Početna / Blog / Uzgoj kunića

Uzgoj kunića

Uzgoj kunića – Roman Kapanjski

Izdavač – Nolit

Kategorija – poljoprivreda

Pismo – latinica

Broj stranica – 266

Povez – meki povez

Godina izdanja – 1987

Format – 14 X 20 cm

Prevod – Oliver Janković

Tiraž – 4 000 komada

ISBN  –  86-19-0151-4

ISSN – nema

naslovna strana knjige uzgoj kunića
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Uzgoj kunića“ čiji je autor Roman Kopanjski je jedno od najsveobuhvatnijih dela na ovu temu kod nas. Bitno je napomenuti da je deo „Zaštita zdravlja i bolesti kunića“ napisao Mr Nikola Popović, što je dodatno podiglo kvalitet sadržaja. Naziv orginala je „Racjonalny chów królików“ – Roman Kopański.

Sama knjiga je opremljena sa dosta fotografija i crteža, koji dodatno ilustruju sve bitne stvari oko gajenja kunića. Što se tiče kvaliteta fotografija, za njih ne možemo reći da su na visokom nivou, dok su sa druge strane crteži odlični. Na crtežima je predstavljeno dosta toga:izgled kaveza za kuniće, prikaz objekta gde se oni drže, prikaz biljaka koji se mogu koristiti za ishranu, prikaz linjanja, gde se postavlja tetovirani broj za indentifikaciju i još dosta toga.

Postoji i dosta tabelarnih prikaza podataka, pa se na jasan način mogu uporediti razni podaci. Na taj način su prikazane dnevne potrebe kunića za mineralima i vitaminima, prosečne težine kunića pojedinih rasa u toku njihovog razvoja. U sekciji vezanoj za dokumentaciju prikazan je izgled karte za mužjaka i za ženku kunića koji se koriste pri ugoju.

Jedan deo ove knjige je ipak zastareo, a tiče se gajenja kunića za potrebe dobijanja krzna. U Srbiji je od 1 januara 2019 godine zabranjeno držanje životinja radi dobijanja krzna. Zastareo je i deo gde se za lečenje oboleli životinja preporučuju antibiotici.

Svoj deo posla je Mr Nikola Popović odradio veoma kvalitetno. Oboljenja kunića su predstavljena na sistematičan način. Kako su kunići dosta osetljivi na oboljenja, a i na parazite, veoma je korisno da se mogu simptomi prepoznati što pre.

Komplet je sve prikazano, od tipova i rasa kunića, prostora gde se drže tokom uzgoja, tipova hraniva koja im se daju i do sistema ishrane. Kompletno je obrađen i seo ciklus od sparivanja kunića, preko perioda dok ženka nosi mlade, koćenja pa sve dok se mladi u potpunosti ne razviju.

naslov knjige
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje rasa kunića
izvor – retkeknjige.com

kavez za držanje zečeva
izvor – retkeknjige.com

prikaz hranilica za kuniće
izvor – retkeknjige.com

objekat za držanje zečeva
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje biljaka za ishranu kunića
izvor – retkeknjige.com

Tabela prirasta kunića po mesecima razvoja
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje tipova kunića
izvor – retkeknjige.com

kavez za transport kunića i način nošenja kunića
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knige Uzgoj kunića

