Početna / Blog / Oblici čokota, rezidba i planiranje prinosa vinove loze

Oblici čokota, rezidba i planiranje prinosa vinove loze

Oblici čokota, rezidba i planiranje prinosa vinove loze – Đuro Tadijanović
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Broj stranica – 305
Pismo – latinica
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1981
Format – 15 x 20 cm
Tiraž – 5 000 komada
ISBN – nema
ISSN – nema

Prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Oblici čokota, rezidba i planiranje prinosa vinove loze“ čiji je autor Đuro Tadijanović je u izdanju Nolita. To je jedna iz niza poljoprivrednih priruČNIKA, gde je Nolit angažovao stručne ljude sa dosta praktičnog iskustva. U tom periodu je tržište ze te knjige bilo veliko i dobro su se prodavale, pa su se i sami izdavači potrudili da bude kvalitetno.

U tom periodu je bio talas modernizacije poljoprivredne proizvodnje, a ova knjiga je bilanamenjena vlasnicima vinograda. Kroz samu knjigu autor postepeno predstavlja vinovu lozu, principe zasnivanja vinograda, formiranja čokota, vinogradarskih alata i berbe.

Sorte grožđa koje su tada bile aktuelne jesu zastupljene u knjizi, ali u manjem delu. Više se sadržaja odnosi na sam rad u vinogradu, na tehnike koje su i danas aktuelne. Realno od perioda kada je štampana ova knjiga malo toga se izmenilo recimo na primer po pitanju stubova, bilo drvenih bilo betonskih.

Knjiga je bogato ilustrovana, sa fotografijama i crtežima. Ovde prikazano je drugo izdanje knjige „Oblici čokota, rezidba i planiranje prinosa vinove loze“, pa za nju mogu reći da su fotografije solidnog kvaliteta. Crteži su vrhunskoh kvaliteta i dobro su oštampani. Od velike su pomoći da se bolje razume ono o čemu se pisalo.

Iskrene preporuke za knjigu, dobro će doći svakome ko se bavi uzgojem vinove loze. Kako je to knjiga dobro urađena, u ponudi se mogu naći uglavnom pohabani primerci, što je dokaz da su ih ljudi aktivno koristili i često listali. Moram na kraju spomenuti da nisu opisani štetni insekti bolesti i korovi vinove loze, kao ni zaštita vinograda. Jedina tema je zasnivanje i održavanje čokota vinove loze.

Slike knjige

Zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o okcima na čokotu
izvor – retkeknjige.com

Prikaz grane
izvor – retkeknjige.com

tabela minerala u zemljištu u vinogradu
izvor – retkeknjige.com

Teorija o rezidbi
izvor – retkeknjige.com

tabela
izvor – retkeknjige.com

prikaz pravilnog grozda
izvor – retkeknjige.com

način montaže betonskog stuba
izvor – retkeknjige.com

Poglavlje o visini  zasada
izvor – retkeknjige.com

prikaz načina orezivanja
izvor – retkeknjige.com

teorija o formiranju čokota
izvor – retkeknjige.com

pripreme čokota za špalir
izvor – retkeknjige.com

teorija o prihrani zemljišta
izvor – retkeknjige.com

cržeš pvezivanja i tabela
izvor – retkeknjige.com

spisak literature i sadržaj knjige
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Oblici čokota, rezidba i planiranje prinosa vinove loze“

