Unosni hobi uzgoji

Unosni hobi uzgoji – Inž. Milivoje Radenković
Izdavač – autor
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – latinica
Broj stranica – 209
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1984.
Format – 14,5 X 19,5 cm
Tiraž – 500+50

prednja korica knjige o pokretanju poslova
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Unosni hobi uzgoji”je svojevrstan informator za uzgoj sitnih životinja kao hobi, ili dodatni izvor prihoda. Autor je pokušao da na jednom mestu sažme informacije koje bi pružile uvid u osnovne zahteve gajenja. Na osnovu toga uzgajivač može da proceni svoje potencijale.

Ovo je odličan priručnik da se ljudi mogu upoznati sa osnovama, šta se gaji, kako se gaji i šta se na kraju može od toga prodati. Na primer kod uzgoja glista, glavni proizvod je humus za biljke, ali se mogu prodavati i malda legla glista kao i gliste kao mamac za ribolov.

Sadržaj knjige je podeljen na sedam oblasti, koje daju osnovne smernice za uzgoj puževa, ribe, glista, sviloprelja, nutrije, tvorova i kunića. Za svaku vrstu je objašnjen osnovni sistem gajenja, ishrana životinja, njihovo razmnožavanje, nega i zaštita.

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama srednjeg kvaliteta na kojima su prikazane vrste životinja i različite faze njihovog razvoja. Takođe, knjiga sadrži crteže na kojima se vide uzgajališta i proizvodni pogoni.

S obzirom da knjiga treba da posluži kao informator, na kraju se nalazi obiman registar literature koju je autor koristio, kao i korisne adrese uzgajivača, proizvođača opreme i otkupljivača u bivšoj Jugoslaviji.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
prikaz vrsta puževa
izvor – retkeknjige.com
opis anatomije puževa
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o izradi ribnjaka
izvor – retkeknjige.com
prikaz ribe som i opis
izvor – retkeknjige.com
prikaz preseka ribnjaka i opis
izvor – retkeknjige.com
prikaz pastrmskog ribnjaka
izvor – retkeknjige.com
prikaz legla glista i opis
izvor – retkeknjige.com
prikaz farme glista
izvor – retkeknjige.com
prikaz razvoja svilene bube
izvor – retkeknjige.com
boksovi za gajenje zečeva
izvor – retkeknjige.com
opis rasa zečeva
izvor – retkeknjige.com
transportni boks za zečeve - kuniće
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja knjige
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Unosni hobi uzgoji”

Uvodne napomene
Puževi
Zašto uzgajati puževe
Domaća iskustva
Vrste jestivih puževa
Anatomija puža
Životni ciklus puža
Razmnožavanje u prirodi
Svetlost, vazduh, vetar, voda i krečnjak
Sistemi gajenja puževa
Nepotpuni uzgojni sistem
Sistem potpunog uzgoja na otvorenom
Zaštita od bežanja puževa
Poslovi u ,,rodilištu“ puževa
Uzgoj puževa u zatvorenom prostoru
Koju hranu puževi jedu


Ribe
Komercijalni uzgoj ribe
Osnovni uslovi za formiranje ribnjaka
Uzgoj šarana
Gradnja šaranskog ribnjaka
Nasadni materijal i ishrana
Uzgoj kalifornijske pastrmke
Nasadni materijal i ishrana


Gliste
Ko i zašto uzgaja gliste
Sa čime i kako početi
Podloga i ishrana
Nega legla glista
Postupak udvajanja legla
Mini uzgajališta, rezime


Sviloprelja -svilena buba
Uzgoj sviloprelje

Biološki razvoj
Period zapredanja gusenice
Ishrana i preventiva


Nutrije
Zašto uzgajamo nutrije
Nabavka i držanje nutrija
Razmnožavanje i mladi
Ishrana nutrija
Tvorovi
Tvorovi kao uzgredni uzgoj


Kunići
Zašto gajimo kuniće
Rase za meso
Rase za meso i krzno
Rase za vunu
Parenje i pripreme za okot
Šta treba obezbediti mladima
Čime hraniti kuniće
Radovi u kunićarniku po mesecima
Objekti i kavezi za kuniće
Bolesti, zaštita, preventiva
Mali potsetnik


Adrese, literatura
Korisne adrese
Korisna literatura