Lovstvo Srbije kroz vekove

Lovstvo Srbije kroz vekove – Sveta Madžarević
Izdavač – Lovački savez Srbije
Kategorija – lov
Pismo – srpski ćirilica / engleski latinica
Broj stranica – 205
Povez – tvrdi povez
Godina izdanja – 2006.
Format – 24 X 33 cm
Tiraž – 1000

ISBN – 86-82675-25-0

COBISS.SR-ID 128633356

prednja korica knjige o istoriji lova
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Lovstvo Srbije kroz vekove“ čiji je autor Sveta Madžarević spada u luksuznija izdanja među knjigama o lovu. Autor je zahvaljujući iskustvu uspeo dobro da prikaže istoriju lova u Srbiji, a dodatni bonus su reprinti časopisa „Lovac“. Tekst koji je autor napisao o istoriji lova se nalazi uporedo sa prevodom na engleski koji je prevela Jelena Nikitović.

Knjiga je podeljena u dva dela, prvi e autor pisao o istoriji, a drugi deo su reprinti časopisa. Tekst o istoriji kreće od najranijih vremena, jer su i tada se ljudi na ovim prostorima bavili lovom. Potom se malo šire obrađuju lov i običaji u periodu Nemanjića, jer za to postoji dosta zapisa i slika.

Nakon toga se posvećuje više pažnje vremenu vladavine Miloša Obrenovića, jer je on prvi u Kneževini Srbiji preduzimao korake i donosi dokumenta o divljači i lovu. Ovo nije on radio kako je hteo, nego na osnovu preporuka pitomaca vojnih škola koji su se školovali delom u zapadnoj evropi. Prva dokument, to jeste naredba je izdana 1819 godine, a cilj je bio da se više love vukovi i lisice (u tom periodu je besnilo predstavljalo veliki problem).

Potom postepeno autor opisuje razvoj lovačkih uduženja i propisa koje je država usvajala. Sve to prati priličan broj fotografija i ilustracija. Za vreme balkanskih ratova i prvog svetskog rata, aktivnosti se obustavljaju u organizovanju lovstva. Međutim nakon pobede Srbije i saveznika se sve obnavlja i potom prilagođava radu lovačkog saveza u kraljevini.

Za vreme drugog svetskog rata se takođe obustavlja rad lovačkog saveza, ali se obnavlja odmah nakon njega. U godinama koje su sledile se već ozbiljnije vodila evidencija. te tako i autor ima više podataka koje navodi, o veličini lovišta, broju lovaca i slično. Tu već Lovački savez Srbije ostvaruje značajne rezultate. Predstavljeni su i trofejni ulovi.

U drugom delu knjige se nalaze reprinti časopisa „Lovac“, a za to je korišćen malo drugačiji papir. Time je postignuto da se pojača osećaj autentičnosti. Na samom reprintu nisu rađene neke posebne promene, pa je sve kao i u orginalnoj formi. Ovo je za pohvalu, jer se povremeno mogu videti reprint izdanja koje ljudi malo doteruju i osavremenjuju i tako se gubi svrha samog reprinta.

Slike knjige

zadnja korica knjige o lovu
izvor – retkeknjige.com
ilustracija na prvoj strani
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige o istoriji lova
izvor – retkeknjige.com
ivodno poglavlje
izvor – retkeknjige.com
o lovu u doba nemanjića
izvor – retkeknjige.com
prikaz lovačkih udruženja
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis kako je lovi kralj
izvor – retkeknjige.com
deo o lovcima za vreme SFRJ
izvor – retkeknjige.com
najava poglavlja sa reprintom
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana časopisa Lovac
izvor – retkeknjige.com
vesti o lovu iz 1900 godine
izvor – retkeknjige.com
prikaz novina lovac, reprint
izvor – retkeknjige.com
specijalno izdanje novina lovac, prikaz u knjizi
izvor – retkeknjige.com

Ova knjiga nema klasična poglavlja, pa ne postoji ni spisak sadržaja.

U drugoj polovini knjige se nalaze reprinti časopisa „Lovac“ i oni su složeni malo drugačije, a ne hronološki. Međutim za sve koji se zanimaju za istoriju i tradiciju ovo je veoma zanimljivo.