Lov i lovačko oružje

Lov i lovačko oružije – Pero Trutin i Milan Ćirić

Izdavač – Zavodi crvena zastava

Kategorija – lov

Broj stranica – 168

Pismo – latinica

Povez – meki povez, plastificiran

Godina izdanja – 1976

Format – 13 x 20 cm

Tiraž – nepoznat

ISBN  –  nema

ISSN – nema

naslovna korica knjige o lovnom oružiju
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Lov i lovačko oružje“ čiji su autori Pero Trutin i Milan Ćirić je izdanje Zavoda Crvena Zastava. A određenu ulogu je odigralo i Savet poznavaoca i korisnika lovačkog oružija u pripremi materijala za knjigu.

Sama knjiga je podeljena u tri glavna segmenta. Prvo se piše o istoriji lova, divljači, lovnoj kinologiji i lovnoj etiki. Drugi deo je namenjen lovačkim puškama (koje koriste sačmu ili kuglu) i treći deo je o lovačkim karabinima. Na samom kraju je dat uporedni prikaz metričkih i angloameričkih mera. To je od prilične koristi i ređe se može negde naći. Zatim sledi i prikaz žigova na oružiju prema zemljama i proizvođačima.

Ovo izdanje je odlično ilustrovano, većim delom sa crtežima koji su jasni i precizni i dobro dođu da se bolje razume o čemu se piše. Ima i određenih fotografija koje su solidnog kvaliteta i od pomoći su. Naravno da bi se sve oko balistike lovačkih pušaka i karabina prikazalo korišćene su tabele i ima ih dosta.

Kako su u pisanju učestvovali stručnjaci, jasno da je knjiga veoma korisna. Objašnjene su mnoge stavke vezane za lovce i oružije koje se ne mogu naći na drugim mestima. Čak i ako su neke stvari spomenute ponegde, nisu na ovako precizan način objašnjene.

Slike sa sajta

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
istorija lova i lovstva
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com
opis visoke divljači -jelenova
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje sitne divljači
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje barskih ptica
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o lovnim psima
izvor – retkeknjige.com
poglavlje vezano za lovnu etiku
izvor – retkeknjige.com
prikaz okidača na sačmari
izvor – retkeknjige.com
tabele o snopu sačme pri lovu
izvor – retkeknjige.com
Poglavlje o lovačkim karabinima
izvor – retkeknjige.com
optički nišan, opis rada
izvor – retkeknjige.com
opis dejstva metka pri pogodku
izvor – retkeknjige.com
Tabele sa proračunima
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Lov i lovačko oružje“

Lov i divljač naših lovišta

Osvrt na lov i lovstvo kroz istoriju

Lovno zakonodavstvo u Jugoslaviji

Poznavanje divljači

Korisna divljač

Štetna divljač ili štetočine

Uređenje lovišta

Trofeji od dvljači

Osvrt na našu lovnu kinologiju

Lovna etika

Lovačko oružije i municija

Lovačka puška, municija, balistika

Ustrojstvo lovačkih pušaka

Broj i kombinacija cevi

Mehanizam za utvrđivanje (bravljenje)

Automatske lovačke puške

Mehanizam za zapinjanje i opaljivanje

Oznaka i značenje kalibra

Cevi i čokiranje cevi

Trzanje i uravnoteženje lovačke puške

Metak sa sačmom

Novine kod metka sa sačmom

Mere metaka i ležišta metka u cevi

Krupnoća i označavanje sačme

Pritisak barutnih gasova u cevi i predostrožnosti

Naduvavanje i rasprskavanje cevi

Formiranje i oblik sačmenog snopa

Dejstvo sačme na cilju

Veličina divljači i krupnoća sačme

Daljina uspešnog dejstva

Maksimalna daljina i opasne zone

Ocena efikasnosti sačmenog snopa

Gađanje breneke kuglom

Ručno punjenje metaka

Predostrošnosti pri punjenju metaka

Čuvanje baruta

Lovački karabini, municija, balistika

Ustrojstvo, namena i specifičnosti lovačkih karabina

Najpoznatije konstrukcije u Evropi i SAD

Poseban značaj MAUZER sistema

Glavni mehanizmi lovačkih karabina

Mehanizmi za okidanje i kočenje

Mehanizmi sa jednim obaračem

Mehanizam sa dva obarača

Mehanizam sa jednim obaračem – podešljiv

Mehanizam sa jednim obaračem – delimično podešljiv

Cev

Čeoni zazor

Mehanički nišani

Durbini

Kundaci

Kalibar i oznaka kalibra

Metak za lov

Lovačko zrno

Magnum municija

Unutrašnje balističke pojave u cevima lovačkih karabina

Kretanje zrna kroz vazduh

Udarana energija zrna

Ostljivi delovi na telu divljači

Izbor municije u zavisnosti od vrste divljači

Viziranje lovačkih karabina

Rukovanje, upotreba i održavanje lovačkog oružija

Ispitivanje i žigosanje lovačkih pušaka i karabina

Predostrožnosti pri upotrebi lovačkog oružija

Čuvanje i održavanje lovačkog oružija i municije

Upotrebljeni sistem mera i odnos metričkih i angloameričkih mera

Žigovi i oznake zemalja, članica briselke konvencije