Početna / Blog / Sportski ribolov – priručnik

Sportski ribolov – priručnik

Sportski ribolov – Vojislav M. Ilić
Izdavač – Savez sportskih ribolovaca NR Srbije
Kategorija – ribolov
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 301
Povez – tvrdi povez
Godina izdanja – 1959
Format – 15 X 20 cm
Tiraž – nepoznat
ISBN – nema
ISSN – nema

‏‏‎ ‎

Knjiga Sportski ribolov Ilić
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Knjiga „Sportski ribolov“ čiji je autor Vojislav M. Ilić je priručnik namenjen sportskim ribolovcima. Knjiga je izašla iz štampe davne 1959 godine, ali je dobrim delom i sada aktuelna. Čak mogu slobodno da kažem da je bolje grafički opremljena od bar polovine novijih izdanja.

‏‏‎ ‎

Sama knjiga je podeljena okvirno u tri celine, prvo je predstavljen ribolovački pribor. Dobar deo stvari koji se spominje je u tom trenutku bio novost, ne samo za naše ribolovce, već globalno. Međutim velika većina te opreme je sada prevaziđena. U drugom delu su predstavljeni ribolovački mamci i varalice za ribolov. U trečem delu knjige su predstavljene ribe sa teritorije tadašnje Jugoslavije. Interesantno je da se autor potrudio da predstavi i male ribice koje se koriste kao mamci.

‏‏‎ ‎

Knjiga je veoma bogato ilustrovana, određeni deo čine fotografije koje su osrednjeg kvaliteta. Veći deo su ilustracije koje na jasan način predstavljeju ono o čemu autor knjige piše i pomažu da se bolje razume tekst. Veoma je interesantno da postoji određeni broj stranice koje imaju kvalitetniji papir i na njima je obavljena štampa u boji. Tako su uglavnom prikazane ribe i veštačke mušice.

‏‏‎ ‎

U vremenu kada je knjiga izašla, autor se potrudio da popuni prazninu u tom trenutku, jer se na tržištu nije moglo naći baš mnogo knjiga za sportske ribolovce. Kao što je i u uvodu napomenuo autor knjige, cilj mu je bio da ova knjiga u startu bude od velike pomoći početnicima, koji tek kreću sa sportskim ribolovom. Za iskusne ribolovce je takođe interesantno videti na primer neki detaljam prikaz kako se vežu udice ili virble.

‏‏‎ ‎

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Naslovna strana
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Poglavlje - ribolovne vode
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

poglavlje o ribolovnim vodama
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Prikaz štapova za pecanje
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

testiranje ribolovačkih štapova
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis tehnika pecanja
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

prikaz vrsta udica sa opisom
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

prikaz mušica koje jedu ribe
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis života riba u potocima
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

prikaz metalnih varalica za ribolov
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis i prikaz mušica za ribolov
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis i prikaz kako ribe vide pod vodom
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

prikaz slatkovodnih riba grabljivica
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

opis sitnijih ribica
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

prikaz sadržaja knjige o ribolovu
izvor – retkeknjige.com

‏‏‎ ‎

Sadržaj knjige „Sportski ribolov“

‏‏‎ ‎

UVOD

RIBOLOVNE VODE

 • O podeli ribolovnih voda
 • O nekim uslovima za život u vodi
 • Ribolovna mesta

OBLICI SPORTSKOG RIBOLOVA

 • Lov ribe na čekanje
 • Lov ribe pokretom

RIBOLOVNI PRIBOR I OPREMA

 • Ribolovni pribor
 • Ribolovni štap
 • Pravljenje ribolovnog štapa
 • Izbor trske
 • Obrada štapa
 • Postavljanje čaura
 • Drška
 • Karike
 • Ispitivanje elastičnosti štapa
 • Održavanje štapa
 • Čekrk
 • Jednostavni – rotacioni čekrk
 • Jednostavni prenosnik ili roto-multiplikator
 • Nepokretni (stacionirani) čekrk
 • Održavanje čekrka
 • Ribolovni konac
 • Udice
 • Uteg – olovo
 • Pravljenje višekrakih udica
 • Plovak
 • Vratilo
 • Pravljenje vratila
 • Spojnice
 • Pomoćni pribor
 • Bućka
 • Kuka prihvatnica
 • Mreža prihvatnica
 • Mrežica za mamce
 • Kantica za ribice – mamce
 • Kutija za rovce
 • Podupirači i držači za ribolovni štap
 • Niske za ribu
 • Otvarač i izvlakač
 • Prstenasti otkačivač
 • Sitni pribor
 • Oprema

