Osmo tematsko savetovanje – Redukovana obrada zemljišta

Osmo tematsko savetovanje – Redukovana obrada zemljišta – grupa autora
Izdavač – Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 74
Povez – meki
Godina izdanja – 1979
Format – 16 x 23 cm
Tiraž – 500 primeraka
ISBN – nema

Prednja korica knjige "Osmo tematsko savetovanje - Redukovana obrada zemljišta"
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Osmo tematsko savetovanje – Redukovana obrada zemljišta“ je zbirka radova sa 8-og savetovanja koje je organizovao PIK „Tamiš“ i Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku. Ovo je odličan primer koliko se da kažem tako davno razmišljalo o nečemu što je i danas za neke poljoprivrednike kod nas nepoznanica. I to ne samo da se razmišljalo na ovu temu, nego su se i vršili ogledi na poljoprivrednim zemljištima.

Autori koji su pisali ove radove su Imre Molnar, Radivoj Vuković, Zolatan Jenovai, Pavlović, Lapčević Rade, Marijan Mekuda, Miroslav Nikolić, Milivoje Savić i Nedeljko Malinović. Ovo savetovanje se dešavalo u vreme energetske krize, to jeste nakon nje i postojalo je prilično zanimanje za optimizacijom troškova poljoprivredne proizvodnje. Ovo se posebno odnosilo na obradu težih tipova zemljišta, koja ni nakon pružanja pune agrotehnike nisu bila u mogućnosti da donesu rod u punom kapacitetu.

Kako je i sada cena goriva značajan činilac u kompletnoj ekonomiji poljoprivredne proizvodnje, posebno u ratarstvu, ovi tekstovi su i sada aktuelni. Mali tiraž ove knjige je čini relativno retko dostupnom na tržištu. Ono što bih istakao jeste da su autori radova koji su ovde objavljeni imali i priličnog praktičnog isustva, a dobro je što je na svakom radu učestvovalo dvoje ili više autora što je garancija da je tema sagledana i opisana iz više uglova.

Što se tiče ilustracija u ovoj knjizi, njih praktično nema, što se i moglo očekivati za ovaj tip publikacije iz tog perioda. Ono čega ima jesu tabela koje su od pomoći da se bolje mogu sagledati podaci koji su prikupljeni tokom praktičnog rada. Takođe ono što treba pohvaliti je veoma opširan spisak literature koju su autori koristili prilikom pisanja radova o redukovanoj obradi zemljišta..

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
spisak organizatora i organizacionog odbora ovog savetovanja
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja
izvor – retkeknjige.com
uvod i prikaz starig plugova
izvor – retkeknjige.com
pegled ogleda sa kukuruzom, pšenicom i šećernom repom i opis
izvor – retkeknjige.com
opis radova na polju po mesecima i tabelarni prikaz
izvor – retkeknjige.com
spisk literature korišćene u ovom poglavlju
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o karakteristikama osnovne obrade zemljišta
izvor – retkeknjige.com
analiza i zaključak o radivima u njivi sa suncokretom
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o pripremi poljoprivredne mehanizacije za rad
izvor – retkeknjige.com
grafički prikaz potrošnje goriva na traktorima tokom rada na njivi
izvor – retkeknjige.com
tabelarni prikaz prinosa i opis
izvor – retkeknjige.com
Prikaz rezultata nakon oranja u tabeli
izvor – retkeknjige.com
tabelarni prikaz nakokon prevrtanja zemlje sa plugom, kako je stanje zemljišta
izvor – retkeknjige.com
spisak korišćene literature u ovom poglavlju
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Osmo tematsko savetovanje – Redukovana obrada zemljišta“

  • Rezultati istraživanja sistema obrade zemljišta za ozimu pšenicu na teškoj ritskoj crnici i mogućnost racionalne obrade zemljišta
  • Karakteristike osnovne obrade zemljišza PIK-a „Tamiš“, neki rezultati ispitivanja dubine obrade za kukuruz i redukovane obrade na pšenici
  • Obrada zemljišta razmatrana sa aspekta agrotehničkoh zahteva kao i utroška rada i energije
  • Prilog proučavanju teških zemljišta