Sportski ribolov – priručnik

Sportski ribolov – Vojislav M. Ilić
Izdavač – Savez sportskih ribolovaca NR Srbije
Kategorija – ribolov
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 301
Povez – tvrdi povez
Godina izdanja – 1959
Format – 15 X 20 cm
Tiraž – nepoznat
ISBN – nema
ISSN – nema

Knjiga Sportski ribolov Ilić
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Sportski ribolov“ čiji je autor Vojislav M. Ilić je priručnik namenjen sportskim ribolovcima. Knjiga je izašla iz štampe davne 1959 godine, ali je dobrim delom i sada aktuelna. Čak mogu slobodno da kažem da je bolje grafički opremljena od bar polovine novijih izdanja.

Sama knjiga je podeljena okvirno u tri celine, prvo je predstavljen ribolovački pribor. Dobar deo stvari koji se spominje je u tom trenutku bio novost, ne samo za naše ribolovce, već globalno. Međutim velika većina te opreme je sada prevaziđena. U drugom delu su predstavljeni ribolovački mamci i varalice za ribolov. U trečem delu knjige su predstavljene ribe sa teritorije tadašnje Jugoslavije. Interesantno je da se autor potrudio da predstavi i male ribice koje se koriste kao mamci.

Knjiga je veoma bogato ilustrovana, određeni deo čine fotografije koje su osrednjeg kvaliteta. Veći deo su ilustracije koje na jasan način predstavljeju ono o čemu autor knjige piše i pomažu da se bolje razume tekst. Veoma je interesantno da postoji određeni broj stranice koje imaju kvalitetniji papir i na njima je obavljena štampa u boji. Tako su uglavnom prikazane ribe i veštačke mušice.

U vremenu kada je knjiga izašla, autor se potrudio da popuni prazninu u tom trenutku, jer se na tržištu nije moglo naći baš mnogo knjiga za sportske ribolovce. Kao što je i u uvodu napomenuo autor knjige, cilj mu je bio da ova knjiga u startu bude od velike pomoći početnicima, koji tek kreću sa sportskim ribolovom. Za iskusne ribolovce je takođe interesantno videti na primer neki detaljam prikaz kako se vežu udice ili virble.

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
Poglavlje - ribolovne vode
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o ribolovnim vodama
izvor – retkeknjige.com
Prikaz štapova za pecanje
izvor – retkeknjige.com
testiranje ribolovačkih štapova
izvor – retkeknjige.com
opis tehnika pecanja
izvor – retkeknjige.com
prikaz vrsta udica sa opisom
izvor – retkeknjige.com
prikaz mušica koje jedu ribe
izvor – retkeknjige.com
opis života riba u potocima
izvor – retkeknjige.com
prikaz metalnih varalica za ribolov
izvor – retkeknjige.com
opis i prikaz mušica za ribolov
izvor – retkeknjige.com
opis i prikaz kako ribe vide pod vodom
izvor – retkeknjige.com
prikaz slatkovodnih riba grabljivica
izvor – retkeknjige.com
opis sitnijih ribica
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja knjige o ribolovu
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Sportski ribolov“

UVOD

RIBOLOVNE VODE

 • O podeli ribolovnih voda
 • O nekim uslovima za život u vodi
 • Ribolovna mesta

OBLICI SPORTSKOG RIBOLOVA

 • Lov ribe na čekanje
 • Lov ribe pokretom

RIBOLOVNI PRIBOR I OPREMA

 • Ribolovni pribor
 • Ribolovni štap
 • Pravljenje ribolovnog štapa
 • Izbor trske
 • Obrada štapa
 • Postavljanje čaura
 • Drška
 • Karike
 • Ispitivanje elastičnosti štapa
 • Održavanje štapa
 • Čekrk
 • Jednostavni – rotacioni čekrk
 • Jednostavni prenosnik ili roto-multiplikator
 • Nepokretni (stacionirani) čekrk
 • Održavanje čekrka
 • Ribolovni konac
 • Udice
 • Uteg – olovo
 • Pravljenje višekrakih udica
 • Plovak
 • Vratilo
 • Pravljenje vratila
 • Spojnice
 • Pomoćni pribor
 • Bućka
 • Kuka prihvatnica
 • Mreža prihvatnica
 • Mrežica za mamce
 • Kantica za ribice – mamce
 • Kutija za rovce
 • Podupirači i držači za ribolovni štap
 • Niske za ribu
 • Otvarač i izvlakač
 • Prstenasti otkačivač
 • Sitni pribor
 • Oprema

