Praktično živinarstvo

Praktično živinarstvo – grupa autora

Izdavač – „Dnevnik“ Novi Sad

Kategorija – poljoprivreda

Pismo – ćirilica

Broj stranica – 139

Povez – meki povez

Godina izdanja – 1982.

Format – 14,5 X 22,5 cm

Tiraž – 8000 ćirilica 4000 latinica 4000 mađarski jezik

ISBN – nema
ISSN – nema

izgled knjige Praktično živinarstvo
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Praktično živinarstvo” od grupe autora napisana je tako da pruži osnovna znanja o, za ono vreme (1982.g) savremenom uzgoju kokošaka, gusaka, ćuraka i pataka. Proizvodnja živinskog mesa i jaja raširena je u Vojvodini, ali pogrešan način uzgoja kao rezultat daje slab prirast, uginuća i smanjenu nosivost jaja. Ova knjiga će pomoći da se izbegnu određene greške.

Sadržaj knjige je podeljen u nekoliko celina. Prva poglavlja govore o građi živine i organima. Dalje se piše o poreklu, osnovnim rasama i hibridima.

U sledećim poglavljima objašnjen je proces proizvodnje pilića (od nasađivanja jaja do odgoja odraslih jedinki), jaja za nasad, konzumnih jaja i tovnih pilića.

Pored pilića, autori su se trudili da daju smernice za odgajanje drugih vrsta: gusaka, ćuraka i pataka. U poslednjem poglavlju opisane su najčešće bolesti živine, uz savete kako ih lečiti.

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama srednjeg kvaliteta i crtežima koji prikazuju unutrašnju građu živine. Različiti podaci relevantni za uzgoj prikazani su u tabelama i tih tabela ima dosta..

Knjigu “Praktično živinarstvo” pisala je grupa autora, naučnika i specijalista za živinarstvo. Sadržaj je usaglašen sa obrazovnim programom za prvi i drugi stepen poljoprivredne stručne spreme, a sama knjiga štampana je na latinici, ćirilici i mađarskom jeziku. Pisana je razumljivo i znanja iz nje su lako primenljiva u praksi. Može da posluži kao priručnik za buduće profesionalne uzgajivače ali i amatere.

Autori tekstova su: dr Čedomir Višnjić, Prof. dr Miroslava Milovanović, Prof dr Danica Ćirić, Prof dr Nestor Šijački, Vet. specijalista Nikola Burinka, Dipl.dr Radoje Gajović, Dipl vet. Eva Voda.

zadnja strana knjige praktično živinarstvo
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana i spisak autora
izvor – retkeknjige.com
Predstavljanje produkata od uzgoja koka
izvor – retkeknjige.com
Poglavlje o držanju u dvorištu
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o inkubaciji pilića
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o živinarnicima
izvor – retkeknjige.com
prikaz podnog načina uzgoja
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje rasa gusaka
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o gajenju ćuraka
izvor – retkeknjige.com
prikaz dve rase ćurki
izvor – retkeknjige.com
prikaz guščijih jaja
izvor – retkeknjige.com
Sadržaj knjige o živini
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Praktično živinarstvo“

Predgovor

Uvod

I Živinsko meso i jaja

II Organi živine

1) Organi za varenje

2) Organi za disanje

3) Organi za izlučivanje

4) Organi za razmnožavanje

III Poreklo, odomaćivanje i rase kokoši

A) Rase

1) Lake rase

2) Teške rase

3) Rase kombinovanih svojstava

4) Borci

5) Ukrasne i patuljaste rase

B) Linijski hibridi

IV Izvođenje pilića (inkubacija)

1) Inkubatori

2) Nasađivanje

a) Jaja za nasad

b) Uslovi za inkubaciju

3) Okretanje i prosvetljavanje jaja

4) Izvođenje pilića

5) Greške u inkubaciji

V Živinarnici

Čišćenje i dezinfekcija

VI Odgajivanje podmlatka do 18 nedelja

1) Uslovi za uspešno odgajanje

a) Temperatura

b) Vlaga

c) Osvetljenje

d) Naseljenost

e) Prostirka

2) Oprema

3) Priprema živinarnika za naseljavanje

4) Porast podmlatka

5) Ishrana

6) Kontrola hranjenja i napajanja

7) Sečenje kljunova

8) Pronošenje

9) Odgajanje petlova

VII Proizvodnja jaja za nasad

1) Načela proizvodnje

2) Uslovi proizvodnje

a) Temperatura

b) Vlaga

c) Provetravanje

d) Osvetljenje

e) Naseljenost

3) Oprema

4) Izbor hibrida

5) Naseljavanje

6) Kontrola mase

7) Ishrana i napajanje

8) Nosivost i postupak s jajima

9) Iseljavanje živinarnika

VIII Proizvodnja konzumnih jaja

1) Način držanja nosilja

a) Podno držanje

b) Kavezno držanje

2) Uslovi za proizvodnju

a) Temperatura

b) Vlaga

c) Osvetljenje

d) Provetravanje

3) Oprema

4) Izbor nosilja

5) Naseljavanje

6) Ishrana i napajanje

7) Nosivost

8) Sortiranje jaja

9) Mane jaja

IX Tov pilića

1) Pilići za tov

2) Uslovi držanja

a) Temperatura

b) Vlaga

c) Provetravanje

d) Osvetljenje

e) Prostirka

3) Naseljavanje pilića

4) Ishrana

5) Napajanje

6) Porast brojlera

7) Čišćenje živinarnika

X Odgajanje gusaka

1) Rase

2) Razmnožavanje

3) Odgajanje guščića

4) Tov gusaka

5) Tov za pečenicu

6) Proizvodnja guščije jetre

7) Kljukanje

8) Klanje

9) Čupanje perja

XI Odgajanje ćuraka

1) Rase

2) Razmnožavanje

3) Odgajanje ćurića

4) Ishrana ćuraka

5) Tov ćuraka

XII Odgajanje pataka

1) Rase

2) Razmnožavanje

3) Tov pačića

XIII Bolesti živine

1) Bolesti izazvane nepravilnim držanjem i ishranom

a) Krivljenje prstiju

b) Kanibalizam

c) Avitaminoze

2) Virusne bolesti

a) Sindrom pada nosivosti (EDS)

b) Kuga

c) Kolera

d) Zarazni bronhitis

e) Boginje i difterija

f) Epidemični tremor

g) Marekovo oboljenje

h) Leukoza

i) Upala jetre ćuraka i pataka

3) Parazitarne bolesti

a) Aspergiloza

b) Kokcidioza

c) Hronična respiratorna bolest (sijaridi)

d) Kokošji tif