Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta

Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta – Dr Lazo Antić
Izdavač – ZIK izdavački centar
Kategorija – uređenje doma
Broj stranica – 281
Pismo – latinica
Povez – meki povez
Godina izdanja – 1976
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – nepoznato
ISBN – nema
ISSN – nema

Prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta“ čiji je autor Dr Lazo Antić je suvoparna, delom i prevaziđena materija, ali ipak veoma bitna u oblasti građevinarstva. Ogroman plus za ovu knjigu je veoma precizno navođenje literature, što i danas može biti od ogromne pomoći. Preuzimanje zemljišta od strane države od privatnih lica je veoma komplikovan i složen proces, a u ovoj knjizi je dobrim delom obrađeno dosta pitanja.

U prvom poglavlju se autor potrudio da predstavi bitne elemente poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Potom u drugom poglavlju se obrađuje pristup građevinskoj renti, to je uglavnom danas poznato kao porez. Tu je u skladu sa duhom vremena objašnjeno i iz ugla Marksizma, što je danas u kapitalističkoj privredi prevaziđeno.

U trećem delu se autror bavi nacionalizacijom i objašnjavanjem kako ona funkcioniše, mada je i taj deo prevaziđen. međutim u istom poglavlju se bav i eksproprijacijom što je i danas način za preuzimanje zemljišta od strane države. Četvrto poglavlje je posvećeno određivanju nadohnade za građevinsko zemljište.

U narednim poglavljima se to značajnije razrađuje, prvo razmatranjem komunalne opremljenosti tog zemljišta, pa potom i da li će se u narednom periodu koristiti kao stambeno, javno ili industrijsko zemljište. Ovde treba imati u vidu da su propisi na koje se knjiga poziva napušteni i da se koriste novi zakoni i podzakonska akta. Međutim principi su isti prilikom određivanja nadohnade i samog procesa.

Što se tiče ilustrovanja ove knjige, toga nema u smislu crteža i fotografija. međutim prisutne su tabele u određenoj meri radi uporednog prikazivanja podataka. Na dosta stranica su prisute fusnote koje dodatno objašnjavaju ono o čemu se piše, kao i upućuju na literaturu.

Sam proces eksproprijacije zemljišta je veoma složen, te je za one koji se time bave ovakva literatura neophodna. Građevinsko zemljište je dosta širok pojam, a delom je objašnjeno i prevođenje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
prikaz sadržaja knjige
izvor – retkeknjige.com
prvo poglavlje o građevinskom zemljištu
izvor – retkeknjige.com
objašnjavanje pojma poljoprivredno zemljište
izvor – retkeknjige.com
prikaz tabela o zemljištu od javnog značaja
izvor – retkeknjige.com
objašnjavanje eksproprijacije
izvor – retkeknjige.com
prikaz prirasta javnog zemljišta u 20 veku
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o komunalnom uređenju zemljišta
izvor – retkeknjige.com
prikaz načina izračunavanja nadohnade za rentu
izvor – retkeknjige.com
spisak literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta“