MAMCI ZA LOV RIBE

 • Kategorija mamaca
 • Prirodni mamci
 • Mamci životinjskog porekla
 • Gliste
 • Kopneni kukci
 • Larve kopnenih insekata
 • Vodene životinje kao mamci
 • Vodeni insekti
 • Jednodnevnice ( Ephemeridae )
 • Krznokrilci ( Trichoptera )
 • Mrežnokrilci ( Neuroptera )
 • Mamci biljnog porekla
 • Pravljenje mamaca
 • Održavanje prirodnih mamaca
 • Farme glista
 • Konzervisanje ribica za mamce
 • Konzervisanje larvi
 • Meka za ribu
 • Veštački mamci
 • Podela veštačkih mamaca
 • Varalice
 • Amaterska proizvodnja varalica
 • Veštačke mušice
 • Opšta zapažanja
 • Neke napomene
 • Opis standardnih vrsta
 • Izrada veštačkih mušica
 • Alat i materijal
 • Tehnika izrade

TEHNIKA RIBOLOVA

 • Prpremne radnje
 • Čvorovi, petlje i vezovi
 • Vezivanje udica i vrtila
 • Postavljanje utega
 • Postavljanje plovka
 • Predvezi
 • Postavljanje mamaca
 • Tehnika ribolova na čekanje
 • Lov ribe na plovajući mamac
 • Lov ribe na dnu
 • Tehnika ribolova pokretom
 • Nabacivanje mamaca
 • Manevrisanje
 • Lov riba na pipalicu
 • Šlepovanje mamaca
 • Ribolov kotrljanjem
 • Procena dužine
 • Ribolov mušicom
 • Upotreba plovka
 • Ribolov mušicom bez plovka
 • Tehnika zabacivanja
 • Ribolov slobodnim padom mušice
 • Podvodni ribolov veštačkom mušicom
 • Lov ribe na vetar
 • Lov ribe na pec

O NEKIM OSOBINAMA RIBA

SPORTSKE RIBE I RIBOLOV

 • O imenima riba

SPORTSKE RIBE U NAŠIM VODAMA

 • Salmonidi
 • Potočna pastrmka
 • Ohridska pastrmka
 • Mekousna pastrrmka
 • Jezerska pastrmka
 • Blatnjača
 • Kaliforniske pastrmke
 • Potočna zlatovčica
 • Jezerska zlatovčica
 • Lov pastrmki
 • Liplen
 • Mladica
 • Glavatica
 • Način lova
 • Losos

GRABLJIVICE CIPRIDNIH VODA

 • Štuka
 • Način lova
 • Grgeči
 • Bandar
 • Dunavski grgeč – balavac
 • Američki grgeč
 • Smuđ
 • Vretenari
 • Američki patuljasti somić
 • Som
 • Manić
 • Ciprinidi
 • Bucov
 • Šaran
 • Karaš
 • Deverika
 • Crvenookica
 • Crvenperka
 • Uklija
 • Škobalj
 • Mrena
 • Sapača
 • Krkuša
 • Linjak
 • Sabljarka
 • Jestre – Kečiga
 • Jegulja

RIBICE MAMCI

 • Beovica
 • Pliska
 • Gagica
 • Gaovica – platičica
 • Peš
 • Čikov – zmijuljice
 • Lov sitne ribe

RAZNA UPUTSTVA

 • Prenošenje sveže ribe
 • O nekim merama opreznosti
 • Spasavanje davljenika
 • Pružanje prve pomoći
 • Rane
 • Opekotine
 • Smrzotine
 • Trovanje
 • Otrovni ujedi
 • Sunčanica
 • Nesvestica
 • Davljenje
 • Veštačko disanje
 • Zaustavljanje krvarenja
 • Krvarenje iz nosa
 • Krvoliptanje
 • Uganuće i iščašenje
 • Prelomi
 • Stavljanje zavoja i poveske
 • Vađenje stranog tela
 • Povrede od električne struje i groma
 • Priručna apoteka
 • Korišćena literatura