Početna / Blog / Priručnik za kontrolu kvaliteta

Priručnik za kontrolu kvaliteta

Priručnik za kontrolu kvaliteta – Lazar Čobanović
Izdavač – „Tiski cvet“, Novi Sad
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 200
Povez – meki
Godina izdanja – 2004.
Format – 16 x 23 cm
Tiraž – 500

COBISS.SR-ID 19922125

prednja korica Priručnik za kontrolu kvaliteta pčenica, ječam, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa"
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga “Priručnik za kontrolu kvaliteta”napisana je sa ciljem da olakša kontrolu kvaliteta i kvantiteta poljoprivrednih proizvoda. Namenjena je za rad na terenu, kako bi se uvela uniformnost pri kontrolisanju najvažnijih žitarica i industrijskog bilja.

U uvodnom delu knjige autor nas upoznaje sa radom kontrolne organizacije „Jugoinspekt – Novi Sad“: sektorom poljoprivrede, kodeksom ponašanja zaposlenih i politikom kvaliteta.

U narednih jedanaest poglavlja objašnjeno je uzorkovanje i skladištenje zrnastih proizvoda, mere i normativi pri kontroli pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe, kao i bolesti i najčešće štetočine pri skladištenju ovih vrsta.

Na kraju knjige nalazi se spisak literature i foto-literature koju su autori koristili pri pisanju ove knjige.

Knjiga je ilustrovana fotografijama u boji odličnog kvaliteta na kojima su prikazani alati i uređaji za uzimanje uzoraka i merenje, oštećenja usled bolesti i štetočine. Takođe, knjiga sadrži tabele sa raznim pokazateljima kvaliteta, kao i izglede zapisnika o kontrolisanju.

Priručnik je namenjen mlađim stručnjacima, ali i kao podsetnik u radu iskusnim kontrolorima. Pun naziv ove knjige jeste „Priručnik za kontrolu kvaliteta pšenica, ječam, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa“

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com

sadržaj knjige
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o definisanju uslova provere kvaliteta
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o načinu uzimanja uzoraka
izvor – retkeknjige.com

prikaz načina uzorkovanja ratarskih useva sa opisom
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o pšenici
izvor – retkeknjige.com

nabrajanje stavki koje se proveravaju ok zrna žita
izvor – retkeknjige.com

šta se proverava kod semena soje
izvor – retkeknjige.com

prikaz bolesti ječma
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o kukuruzu
izvor – retkeknjige.com

bolesti soje i njihov prikaz
izvor – retkeknjige.com

opis problema sa nečistoćama u skladištima
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o skladištima za ratarske kulture
izvor – retkeknjige.com

opis skladištenja
izvor – retkeknjige.com

opis i prikaz štetnih insekata
izvor – retkeknjige.com

prikaz štetnih pacova i tabela za normative
izvor – retkeknjige.com

tabele koje opisuju postupke pri uzorkovanju i proveri kvalitete
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Priručnik za kontrolu kvaliteta”

Zahvalnica

Uvod

Sektror poljoprivrede u a.d. „JUGOINSPEKT-NOVI SAD,,

Kodeks ponašanja kontrolnog osoblja

Politika kvaliteta

1. Ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta robe i usluga
2. Uzorkovanje zrnastih proizvoda za kontrolu kvaliteta

Metode uzimanja pojedinačnih uzoraka

Pakovanje, plombiranje, označavanje, evidentiranje i čuvanje uzoraka

3. Pšenica

Standardni-uzans kvalitet pšenice

Kontrolisanje kvaliteta pšenice na otkupnom mestu

Primese u pšenici i razni tipovi oštećenja
3.1 Bolesti pšenice

3.2 Ocene reoloških ispitivanja testa

Pšenica kao sirovina za mlinsku industriju (prema JUS standardu)

Pšenica kao sirovina za mlinsku índustriju – izmene (prema JUS standardu)

Durum pšenica kao sirovina za mlinsku industriju (prema JUS standardu)
Kvalitet pšenice prema EEZ i US standardu
GOST standard

Internacionalni standard ISO 7970
3.3 Preračunavanje hektolitarske mase pšenice na 13 % vlage

4. Ječam

Kontrolisanje kvaliteta ječma na otkupnom mestu

4.1 Bolesti ječma

Pivski ječam (prema JUS standardu)

Slad, ječmeni (prema JUS standardu)

Slad, ječmeni – izmene (prema JUS standardu)

5. Kukuruz

Standardni-uzans kvalitet kukuruza

Kontrolisanje kvaliteta kukuruza na mestima prijema/isporuke

Razni oblici oštećenja zrna kukuruza

5.1 Bolesti kukurza

Kukuruz kao sirovina za industrijsku preradui stočnu hranu (prema JUS standardu)

Kukuruz kao sirovina za industrijsku preradu i stočnu hranu-izmene (prema JUS standardu)

US standard za kukuruz

Interni standard o uzorkovanju i kontrolisanju sirovog kukuruza

6. Soja

Standardni-uzans kvalitet soje

Kontrolisanje kvaliteta soje na otkupnom mestu

Razni oblici oštećenja zrna soje

6.1 Bolesti soje

Seme soje za industrijsku preradu (prema JUS standardu)

Kvalitet i klase soje prema US standardu

7. Suncokret
Standardni-uzans kvalitet suncokreta

Kontrolisanje kvaliteta suncokreta na otkupnom mestu

7.1 Bolesti suncokreta

Seme suncokreta za industrijsku preradu (prema JUS standardu)

Seme uljarica – Odredivanje sadržaja nečistoća (prema JUS standardu)

8. Šećerna repa

8.1 Bolesti šećerne repe

Šećerna repa – Zahtevi za kvalitet i uzimanje uzoraka (prema JUS standardu)

Uputstvo o jedinstvenoj metodologiji uzorkovanja i kontrolisanja šećerne repe

Suvi izluženi rezanci šećerne repe.
9. Skladištenje zrnastih proizvoda

Uticaj mikroorganizama, grinja, insekata, glodara i ptica na uskladištenu masu zrna

Samozagrevanje zrnaste mase u skladištu
10. Skladišne štetočine

11. Mere i normativi

Opis postupka utvrđivanja ponderisanih vrednosti kvaliteta proizvoda

Opis postupka utvrđivanja količine pšenice u skladišnom prostoru kubiciranjem

12. Literatura
12.1 Foto literatura