Sve o ribolovu na rekama i jezerima

Sve o ribolovu na rekama i jezerima – Dragoslav Lj. Petković
Izdavač – Svetlost Kragujevac
Kategorija – ribolov
Pismo – latinica
Broj stranica – 258
Povez – meki povez

Crteži – Aleksandar Dimitrijević i Novica Petrović
Godina izdanja – 1990
Format – 14 X 20,5 cm
Tiraž – 5000
ISBN – 86-7247-053-2
ISSN – nema

Prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjigu “Sve o ribolovu na rekama i jezerima” čiji je autor Dragoslav Lj. Petković mogu preporučiti svakom ribolovcu. Ovo je jedna od četri knjige koje su bile planirane da se pojave u prodaji te godine od istog autora. Ostale tri su “Sve o ribolovu – ribolovna kuhinja”, “Sve o ribolovu na moru”, “Sve o ribolovu – takmičarski ribolov”. Autor je sedamdesetih godina izdao prvu knjigu “Sve o ribolovu” koja je doživela 6 izdanja, pa je iz tog razloga odlučeno da se napravi edicija od 4 knjige.

U ovoj knjizi koja je prilično obima su obrađene sve značajnije oblasti ribolova, na početku načini ribolova i ribolovni pribor. Svaki od delova pribora je posebno obrađen i ojašnjen, sa dosta ilustracija. Potom se u drugom poglavlju piše o mamcima za ribolov, gde se oni dodatno predstavljaju.

Sledi poglavlje o tehnikama ribolova, od kojih su neke uobičajne na našim terenima dok su druge manje poznate. Ovo je interesantan deo, jer se na terenu dosta često mogu videti i kombinacije više tehnika koje su ovde predstavljene. U osnovi je bitno da se način kako se peca prilagodi terenu i godišnjem dobu.

Tu su poglavlja o načinima za čuvanje pecaroških mamaca, kao i o načinima primamljivanja ribe. Jedan deo knjige je posvećen tome kako sačuvati ulovljenu ribu, što bi moglo biti zanimljivo onima koji vole kampovanje. Delom je obrađen i uticaj meseca na rbolov.

Drugu polovinu knjige predstavljaju opisi riba koje se mogu naći. Ovde su opisane slatkovodne ribe Jugoslavije, jer je knjiga bila namenjena za tu teritoriju. Velika većina tih riba se može naći u rekama i jezerima Srbije. Da bi ovaj deo bio pregledniji, autor je složio ribe prema grupama u skladu sa ihtiologijom.

Ova knjiga je sasvim solidno ilustrovana, crteži su dosta jasni, sve vrste riba su prikazane sa crtežima. Postoji i određeni broj fotografija, one su osrednjeg kvaliteta, ali pomažu da se bolje razume o čemu se piše. Na žalost ništa od ilustracija nije u boji, nego je sve u crno beloj tehnici. Autor je angažovao i dva crtača tako da su crteži napravljeni baš za ovu knjigu, što je ogroman plus.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige o ribolovu
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o ribolovnim vodama
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o staništu riba
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje načina ribolova
izvor – retkeknjige.com
prikaz i opis udice
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o ribolovnim strunama
izvor – retkeknjige.com
poglavlji o pecaroškim mamcima
izvor – retkeknjige.com
testa za ribolov šarana
izvor – retkeknjige.com
kalendar ribolova maj - jun - jul
izvor – retkeknjige.com
prikaz dunavskih paklara
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o salmonidama
izvor – retkeknjige.com
prikaz riba, crnka i štuka
izvor – retkeknjige.com
prikaz riba klen i klenić
izvor – retkeknjige.com
prikaz riba belica i krupatica
izvor – retkeknjige.com
prikaz ribe šaran
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjie “Sve o ribolovu na rekama i jezerima”

