Lovački priručnik

Lovački priručnik – grupa autora
Izdavač – Savez lovačkih organizacija Srbije
kategorija – lov
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 253
Povez – meki povez
Godina izdanja –1982.
Format – 13,5 X 20 cm
Tiraž – nepoznat
ISBN – nema
ISSN – nema

Lovački priručnik knjiga osmo izdanje
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Lovački priručnik” napisana je kao osnovno štivo za lovce početnike, da im omogući da se pripreme za polaganje lovačkog ispita. Ona pruža informacije o lovu, uzgoju i zaštiti divljači. Pvi put knjiga je štampana 1953. godine, a ovo ovde prikazano je osmo, prošireno i dopunjeno izdanje.

Sadržaj knjige je podeljen u nekoliko celina. U prvom delu date su osnovne informacije o propisima društvenih lovačkih organizacija, statutima, pravilnicima, kao i o polaganju lovačkih ispita. Drugi, najopširniji deo knjige odnosi se na poznavanje divljači. Opisano je preko 70 dlakavih i pernatih vrsta iz naših lovišta.

Dalje su opisane bolesti i zdravstvena zaštita divljači, lovačka etika, običaji i trofeji, a deo knjige je posvećen i lovačkim psima, gde su opisane rase koje se najčešće koriste u lovu.

Poslednja poglavlja knjige se odnose na lovačko oružje i municiju, a na samom kraju dat je godišnji kalendar mesečnih aktivnosti u lovištu.

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama srednjeg kvaliteta i crtežima koji su uprkos svojoj skromnosti od velike pomoći. Većina fotografija prikazuje vrste lovne divljači ili rase lovačkih pasa, a crteži prikazuju delove lovačkog oružja ili tragove životinja.

Iako davno pisana, ova knjiga svojim bogatim sadržajem pruža mnoštvo informacija. Sve te informacije mogu biti interesantne svim ljubiteljima prirode, a ne samo lovcima. Ukoliko vas zanima posmatranje ptica ili planinarenje, verovatno da će vam neki deo ove knjige biti od koristi.

zadnja korica ove knjige
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana knjige lovački priručnik
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o lovištima
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje tragova divljači
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis jelena
izvor – retkeknjige.com
opis jazavca
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje leštarke
izvor – retkeknjige.com
prikaz divljh pataka
izvor – retkeknjige.com
Tabela o divljim životinjama
izvor – retkeknjige.com
opis načina lova
izvor – retkeknjige.com
prikaz lovačkih običaja
izvor – retkeknjige.com
opis lova čekanjem
izvor – retkeknjige.com
prikaz trofeja i opis ocenjvanja rogova srndaća
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o lovačkim psima
izvor – retkeknjige.com
prikaz  i opis nemačkog kratkodlakog ptičara
izvor – retkeknjige.com
prikaz srpskog goniča
izvor – retkeknjige.com
opis načina rada mehanizma lovačke puške
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Lovački priručnik“

Predgovor sedmom izdanju

Lov kroz vekove

Propisi lovačkih društvenih organizacija

Statuti lovačkih organizacija

Pravilnik o izvršenju lova

Pravilnik o pravima planova na korišćenje divljači i njenih delova ulovljene u lovištu društva

Pravilnik o polaganju lovačkih ispita

Društvena samozaštita u lovačkoj organizaciji

Lovište – ekološki uslovi

Bonitet i kapacitet lovišta

Ishrana i zaštita divljači

Poznavanje divljači

Dlakava divljač

Jelen običan

Jelen lopatar

Srneća divljač

Divokoza

Kozorog

Muflon

Divlja svinja

Zec

Alpski zec

Medved

Ris

Vidra

Veverica

Puh

Tvor

Stepski tvor

Lasica

Hermelin

Vuk

Šakal

Lisica

Jazavac

Divlja mačka

Kuna zlatica

Kuna belica

Kunopas

Ondatra

Tabelarni pregled vremena parenja, nošenja i broja mladunaca dlakave divljači

Pernata divljač

Tetreb gluhan

Tetreb ruževac

Leštarka

Fazan

Jarebica poljska

Jarebica kamenjarka

Snežna jarebica

Prepelica

Šumska šljuka

Barske šljuke

Divlji golubovi

Golub grivnaš

Golub dupljaš

Divlji golub

Grlica divlja

Gugutka

Divlje guske

Velika divlja guska

Guska glogovnjača

Divlje patke

Divlja patka- gluvara

Patka kržulja

Patka pupčanica

Patka sivka

Patka lastarka

Patka kašikara

Liska crna

Kormoran

Ždral

Droplja

Mala droplja

Američka divlja ćurka

Orlovi

Strvinari

Sokolovi

Sivi soko

Sove

Sova ušara

Lov sa ušarom

Čaplje

Rode

Nesiti ili pelikani

Labudovi

Gnjurci

Ronci

Galebovi

Jastreb kokošar

Kobac vrapčar

Mišari

Eje

Lunje

Vrane

Prstenovanje ptica

Tabelarni pregled koliko pojedina pernata divljač nosi jaja, koliko dugo leži i kad leži na jajima

Priprema lovišta za unošenje fazančića

Način lova krupne divljači

Način lova sitne divljači

Higijena lova i prva pomoć u lovu

Akutna organska oboljenja

Postupak s odstreljenom divljači

Lovačka etika

Lovački običaji

Lovački trofeji

Bolesti i zdravstvena zaštita divljači

O najčešćim uzrocima nastajanja bolesti kod divljači

O uticaju rđavih vremenskih uslova na divljač

Bolesti zečeva

Bolesti fazana i jarebica

Bolesti divljih svinja

Bolesti lisice

O sprečavanju širenja bolesti kod divljači

O merama koje se preduzimaju u lovištu posle prestanka bolesti

Lovački psi

Rase lovnih pasa

Engleski ptičari

Kontinentalni ptičari

Cunjavci

Jamari

Retriveri

Krvoslednici

Goniči

Hrtovi

Lovac i pas

Lovačko oružje, municija i pribor

Šta se radi u kojem mesecu