Predgovor
Uvod
1 GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

 1. Poljoprivredno i građevinsko zemljište
 2. Gradevinsko zemljište u gradskim i seoskim naseljima
  2 SVOJSTVO GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA DA DONOSI RENTU
 3. Marks o građevinskom zemljištu i gradilišnoj renti
 4. Definiranje gradilišne rente
 5. Slobodno djelovanje gradilišne rente
 6. Ograničavanje gradilišne rente
 7. Pravo raspolaganja grđevinskim zemljištem 1 ubiranje gradilišne rente
 8. Rentni odnosí u samoupravnom socijalističkom društvu
  NACIONALIZACIJA-EKSPROPRIJACIJA GRADEVINSKOG ZEMLJISTA I NJENI EFEKTTI
 9. Društveno ekonomski aspekti nacionalizacije-eksproprijacije
 10. Utvrđivanje javnog interesa za građenje
 11. Prava bivših vlasnika građevinskog zemljišta
 12. Naknada bivšim vlasnicima gradevinskog zemljišta
  UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA GRAĐEVINSKO ZEMŠTE
 13. Principi za utvrđivanje naknade
 14. Osnove za utvrđivanje naknade
 15. Metode za utvrđivanje naknade
  3.1. Metoda za utvrđivanje gradevinske celine
  3.2. Metoda za utvrđivanje izgubljenog dohotka
  3.3. Metoda za utvrđivanje tržne cijene
  5 NAKNADA ZA POLJPRIVREDNE KULTURE I GRAĐEVINSKE OBJEKTE
 16. Naknada za izvršena ulaganja
 17. Troškovi preseljavanja korisnika gradđevinskih objekata
  6 BLAGOVREMENA KOMUNALNA PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJISTA
 18. Troškovi uređivanja građevinskog zemljišta
 19. Stupanj komunalne opremljenosti
  Troškovi građenja i njihova raspodjela
 20. Način ustupanja građevinskog zemljišta
  2.2. Ustupanja zemljišta javnim nadmetanjem
  2.3. Programirano ustupanje zemljišta
  r 2 U stupanje zemljišta neposrednom nagodbom
  S Čistenje gradevinskog zemljista
 21. Ograničavanje doprinosa za korišćenje
  3.3. Način obračuna i naplate doprinosa
 22. Odnos između elemenata gospodarenja
  43 Odnos između učešća i doprinosa
  4.3. Odnos između korištenja i prodaje nekretnine
 • GRADILISNA RENTA KAO ELEMENAT VALORIZACIJE LOKACIONIH FAKTORA
 1. Stanovanje i gradilišna renta
 2. Javni sadržaji i gradilišna renta
 3. Poslovni prostor i gradišna renta
 4. Industrijski kapaciteti i gradilišna renta
  8 KOMUNALNA PRIVREDA I UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 5. Izgradnja i eksploatacija komunalnih objekata
 6. Osiguravanje kontinuiteta poslovanja i eliminiranje moopolnog položaja
 7. Formiranje cijena komunalnih proizvoda i usluga
 8. Katastar i inventarizacija komunalnih objekata i uredaja
  9 REGULIRANJE MATERIJE UREĐIVANJA I KORIŠTENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 9. Principijelno reguliranje materije ustavom
  1.1. Ustav SFR Jugoslavije o građevinskom zemljištu, gradilišnoj renti i komunalnoj privredi
  1.2. Rezolucija o zadacima Saveza komunista Jugoslavije u razvoju društveno-ekonomskih odnosa u oblasti stanovanja i stambenoj politici
 10. Globalno zakonsko reguliranje materije
  2.1. Usklađivanje zemljišne politike s prostornim i urbanističkim planovima
  2.2. Pribavljanje zemljišta nacionalizacijom ili eksproprijacijom
  2.3. Programirano davanje zemljišta na korištenje
  2.4. Mjere za racionalno korištenje građevinskog zemljišta
 11. Društveno dogovaranje odgovornih faktora
  3.1. Dogovaranje o komunalnim tarifama i naknadama
  3.2. Dogovaranje o naknadama bivšim vlasnicima
  3.3. Dogovaranje o učešću u troškovima uređivanja zemljišta
  3.4. Dogovaranje o naknadama za korištenje zemljišta
  3.5. Bilanciranje sredstava za komunalnu pripremu
 12. Samoupravno sporazumjevanje interesenata
  4.1. Uloga općine grada, kao nosioca prava raspolaganja
  4.2. Uloga komunalnih radnih organizacija, kao nosiocprava upravljanja
  4.3. Uloga korisnika zemljišta, kao graditelja i korisnik objekata
  10 Kreiranje i vođenje racionalne zemljišne politike
  Prilog 1: Uslovi za ustupanje građevinskog zemljišta za izgradnju stambenih i poslovnih objekata za tržište
  Prilog 2: Izvod iz društvenog dogovora o jedinstvenim merilima za utvrđivanje pravične nadoknade
  Literatura