REČ IZDAVAČA
RIBOLOVNE VODE
BIOLOŠKA SVOJSTVA VODE
Životni uslovi
Gde je riba
NAČIN LOVA
RIBOLOVNI PRIBOR
Udica
Ribolovni štapovi
Olovni uteg
Plovak
Ribolovni konac
Strune za mušičarski ribolov
Vezivanje udica
Čekrk
Održavanje čekrka
Karike – provodnici ribolovnog konca.
Vrtilice, virble, spojnice
Kuka prihvatnica
Mreža prihvatnica
Čerenac, mrežica za ribice – mamce
Držač ribolovnog štapa
Oprema
MAMCI ZA RIBOLOV
Klasifikacija mamaca
Valjci od hleba i brašna
Mamci životinjskog porekla
Insekti kao mamci
Crvi
Insekti iz vode
Životinje iz vode kao mamci
Iznutrica kao mamac
Veštački mamci
Veštačke mušice
Vrste mušica i njihove karakteristike
Tehnika ribolova veštačkim mušicama
Lov mušicama uz pomoć vaser kugle
Dubinski ribolov veštačkim mušicama
OSTALI OBLICI RIBOLOVNE TEHNIKE
Ribolov plivajućim mamcima
Ribolov vodenim zmajem
Riboliv na pec-titrajem
Ribolov mormiškom
Ribolov plivajućom koricom hleba
Ribolov kotrljanjem
Lov ribe pipanjem
Lov ribe koricom hleba na dnu
Varalački ribolov
NALAŽENJE I ČUVANJE PRIRODNIH MAMACA
Glistarnik – farma glista
Sitna riba kao mamac na udici
Postavljanje živog raka na udicu
Postavljanje žive žabe na udicu
Mrtva ribica na sistemu udica
Plovkom kroz sve slojeve vode
OKUPLJANJE RIBA NA MESTO PECANJA
Mamljenje – prihranjivanje ribe
Prihranjivanje uz pomoć čelične spirale
KAKO ČUVATI ULOVLJENU RIBU
UTICAJ SUNCA I MESECA NA USPEH U RIBOLOVU
Solunar
IMENA RIBA
SLATKOVODNE RIBE
ZMIJULJICE
Morska zmijuljica paklara
Dunavska zmijuljica
Rečna zmijuljica
Potočna zmijuljica
PORODICA JESETRI
Moruna
Obična ruska jesetra
Sim, šip
Pastruga
Čičkava, nemačka ili atlantska jesetra
Kečiga, nosvica
SALMONIDE
Potočna pastrmka
Kalifornijska pastrmka
Lipljen, Lipen
Lipljen bajkalski
Pastrmka morska
Losos
Sig mali
Sig veliki
Pastrmka kanadska, sivon
Pastrmka jezerska
Pastrmka makedonska
Pastrmka ohridska
Mekousne pastrmke
Glavatica neretvanska
Mladica
OSTALE RIBE SLATKIH VODA
Umbra
Štuka
Lov štuke
Bodorka
Plotica
Klenić
Klen
Jez, jaz
Gagica, pijor, zelenak
Crvenperka
Amur beli
Tolstolobik, debeločelac
Bucov
Linjak, Linj
Skobalj
Krkuša
Mrena
Mrena potočna, sapata
Beovica, uklja
Pliska
Krupatica
Deverka
Crnooka deverika
Kesega, kosalj
Buborak, nosara
Sabljarka
Gavčica
Karaš obični
Karaš srebrni, babuška
Šaran
Brkica, tivuška
Vijun, badelj
Čikov
Som
Patuljasti somić
Manić
Pastrmski grgeč
Sunčanica
Smuđ obični
Smuđ kamenjar
Vretenar
Vretenac, čep
Bandar
Grgeč balavac
Balavac prugasti
Peš
Šareni peš, podkamenjak
Glavoč mramorasti
VODENO BILJE I RIBA
KADA RIBA NAJRADIJE GRIZE
Literatura