– komplet

Velika ilustrovana enciklopedija lovstva komplet – dr Siniša Stanković i grupa autora
Kategorija – lov
Izdavač – DIP Građevinska knjiga, Beograd; Dnevnik, Novi Sad
Godina izdanja –1991.
Pismo – latinica
Broj stranica – prva knjiga 451, druga knjiga 488
Povez – tvrdi povez
Format – 24 X 33 cm
Tiraž – 3000
ISBN – 86-395-0319-2
ISSN – nema

prikaz obe knjige o lovu
izvor – retkeknjige.com

Komplet knjiga „Velika ilustrovana enciklopedija lovstva“ koje su napisali dr Siniša Stanković i grupa autora spada u kapitalna izdanja. Bogate sadržajem koji je informativan i kvalitetan, štampane u boji na dobrom papiru i dobro ukoričene sa tvrdim koricama. Ovo je komplet od dve knjige koji nije namenjen i zanimljiv samo lovcima, nego i svim ljubiteljima prirode.

Na našem blogu, ovde na sajtu smo predstavili obe knjige detaljnije, pa ako nekog zanima evo linkova

Velika ilustrovana encilopedija lovstva se u prvoj knjizi bavi biologijom divljači, pa nakon toga predstavlja lovnu divljač ovih prostora. Pored lovne divljači predstavljene su i vrste koje su zaštićene trajnim lovostajem. Potom ide poglavlje gde se prikazana najpoznatija divljač sa drugih kontinenata, sledeće je poglavlje o gajenju i zaštiti divljači, što je veoma opširno napisano.Pri kraju je poglavlje o bolestima i lečenu divljih životonja.

Druga knjiga Velike ilustrovane enciklopedije lovstva ima na početku poglavlje o organizovanju i planiranju lovne politike, pa potom ide detaljno predstavljanje vrsta i načina lova. Naredno poglavlje je vezano za lovačke trofeje, način njihovog ocenjivanja i predstavljanja, a na to se nadovezuje poglavlje o prepariranju divljači. Sledi deo o lovnoj konilogiji, dresuri lovačkih pasa, predstavljanje rasa kao što su slovački kopov ili na primer mađarska vižla. Slede delovi o oružiju i lovačkoj municiji, te pred kraj deo o ponašanju lovaca i običajima u lovištu. Zadnja poglavlja su o pripremi jela od divljači i o prikazu divljači i lova uopšte u umetnosti.

Obe knjige su ilustrovane velikim brojem kolor i crno belih fotografija dobrog kvaliteta. Uz to ide i priličan broj crteža koji pomažu da se bolje razume o čemu se piše u tekstu. Uz neke statističke delove teksta, na primer o brojnosti divljači ili lovnom turizmu ide nešto tabela i u manjem broju grafikona. Za ove dve knjige o lovu mogu samo dati najviše ocene, kako za sadržaj tako i sa samo štampu i koričenje.

Slike prve knjige

prednja korica prve knjige
izvor – retkeknjige.com
uvodni list prve knjige
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o divljači
izvor – retkeknjige.com
poglavlje i predstavljanje ptica
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje lovnih rezervata
izvor – retkeknjige.com

Slike druge knjige

prednja korica druge knjige
izvor – retkeknjige.com
uvodni list druge knjige
izvor – retkeknjige.com
opis pripreme lovnih trofeja
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje lovačkih pasa
izvor – retkeknjige.com
deo sa prikazom hobija posmatranja ptica
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj kompleta „Velika ilustrovana enciklopedija lovstva“