Predgovor
Rezidba vinove loze
Cilj i značaj rezidbe
Vrste okaca i loze na čokotu
Dužina i načini orezivanja rodne loze
Teorijski osnovi rezidbe
Sila polariteta
Opšta tehnička pravila rezidbe
Vreme rezidbe
Optimalno vreme rezidbe
Stepen otpornosti sorti vinove loze na niske temperature vazduha u fenofazi mirovanja
Metodi rezidbe u slučaju delimičnog i potpunog izmrzavanja vinove loze
Metodi rezidbe vinove loze posle oštećenja od grada
Pribor za rezidbu
Kretanje prinosa i kvaliteta grožda u zavisnosti od opterećenja čokota rodnom lozom
Rezidba vinove loze na zeleno
Lačenje – plevljenje – ocenjivanje lastara
Prekraćivanje zelenih lastara
Pinsiranje – zakidanje rodnih lastara
Zalamanje lastara
Zakidanje lastara zaperaka
Prstenovanje rodnih lastara
Odstranjivanje donjeg lišća sa lastara – defolijacija
Proređivanje grozdova i bobica
Razmak sađenja čokota u redu i izmedu redova
Nasloni za vinovu lozu
Vinogradarsko kolje
Vrste stubova, vreme i način njihovog postavljanja
Drveni stubovi
Betonski stubovi
Gvozdeni stubovi
Učvršćivanje ankerisanje krajnjih stubova
Učvršćivanje krajnjih stubova pomoću kamena ili cigala
Učvrščivanje krajnjih stubova podupiračem
Učvršćivanje krajnjih stubova pomoću metalnih ankera
Vrste žica i njihova primena
Visina i broj žice koje se postavljaju na stubove
Oznake žice i njihova težina
Vezivanje loze
Vezivanje stabla, glave i krakova kordunica
Vezivanje lukova
Vezivanje zelenih lastara
Oblici čokota vinove loze
Visina stabla i način rezidbe osnovnih oblika čokota
Uticaj visine stabla na elemente rodnosti čokota
Oblici čokota s niskim stablom i kratkom rezidbom
Krajinska rezidba rezidba u glavu
Zupska rezidba rezidba na krakove
Oblici čokota s niskim stablom i dugom rezidbom
Gijov jednogubi način rezidbe
Gijo-Pusarev način rezidbe
Splitska rezidba
Gijov dvogubi način rezidbe
Oblici čokota s niskim stablom za uslove obaveznog zagrtanja loze zimi
Višekraka lepeza
Oblici čokota s visokim stablom na kojima se primenjuje kratka, mešovita i duga rezidba
Roajatska kordunica
Mozerova kordunica.
Silvo-kordunica
Silvo-kordunica gajena po metodi ,Casarsa“
Kazenavljeva kordunica
Kordunica oblika riblje kosti
Skljarova kordunica
Kordunica oblika amrela
Visoki oblici čokota u vidu lepeze
Modifikovana Nifinova kordunica
Pergole
Pergole otvorenog, kosog ili ravnog krova
Kalifornijska pergola
Izraelska pergola
Italijanska pergola sa kosim i ravnim otvorenim krovom
Pergole zatvorenog kosog krova
Pergole zatvorenog ravnog krova
Pergola Tendone
Višespratne kordunice
Dvopovršinski špaliri
Kombinacija različitih oblika čokota
Oblici čokota, rezidba i nasloni za čokote loznih podloga
Oblici čokota, rezidba i nasloni za lozne podloge
Rezidba čokota loznih podloga do četvrte godine
Redovna rezidba cokota loznih podloga
Oblik čokota i nasloni za lozne podloge
Gajenje čokota loznih podloga bez naslona
Gajenje cokota loznih podloga uz nasion.
Niski nasloni do 1 r. visine
Poluvisoki nasloni od 1-3 m visine
Horizontalni špalirski način gajenja čokota loznih podloga
Kosi špalirski način gajenja cokota loznih podloga
Vertikalni špalirski način gajenja čokota loznih podloga
Visoki nasloni od 3-5 m visine
Gajenje čokota loznih podloga uz pojedinačno kolje motke
Gajenje čokota loznih podloga uz piramidalne naslone
Gajenje čokota loznih podloga uz prizmatične naslone
Poznavanje, planiranje i analiza elemenata rodnosti čokota vinove loze
Elementi rodnosti čokota sorti vinove loze
Rodni i nerodni lastari
Broj grozdova i prosečna težina grozda
Koeficijent plodnosti, rodnosti i nerodnosti
Kocficijent plodnosti
Koeficijent rodnosti
Kocficijent nerodnosti
Prinos grozda.
Bujnost, vegetativna snaga i vegetativni potencijal čokota
Bujnost čokota
Vegetativna snaga čokota
Vegetativni potencijal čokota
Kvalitet grožda
Uticaj sorte na sadržaj šećera u širi
Uticaj visine stabla čokota na sadržaj šećera i kiselina u širi.
Ocena stepena zrelosti grožda
Planiranje i analiza proizvodnje grozda
Planiranje proizvodnje grozda zasnovano na empiriji
Naučni metodi planiranja i analize proizvodnje grozda
Planiranje i analiza prinosa i kvaliteta grožda mora da obuhvati sve elemente
Strukture rodnosti čokota
Metod planiranja prinosa grožda u slučaju proređenosti čokota u vinogradu
Praćenje ostvarenja planiranog prinosa grožda po čokotu
Analiza gubitaka u prinosu grožda po čokotu
Metod izračunavanja koeficijenata nerodnosti lastara iz podataka za koeficijent
Analiza gubitaka u prinosu grožda po čokotu zbog planiranih a neostvarenih vrednosti koeficijenta rodnosti i prosečne težine grozda