Početna / Blog / Tajne ribolova

Tajne ribolova

Tajne ribolova – priredio Aleksandar Dakić

Aleksandar Dakić
Izdavač – samostalno autorsko izdanje
Kategorija – ribolov
Pismo – latinica
Broj stranica – 256
Povez – meki povez
Godina izdanja – 2002.
Format – 14 X 20 cm
Tiraž – 500
ISBN – 86-902935-1-5
COBISS-ID 97400076

prednja korica knige o ribolovnim tajnama
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Tajne ribolova” na jednom mestu objedinjuje praktične savete, istine i zablude mnogih pecaroša. Nastala je na osnovu dostupne literature na našem jeziku, i iskustava iz Evropskih zemalja i Amerike, u praksi proverenih od strane autora ovog dela Aleksandra Dakića.

Sadržaj knjige je podeljen u pet poglavlja. Prvi deo opisuje preko 40 značajnih ribljih vrsta koje žive kod nas. Za svaku je data ilustracija, latinski i domaći nazivi, opis staništa, načina života i odgovarajuće tehnike lova i primame.

U ostalim poglavljima autor piše o priboru, mamcima i tehnikama primamljivanja. Obrađeno je preko 120 metoda ribolova, više od 20 tehnika varaličarenja i mušičarenja i nalazimo mnoštvo proverenih recepata za boilije i druge mamce.

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama solidnog kvaliteta i mnogobrojnim crtežima koji ilustruju riblje vrste, mamce, načine vezivanja udica i ribolovačku opremu. U osnovi su to crteži sa jednostavnim prikazima, ali svakako mogu biti zanimljivi početnicima da se upoznaju, a iskusnima da se podsete na neka stvari oko sportskog ribolova

Na samom kraju knjige nalazi se ribarski kalendar, pravila ribolova i tabela sa osnovnim podacima za lov najčešćih vrsta, kao i spisak korišćene literature. Ovaj deo knjige nije opširan, ali nudi dovoljno informacija za one koji žele da se dalje upoznaju sa nekim stvarima opisanim u knjizi.

Slike knjige

zadnja korica
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana knjige Tajne ribolova
izvor – retkeknjige.com

poglavlja sa opisom riba
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje bandara i balavca
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje deverike
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje kečige
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje smuđa
izvor – retkeknjige.com

drugo poglavlje o ribolovnom priboru
izvor – retkeknjige.com

kratak vodič o čvorovima
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o primami za ribu
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o ribolovnim mamcima
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o glistama kao mamcima za ribolov
izvor – retkeknjige.com

opis lovostaja na ribu
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Tajne ribolova”

Uvod: Šta sve treba da znate o ribama
I deo: Ribe naših voda

Amur (ctenopharyngodon idella)
Balavac (acerina cernua)
Babuska (carassius auratus gibelio)
Bandar (perca fluviatilis)
Bas (micropterus salmoides)
Beovica (alburnus alburnus)
Bodorka (rutilus rutilus)
Bratfiš (leusiscus idus)
Bucov (aspius aspius)
Čikov (misgurnus fossilis l. & cobitis tanea)
Crvenperka (scardinius erythrophthalmus)
Cverglan (ictalurus nebulosus)
Deverika (abramus sapa & abramis brama)
Gavčica (rhodeus sericeus amarus)
Jegulja (anguilla anguilla)
Karaš (carrassus carrassus)
Kečiga (acipenser ruthenus)
Kesega (abramis ballerus)
Klen (leuciscus cephalus)
Klenić (leuciscus leuciscus)
Krkuša (gobio gobio)
Krupatica (blicca bjoerkna)
Linjak (tinca tinca)
Lipljen (thymallus thymallus)
Manić (lota lota)
Mladica (hucho hucho)
Mrena (barbus barbus)
Nosara (vimba vimba)
Pastrmka (salmo sp.)
Peš (cottus gobio)
Pijor (phoxinus phoxinus)
Plotica (rutilus pigus virgo)
Skobalj (chondrostoma nasus)
Smudj (stizostedion lucioperca & stizostedion volgensis)
Som (silurus glanis)
Sunčica (lepomis sp.)
Šaran (ciprinus carpio)
Štuka (esox lucius)
Tolstolobik (hipophthalmichthys molitrix & aristichthys nobillis)

II deo: Osnovni pecaroški pribor

Plovci
Klizeći plovci
Klizeći plovak od guščijeg pera
Šuplji plovci u obliku olovke
Vagler plovci-plovak sa telom
Vagler plovak-od guščjeg pera
Indikatori trzaja
Struna
Čvorovi
Podvez
Udice
Čuvarka i meredov

III deo: Tehnike primamljivanja

Primama
Sastojci primame
Priprema primame
Groundbaiting tehnika
Tehnike primamljivanja

Masovno primamljivanje
Stalno primamljivanje
Polumasovno primamljivanje sa dohrajivanjem

Primamljivanje s čistim mamcima
Primamljivanje na velikoj udaljenosti
Loosefeeding tehnika
Prehranjvanje

IV deo: Pecaroški mamci

MAMCI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Mesni crvići
Pijavica i durbak
Bloodworm i joker
Gliste
Osina larva
Insekti
Školjke
Puževi
Riba
Sir
Parizer,mesni narezak, krv i iznutrice
Meso
Razne sitne životinje

MAMCI BILJNOG POREKLA

Hleb
Pseći biskviti i plutajući keks
Pšenica, ječam i kukuruz šećerac
Konoplja
Mahunarke
Krompir
Kulja
Boili
Voće i zelene alge

ADITIVI

V deo: Dodatak

Ribarski kalendar

Pravila

Literatura: štampani i internet izvori