Prepariranje ptica – štavljanje krzna

Prepariranje ptica – štavljanje krzna – Miodrag Palić

Izdavač – Praktična edicija

Kategorija – lov

Broj stranica – 98

Pismo – latinica

Povez – meki povez

Godina izdanja – 1984

Format – 13 x 20 cm

Tiraž – 500 komada

ISBN  –  nema

ISSN – nema

Prednja korica knjige sa kolažom slika
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Prepariranje ptica – štavljanje krzna” čiji je autor Miodrag Palić spada u ređa izdanja koja se bave oblašću preprariranja životinja. UZ to je u ovoj knjizo obrađena i tema štavljanja krzna, to je trenutno u našj zemlji koliko znam zabranjeno. Ali je interesantno, posebno za one koji se bave održavanjem preparata napravljenih u nekom ranijem periodu.

Ovaj priručnik je podeljen u nekoliko celina, prvo prepariranje ptica, pa potom prepariranje riba i na kraju sisara, sa posebnim poglavljem o lovnim trofejima. Drugi deo se bavi obradom pripreme i obrade koža krznašica. Mogu biti veoma korisni saveti o održavanju preparata, jer njih ima dosta u naučnim institucijama.

Ilustracija ima dosta, uglavnom su to crteži koji prikazuju određene postupke tokom rada. Ima i određeni broj fotografija, ali su one na nekom osrednjem nivou. Saveti i informacije su na osnovnom nivou kvalitetne, ali što se tiče tehnologije tu je fazon što je došlo do pojave novijih sredstava za obradu preparata o koža koje se štavljaju.

Ovo je knjiga je sa mekim koricama, dobro je ukoričena. Autor se dosta oslonio na prethodno objavljenu literaturu, domaću i stranu. Ali pravi kvalitet knjige leži u informacijama koje je sakupio u razgovoru sa ljudima koji su se aktivno bavili ovim poslovima. Od velke pomoći može biti spisak literature na kraju ove knjige o prepariranju.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
Osnove oko obrade krzna
izvor – retkeknjige.com
priprema preparata ptice
izvor – retkeknjige.com
osnove prepariranja goluba
izvor – retkeknjige.com
prikaz mnogo preparata
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o prepariranju riba
izvor – retkeknjige.com
osnove oko preparata riba
izvor – retkeknjige.com
priprema sredstava za zaštitu preparata
izvor – retkeknjige.com
prikaz nutrija
izvor – retkeknjige.com
opis preparata u muzejima
izvor – retkeknjige.com
konzerviranje krzna
izvor – retkeknjige.com
čuvanje kože divljači
izvor – retkeknjige.com
spisak literature i sadržaj
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Prepariranje ptica – štavljanje krzna”

Uvod iz recenzije

Uvod

PREPARIRANJE PTICA

Odstrel ptica

Guljenje kože

Čišćenje kože

Konzerviranje kože i perja

Izrada veštačkog tela

Montiranje delova u telo

Ušivanje i sušenje preparata

Neke specifičnosti u prepariranju

Čuvanje i održavanje preparata

Na hiljadu preparata

Prirodnjački muzej u seoskom dvorištu

Besplatna obuka

PREPARIRANJE RIBA

Izrada tečnih i dermoplastičnih preparata

Izrada polupreparata

Izrada celoga preparata

Prepariranje glave

KUNIĆI

Kada klati kuniće za kožice

Kontrola linjanja

Kalendar klanja kunića za kožice i meso

Klanje kunića

NUTRIJE

Kako klati nutrije za kožice

Svačenje kožice

KRZNO – KONZERVIRANJE I ŠTAVLJANJE

Krzno sve modernije

Građa krzna

Kožni sloj

Konzerviranje kože

Piklovanje- zakišeljavanje ili štavljanje

Konzerviranje i štavljanje kože krupnih sisara

Skladištenje sirovo konzervirane kože

Vrste štavnih materijala

Štavljanje krzna

Odlike dobro uštavljanje kože

Posebne napomene

Krzno divljači trofeji

Čuvanje uštavljanog krzna

Trajnost i plemenitost krzna

ISKUSTVA

Štavljanje pomoću sumporne kiseline

Pravilno konzerviranje – bolji kvalitet

Štavljanje pomoću mravlje kiseline

Štavljanje zečijih kožica

Štavljanje šišarkama

Nabavka hemikalija

Literatura

Sadržaj