 • Uvod
 • Poreklo i rase kunića
 • Sistemska podela i poreklo kunića
 • Podele i karakteristike rasa kunića
 • – rase kunića za proizvodnju mesa i kože
 • – srednje velike rase
 • – krupne rase
 • – nerasni kunići
 • – rase kunića za proizvodnju dlake
 • – rase za amaterski uzgoj
 • – rase normalnodlakih malih kunića
 • – rase kratkodlakih kunića (reksovi)
 • Tehnika uzgoja kunića
 • – poluslobodni uzgoj
 • – uzgoj u objektima gazdinstva
 • – uzgoj u kavezima na otvorenom prostoru
 • – uzgoj u zatvorenom nezagrejanom prostoru
 • – uzgoj u zatvorenom zagrejanom prostoru
 • – uzgoj kunića u bašti
 • Ishrana kunića
 • – anatomija i fiziologija probavnog sistema kunića
 • – karakteristika hranljivih materija
 • — belančevine
 • — masti
 • — ugleni hidrati
 • — voda
 • — mineralni elementi
 • — vitamini
 • – hraniva koja se koriste za ishranu kunića
 • — kalorična hraniva
 • — manje kalorična sočna hraniva
 • — manje kalorična suva hrana
 • — minerali i vitaminski dodaci
 • Normiranje ishrane
 • – potrebe za hranljivim materijama
 • – sistemi ishrane
 • – ishrana obogaćena „visokosadržajnim“ hranivima
 • – ishrana suvim hranivima
 • – tradicionalna ishrana
 • Tehnika ishrane kunića
 • – pripremanje hrane
 • – davanje hrane
 • – vreme hranjenja
 • – pojenje kunića
 • Obezbeđenje hrane za kuniće
 • – godišnje korišćenje hraniva
 • – planiranje potrebne hrane
 • – hraniva za kuniće koji se uzgajaju na poljoprivrednom imanju
 • – hraniva za kuniće koja se proizvode na parcelama van grada
 • – hraniva za kuniće koji se uzgajaju u gradovima u naseljima
 • Skupljanje i uskladištavanje hraniva
 • – kalorična hraniva
 • – korenaste biljke
 • – seno i sušeni delovi biljaka
 • Odgajivački rad
 • Osnovna znanja o nasleđivanju osobina
 • Selekcija
 • – upotrebna vrednost kunića
 • – odgajivačka vrednost kunića
 • Izbor parova za rasplod
 • – sparivanje u čistoj krvi
 • – ukrštanje
 • Razmnožavanje kunića
 • Rasplodna zrelost kunića
 • Ispoljavanje seksualnog nagona i tehnika parenja
 • – polni nagon
 • – tehnika parenja
 • Skotnost
 • Koćenje i način postupanja sa mladuncima
 • Učestalost koćenja
 • Uzgoj mladih
 • – uzgoj mladih dok su uz majku
 • – uzgoj mladunaca posle odvajanja od majke
 • Mogućnost korišćenja kunića
 • – korišćenje mesa i krzna
 • – ocenjivanje zrelosti krzna
 • – proizvodni program
 • Korišćenje mesa
 • – izbor rase
 • – tehnika uzgoja
 • Korišćenje krzna
 • Korišćenje kunića za vunu
 • – osnovni uslovi za uzgoj angorskih kunića
 • – dobijanje vune
 • Korišćenje kunića za rasplod
 • – uslovi koje treba da ispuni farma da bi postala reprodukciona ili rasplodna
 • – ocenjivanje opšteg izgleda kunića
 • – određivanje identiteta kunića
 • – dokumentacija i kartoteka kunićarske farme
 • Gajenje kunića za laboratoriske i eksperimentalne svrhe
 • – značaj kunića za laboratoriske i eksperimentalne svrhe
 • – izbor kunića za uzgoj
 • – tehnika uzgoja
 • Korišćenje fekalija kunića
 • Transport kunića
 • Zaštita zdravlja i bolesti kunića
 • Zdrav i bolestan kunić
 • Pregled unutrašnjih organa leša kunića
 • Sprečavanje pojave bolesti – preventiva
 • Infektivne bolesti izazvane virusima
 • – miksomatoza
 • – zarazno zapaljenje sluznice usta
 • – boginje
 • – aujeskijeva bolet – lažno besnilo
 • – borna bolest
 • – infektivne bolesti izazvane bakterijama
 • – pastereloza
 • – pseudotuberkuloza – rodencioza
 • – nekrobaciloza
 • – spirohetoza
 • – streptokokna sepsa
 • – stafilokokna infekcija
 • – gljivična oboljenja
 • – saharomikoza
 • Bolesti koje izazivaju paraziti
 • Unitrašnji paraziti
 • – kokcidioza
 • – metiljavost
 • Spoljašni paraziti
 • – krpelji
 • – šugarci
 • Bolesti koje su posledica nedovoljno kvalitetne ishrane
 • – A – hipovitaminoza
 • – D – hipovitaminoza
 • – E – hipovitaminoza
 • Bolesti koje su vezane za skotnost i koćenje
 • – neplodnost
 • – otežano koćenje
 • – postporođajna paraliza
 • – zapaljenje mlečne žlezde
 • – žderanje mladunaca
 • Nezarazne bolesti unutrašnjih organa
 • – nadun
 • – želudčano crevni katar
 • – zatvor
 • – rane po nogama
 • Nasledne bolesti
 • – bolesti iščašenih nogu
 • – izdužena donja vilica
 • Trovanja
 • Bolesti koje se mogu preneti sa kunića na ljude
 • – salmoneloza
 • – tularemija
 • – tuberkuloza
 • – trihoficija
 • – toksoplazmoza
 • Klanje kunića i skidanje kože
 • – klanje kunića
 • – skidanje kože
 • – pripremanje i obrada kože
 • – korišćenje mesa kunića
 • Otkup kunića i proizvoda dobijenih od njih
 • – otkup kunića za klanje
 • – otkup koža kunića
 • – otkup vune angorskih kunića
 • Obrada kože kunića za domaće potrebe
 • – priprema kože za obradu
 • — izbor koža
 • — natapanje kože
 • — odstranjivanje ostataka
 • — pranje (otklanjanje masti sa kože)
 • – štavljanje kože
 • — pikrovanje
 • — štavljanje kiselinom
 • — štavljanje hrom-sulfatom
 • – obrada kože posle štavljanja
 • — zamašćivanje kože
 • — završni postupci u obradi