Tov goveda

Tov goveda – Darko Stošić i Damjan Zeremski
Izdavač – Nolit
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 121
Povez – meki
Godina izdanja – 1973
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – nepoznato
ISBN – nema

Prednja korica knjige "Tov goveda"
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Tov goveda“ koju su napisali Darko Stošić i Damjan Zeremski je malo starijeg datuma, ali i dalje sadrži materijal koji je interesantan za ovu oblast. Ono što ću prvo napomenuti jeste da je knjiga uvezana kanapom, pa se neće raskupusati ni nakon dugotrajnog korišćenja. Ovo izdanje je deo biblioteka Zadružna knjiga,

Autori su napomenuli odmah u predgovoru jednu bitnu stvar, a koja se često zanemaruje. Poenta je da se o tovu govori uvek iz ugla nabavke stoke za tov i odabira stočne hrane, a ono što se zanemaruje kao bitna stvar jeste osoba koja se bavi tovm. Značaj ove osobe bi bio najvažniji u smislu da prati nove trendove i da ih usvaja u procesu tova goveda.

Kroz sam sadržaj se u stilu tog perida daje preged stanja u zemlji kada je u pitanju tov, a nakon toga se prelazi na konkretne stvari. Prvo se obrađuju činioci koji su biti pri tovu goveda, pa se tom opisuju posebne pod sekcije (tov teladi, tov junadi i tov odraslih goveda). nakon toga ide opis ishrane sa različitim tipovima hrane. Nakon toga se malo piše oko mogućih problema u tovu i nekim drugim bitnim stvarima koje se često zanemare (na primer kaliranje stoke pri transportu nakon kupovine).

Što se tiče ilustracija to su uglavnom crno bele fotografije pristojnog kvaliteta. Na velikoj većini tih fotografija su prikazani različite rase i tipovi goveda sa kraćim komentarima, a ima i par fotografija koje prikazuju goveđe polutke sa opisom randmana.

Slike knjige

zadnja korica
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
predgovor
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o značaju tova goveda
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o bitnim uslovima tova
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o smeštaju goveda za tov
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o ishrani goveda na paši
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o činicima koji su bitni za tov krava
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o tipovima goveda
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o odabitu krava za priplod
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o rentabilnosti tova
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o količinama vode koja se daje stoci tokom tova
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o tipovima goveda za tov
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o tovu teladi
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o tovu junadi
izvor – retkeknjige.com
tabele sastava ishrane goveda
izvor – retkeknjige.com
opis kad se završava tov junadi
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Tov junadi“

Predgovor

Značaj proizvodnje goveđeg mesa

Problemi proizvodnje goveđeg mesa

Mere za unapređenje proizvodnje goveđeg mesa

Naša zemlja kao proizvođač i izvoznik goveđeg mesa

Činioci koji utiču na tov goveda

izbor grla za tov

Način ishrane

Način držanja, smeštaj i nega grla

Rentabilnost tova goveda

Najvažniji tipovi tova goveda

Tov teladi

Tov junadi

Tov odraslih goveda

Ishrana grla u tovu

Tov mlekom

Tov mlekom i koncentratom

Tov koncentratima

Tov silažom

Tov senom

Tov na paši

Tov sporednim proizvodima prehrambene industrije

Metabolički poremećaji i oboljenja u tovu goveda

Kvalitet i vrednost utovljenih grla

Stepen utovljenosti

Randman

Neka pitanja organizacije i tehnologije tova

Transportovanje utovljenih goveda

Literatura