intersterilne sorte šljiva
6.2.6 Oprašivači šljive
6.3.0 Plodnost kajsije
6.4.0 Plodnost breskve
6.5.0 Plodnost trešnje
6.5.1 Sorte trešanja čiji su „S“ geni poznati
6.5.2 Odnos oplođenja u trešanja
6.6.0 Plodnost višanja
6.7.0 Plodnost crne ribizle
6.8.0 Plodnost kupine
6.9.0 Plodnost maline
6.10.0 Plodnost ogrozda
Literatura