Prepariranje

Prepariranje – M. Marčetić i M. Mikeš

Izdavač – Lovačke novine

Kategorija – lov

Broj stranica – 110

Pismo – ćirilica

Povez – meki povez

Godina izdanja – 1968

Format – 14 x 20 cm

Tiraž – nepoznat

ISBN  –  nema

ISSN – nema

Prednja korica knjige o preparatima
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Prepariranje” od autora M. Marčetića i M. Mikeša je jedno od ređih na ovim prostorima vezanim za ovu temu. Mada se po nazivu knjige može odmah videti o čemu se tu radi, sadržaj je mnogo opširniji. Obrađen je prikaz divljač i staništa gde se nalaze, prikaz anatomije, na kraju knjige su propisi o lovstvu (koji su važili u trenutku štampanja knjige).

Knjiga je izašla u izdanju Lovačkih novina, koje su pored ove knjige štampali još nekoliko sa temom lova i lovstva. Ovde su objašjeni lovački trofeji i preparati, ali je dat i opis kako se radi za potrebe nauke. U pitanju su najčešće balgovi ptica. Deo knjige se bavi i čuvanjem i održavanjem prepariranih životinja.

Prepariranje riba, opis kako se radi taj postupak ima poseban deo knjige. Sačuvati kapitalnog primerka neke ribe je zahtevan posao, a poseban značaj se dodaje time što se do trofejne ribe ne dolazi baš često. U ovom delu je opisan način pripreme akvarijuma, pošto se neke vrste u njemu čuvaju nakon prepariranja, da bi se prikazalo stanište.

Knjiga je dosta tobro ilustrovana, ima tu skica i crteža, ali i fotografija (crno belih). Same fotografije su odličnog kvaliteta kada se vidi u kom periodu je ova knjiga izašla iz štampe. Na naslovnoj strani je naveden ovaj tekst “Prepariranje ptica, riba, sisara i drugih životinja”. sad te druge životinje su gmizavci, rakovi i reptili.

Što se tiče sadržaja, on je verovatno u nekim segmentima zastareo, ali su osnove koje su prikazane ostale iste. Prepariranje divljači se sada radi u manjem obimu, ali je zato obrada lovačkih trofeja i dalje veoma zastupljena. Zahvaljujući opširnosti tema koje obrađuje, može biti zanimljiva svakom lovcu.

Slike knjige

Zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
prikaz preparirane ptice i opis postupka
izvor – retkeknjige.com
priča o lovcima i lovačkim trofejima
izvor – retkeknjige.com
Prikaz prepariranog mladuca i početak novog poglavlja
izvor – retkeknjige.com
alat za prepariranje riba
izvor – retkeknjige.com
opsi čuvanja prepariranih riba
izvor – retkeknjige.com
preparirane ptice u muzeju
izvor – retkeknjige.com
Osnovna skica za prepariranje jelena
izvor – retkeknjige.com
propisi o lovstvu
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Prepariranje”

Uvod

Priroda i prirodna bogatstva

Pregled pojedinih vrsta dlakave i pernate divljači

Odnos čoveka prema prirodi

Šta su trofeji

Trofeji srndaća

Trofeji svetski prvaci na Međunarodnoj izložbi lova i ribolova u Novom sadu 1967 godine

Najbolji jugoslovenski trofeji

Pripremanje preparata ribe

Uređenje akvarijuma

Izrada preparata vodozemaca i gmizavaca

Dermoplastični preparati i balgovi ptica

Sisarski trofeji

Čuvanje i održavanje zbirki i trofeja

Zakonski propisi iz oblasti lovstva i zaštite prirode

Literatura