Početna / Blog / Unosni hobi uzgoji

Unosni hobi uzgoji

Unosni hobi uzgoji – Inž. Milivoje Radenković
Izdavač – autor
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 209
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1984.
Format – 14,5 X 19,5 cm
Tiraž – 500+50

prednja korica knjige o pokretanju poslova
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga “Unosni hobi uzgoji”je svojevrstan informator za uzgoj sitnih životinja kao hobi, ili dodatni izvor prihoda. Autor je pokušao da na jednom mestu sažme informacije koje bi pružile uvid u osnovne zahteve gajenja. Na osnovu toga uzgajivač može da proceni svoje potencijale.

Ovo je odličan priručnik da se ljudi mogu upoznati sa osnovama, šta se gaji, kako se gaji i šta se na kraju može od toga prodati. Na primer kod uzgoja glista, glavni proizvod je humus za biljke, ali se mogu prodavati i malda legla glista kao i gliste kao mamac za ribolov.

Sadržaj knjige je podeljen na sedam oblasti, koje daju osnovne smernice za uzgoj puževa, ribe, glista, sviloprelja, nutrije, tvorova i kunića. Za svaku vrstu je objašnjen osnovni sistem gajenja, ishrana životinja, njihovo razmnožavanje, nega i zaštita.

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama srednjeg kvaliteta na kojima su prikazane vrste životinja i različite faze njihovog razvoja. Takođe, knjiga sadrži crteže na kojima se vide uzgajališta i proizvodni pogoni.

S obzirom da knjiga treba da posluži kao informator, na kraju se nalazi obiman registar literature koju je autor koristio, kao i korisne adrese uzgajivača, proizvođača opreme i otkupljivača u bivšoj Jugoslaviji.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com

prikaz vrsta puževa
izvor – retkeknjige.com

opis anatomije puževa
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o izradi ribnjaka
izvor – retkeknjige.com

prikaz ribe som i opis
izvor – retkeknjige.com

prikaz preseka ribnjaka i opis
izvor – retkeknjige.com

prikaz pastrmskog ribnjaka
izvor – retkeknjige.com

prikaz legla glista i opis
izvor – retkeknjige.com

prikaz farme glista
izvor – retkeknjige.com

prikaz razvoja svilene bube
izvor – retkeknjige.com

boksovi za gajenje zečeva
izvor – retkeknjige.com

opis rasa zečeva
izvor – retkeknjige.com

transportni boks za zečeve - kuniće
izvor – retkeknjige.com

prikaz sadržaja knjige
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Unosni hobi uzgoji”

Uvodne napomene
Puževi
Zašto uzgajati puževe
Domaća iskustva
Vrste jestivih puževa
Anatomija puža
Životni ciklus puža
Razmnožavanje u prirodi
Svetlost, vazduh, vetar, voda i krečnjak
Sistemi gajenja puževa
Nepotpuni uzgojni sistem
Sistem potpunog uzgoja na otvorenom
Zaštita od bežanja puževa
Poslovi u ,,rodilištu“ puževa
Uzgoj puževa u zatvorenom prostoru
Koju hranu puževi jedu


Ribe
Komercijalni uzgoj ribe
Osnovni uslovi za formiranje ribnjaka
Uzgoj šarana
Gradnja šaranskog ribnjaka
Nasadni materijal i ishrana
Uzgoj kalifornijske pastrmke
Nasadni materijal i ishrana


Gliste
Ko i zašto uzgaja gliste
Sa čime i kako početi
Podloga i ishrana
Nega legla glista
Postupak udvajanja legla
Mini uzgajališta, rezime


Sviloprelja -svilena buba
Uzgoj sviloprelje

Biološki razvoj
Period zapredanja gusenice
Ishrana i preventiva


Nutrije
Zašto uzgajamo nutrije
Nabavka i držanje nutrija
Razmnožavanje i mladi
Ishrana nutrija
Tvorovi
Tvorovi kao uzgredni uzgoj


Kunići
Zašto gajimo kuniće
Rase za meso
Rase za meso i krzno
Rase za vunu
Parenje i pripreme za okot
Šta treba obezbediti mladima
Čime hraniti kuniće
Radovi u kunićarniku po mesecima
Objekti i kavezi za kuniće
Bolesti, zaštita, preventiva
Mali potsetnik


Adrese, literatura
Korisne adrese
Korisna literatura