Ribarstvo praktikum – Jelena Jevtić

Ribarstvo praktikum – Jelena Jevtić
Izdavač – Naučna knjiga
Kategorija – ribolov
Pismo – latinica
Broj stranica – 133
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1989
Format – 17 X 24 cm
Tiraž – 500
ISBN – 86-23-47036-0
ISSN – nema

Prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjigu „Ribarstvo praktikum“ koju je napisala Jelena Jevtić ovde predstavljamo kao treće izdanje. Ovo je knjiga koja je namenjena svima koje zanima ihtiologija, jer spada u stručnu literaturu. Nisam baš mogao da nađem koja je namena ove knjige, ali pretpostavljam da je to korišćenje u nekoj školi ili fakultetu.

Knjiga je super i u prvom poglavlju opisuje delove ribe, ali na prilično stručan način. Pa tako za oblik ribe kaže da može biti : vretenast, torpedast, bočno i dorzoventralno spljošten, zmijolik, okrugao i izdužen. Pa se potom ukratko svaki od tih oblika riba dodatno objašnjava. I tako za sve delove ribljeg tela.

Potom sledi poglavlje gde se ukratko sa kraćim opisima predstavljaju vrste riba. Opisi nisu preterano opširni, više su skoncentrisani na neke jedinstvene karakteristike svake vrste. U narednom poglavlju su predstavljeni sistemi kod riba, kao na primer sistem za ishranu ili sistem za disanje.

Nakon toga sledi poglavlje sa biološkim osobinama riba, kao na primer kakve su krljušti, kako se razmatra plodnost riba ili tempo prirasta riba. na to se nadovezuje naredno poglavlje gde se piše o hemijskim aspektima vode i njihovom uticaju na ribu. Nakon toga ide deo sa ribarskim alatima i njihovim opisima. Tu je i izuzetno vredan spisak literature, koja može svima koje zanima ihtiologija mnogo da pripomogne.

Ono što je po mom mišljenju veoma dobro je što dobar deo knjige je za priloge uz tekst, to su delom crteži a delom fotografije. I crteži i fotografije su raznolikog kvaliteta, ima ih koji su dobri i jasni, a ima i pomalo razbrljanih gde se ne vidi sve najjasnije. Uz neke stručnije crteže su prisutni i opisi i dodatne napomene.

Slike knjige

naslovna strana knjige o ihtiologiji
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja knjige
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o vrstama riba
izvor – retkeknjige.com
poglavlje sa opisom repnih peraja
izvor – retkeknjige.com
predtsvljanje vrsta riba iz jezera
izvor – retkeknjige.com
opis latinskih naziva za ihtiologiju
izvor – retkeknjige.com
opis sistema za disanje riba
izvor – retkeknjige.com
poglavlje sa opisom karakteristika vode
izvor – retkeknjige.com
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Ribarstvo praktikum“

MORFOLOSKE OSOBINE RIBA
a. Oblik tela
b. Telesni regioni
v. Peraja
g. Položaj usta
d. Zubi
da. Ždrelni zubi
đ. Branchiospinnae
e. Morfometrijska i meristička svojstva

KLJUČ ZA ODREĐIVANJE KOLOUSTA I SLATKOVODNIH VRSTA RIBA
a. Fam. Petromyzonidae
b. Fam.Acipenseridae
v. Fam.Salmonidae
g. Fam. Thymallidae
d. Fam. Esocidae
đ. Fam. Cyprinidae
e. Fam.Cobitidae
ž. Fam.Siluridae
z. Fam. Amiuridae
i. Fam.Anguillidae
j. Fam. Gadidae
k. Pam. Gasterosteidae

l.Fam. Mugilidae
lj. Fam. Percidae
m. Fam. Gobiidae
n. Fam.cottidae

TOPOGRAFSKI POLOŽAJ ORGANA KOŠLJORIBA
a. Mišićni sistem
b. Respiratorni sistem
v. Krvni sistem

g. Sistem organa za varenje
d. sistem organa za izlučivanje
đ. Sistem polnih organa
e. Hidrostatički organ

BIOLOŠKE OSODINE RIBA
a. Tipovi krijušti i određivanje starosti
b. Proučavanje tempa porasta po empirijskoj metodi
v. Obrtna metoda određivanja tempa porasta

g. Određivanje produktiviteta vode
d. Određivanje plodnosti
đ. Point ciklus

HEMIJSKI REŽIM VODE
a. Određivanje kiseonika
b. Određivanje alkaliteta
v. Određivanje tvrdoće vode
g. Reakcija vode
d. Vodonik sulfid

RIBOLOVNA SREDSTVA I ALATI
I. Čamci
II. Alati
a. Mreže potegače
b. Povlačne mreže
v. Mrežarski alati sa tvrdim ramom
g. Dizajuće i spuštajuće mreže
d. Mreže grabilice
đ. Samolovna ribolovna oruđa
e. Udičarski ribolovni alati
ž. Pomoćni alati

LITERATURA
PRILOZI