MAMCI ZA LOV RIBE

 • Kategorija mamaca
 • Prirodni mamci
 • Mamci životinjskog porekla
 • Gliste
 • Kopneni kukci
 • Larve kopnenih insekata
 • Vodene životinje kao mamci
 • Vodeni insekti
 • Jednodnevnice ( Ephemeridae )
 • Krznokrilci ( Trichoptera )
 • Mrežnokrilci ( Neuroptera )
 • Mamci biljnog porekla
 • Pravljenje mamaca
 • Održavanje prirodnih mamaca
 • Farme glista
 • Konzervisanje ribica za mamce
 • Konzervisanje larvi
 • Meka za ribu
 • Veštački mamci
 • Podela veštačkih mamaca
 • Varalice
 • Amaterska proizvodnja varalica
 • Veštačke mušice
 • Opšta zapažanja
 • Neke napomene
 • Opis standardnih vrsta
 • Izrada veštačkih mušica
 • Alat i materijal
 • Tehnika izrade

TEHNIKA RIBOLOVA

 • Prpremne radnje
 • Čvorovi, petlje i vezovi
 • Vezivanje udica i vrtila
 • Postavljanje utega
 • Postavljanje plovka
 • Predvezi
 • Postavljanje mamaca
 • Tehnika ribolova na čekanje
 • Lov ribe na plovajući mamac
 • Lov ribe na dnu
 • Tehnika ribolova pokretom
 • Nabacivanje mamaca
 • Manevrisanje
 • Lov riba na pipalicu
 • Šlepovanje mamaca
 • Ribolov kotrljanjem
 • Procena dužine
 • Ribolov mušicom
 • Upotreba plovka
 • Ribolov mušicom bez plovka
 • Tehnika zabacivanja
 • Ribolov slobodnim padom mušice
 • Podvodni ribolov veštačkom mušicom
 • Lov ribe na vetar
 • Lov ribe na pec

O NEKIM OSOBINAMA RIBA

SPORTSKE RIBE I RIBOLOV

 • O imenima riba

SPORTSKE RIBE U NAŠIM VODAMA

 • Salmonidi
 • Potočna pastrmka
 • Ohridska pastrmka
 • Mekousna pastrrmka
 • Jezerska pastrmka
 • Blatnjača
 • Kaliforniske pastrmke
 • Potočna zlatovčica
 • Jezerska zlatovčica
 • Lov pastrmki
 • Liplen
 • Mladica
 • Glavatica
 • Način lova
 • Losos

GRABLJIVICE CIPRIDNIH VODA

 • Štuka
 • Način lova
 • Grgeči
 • Bandar
 • Dunavski grgeč – balavac
 • Američki grgeč
 • Smuđ
 • Vretenari
 • Američki patuljasti somić
 • Som
 • Manić
 • Ciprinidi
 • Bucov
 • Šaran
 • Karaš
 • Deverika
 • Crvenookica
 • Crvenperka
 • Uklija
 • Škobalj
 • Mrena
 • Sapača
 • Krkuša
 • Linjak
 • Sabljarka
 • Jestre – Kečiga
 • Jegulja

RIBICE MAMCI

 • Beovica
 • Pliska
 • Gagica
 • Gaovica – platičica
 • Peš
 • Čikov – zmijuljice
 • Lov sitne ribe

RAZNA UPUTSTVA

 • Prenošenje sveže ribe
 • O nekim merama opreznosti
 • Spasavanje davljenika
 • Pružanje prve pomoći
 • Rane
 • Opekotine
 • Smrzotine
 • Trovanje
 • Otrovni ujedi
 • Sunčanica
 • Nesvestica
 • Davljenje
 • Veštačko disanje
 • Zaustavljanje krvarenja
 • Krvarenje iz nosa
 • Krvoliptanje
 • Uganuće i iščašenje
 • Prelomi
 • Stavljanje zavoja i poveske
 • Vađenje stranog tela
 • Povrede od električne struje i groma
 • Priručna apoteka
 • Korišćena literatura