Tov pataka i gusaka

Tov pataka i gusaka –Boško Mašić, Milenko Krečov
Izdavač – Poljoprivredna biblioteka, izdavačka kuća “Draganić”
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 68
Povez – meki
Godina izdanja – 2002.
Format – 12 x 21,5 cm
Tiraž – 2000
ISBN – 86-441-0438-1

COBISS-ID 100617740

Prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Tov pataka i gusaka” napisana je kao priručnik za gajenje ove vreste živine u intenzivnim i organizovanim uslovima. Seoski pašnjaci i priobalje reka i drugih vodenih površina, sa prirodnim izvorima hrane takođe su idealna mesta za ekstenzivan uzgoj. Autori ovog priručnika su Boško Mašić i Milenk Krečov.

Knjiga nam pruža osnovne informacije o sistemima proizvodnje, rasama i hibridima tovnih plovuša, ishrani, zaštiti od bolesti, objektima i tehnologiji proizvodnje. Takođe se govori o hranjivoj vrednosti mesa i ekonomskoj opravdanosti tova pataka i gusaka.

Knjiga je ilustrovana crno-belim fotografijama koje prikazuju jata u prirodnom okruženju, rase koje se najčešće gaje, kao i pogone i mašine za intenzivan uzgoj. Pored toga, na crtežima su šematski prikazani tehnički elementi: proizvodni objekti, hranilice, pojilice, grejna tela i dr. Tabele daju mnoštvo informacija o količini hrane, prirastu, kvalitetu mesa i dr. ekonomskim faktorima uzgoja.

Meso pataka i gusaka je zastupljeno u internacionalnoj kuhinji, pa je samim tim na ceni. Povećana proizvodnja na racionalan način stvara višak koji može da bude značajan izvozni proizvod. Ovaj priručnik je odličan za početnike i one koji razmišljaju o gajenju gusaka ili pataka, jer daje osnovne informacije i usmerava o čemu bi se trebalo dodatno informisati.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
Naslovna strana knjige "Tov pataka i gusaka"
izvor – retkeknjige.com
osnovni podaci u tabeli o broju gusaka i pataka
izvor – retkeknjige.com
objašnjavanje o osnovama gajenja
izvor – retkeknjige.com
Poglavlje gde se prestavljaju rase i hibridi
izvor – retkeknjige.com
prikaz različitih rasa pataka
izvor – retkeknjige.com
crteži i opis hranilica i pojilica za zatvorene prostore
izvor – retkeknjige.com
prikaz pregleda guščića i opis osnove selekcije
izvor – retkeknjige.com
tabele o urošku hranljivih materija pri prirastu
izvor – retkeknjige.com
prikaz par tipova objekata za smeštaj živine
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o hranljivoj vrednosti gusaka
izvor – retkeknjige.com
prikaz korišćene literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Tov pataka i gusaka”

Uvod
Proizvodnja mesa pataka i gusaka u svetu i kod nas
Sistemi proizvodnje
Vrste, rase i hibridi pataka i gusaka za tov
Objekti i uslovi sredine
Tehnološka oprema
Ishrana pataka i gusaka u tovu
Tehnologija tova
Klanje, kliničke osobine i hranljiva vrednost mesa pataka i gusaka
Ekonomičnost tova pataka i gusaka
Zaštita plovuša od bolesti i higijena gajenja
Literatura