Početna / Blog / Velika ilustrovana enciklopedija lovstva – prvi deo

Velika ilustrovana enciklopedija lovstva – prvi deo

Velika ilustrovana enciklopedija lovstva I deo – dr Siniša Stanković i grupa autora
Kategorija – lov
Izdavač – DIP Građevinska knjiga, Beograd; Dnevnik, Novi Sad
Drugo dopunjeno izdanje
Godina izdanja –1991.
Pismo – latinica
Broj stranica – 451
Povez – tvrdi povez
Format – 24 X 33 cm
Tiraž – 3000
ISBN – 86-395-0319-2
ISSN – nema

prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Velika ilustrovana enciklopedija lovstva” delo je velikog broja autora, vrsnih poznavalaca lovstva, a nastala je na osnovu bogatog znanja i iskustva. Pisana kao enciklopedija, knjiga opisuje sve aktivnosti u odnosu čoveka prema divljači i lovu. Ovo je drugo, dopunjeno izdanje. Autori knjige su dr Siniša Stanković i grupa autora.


Sadržaj knjige je podeljen u nekoliko celina. U prvom delu date su opšte informacije o osnovama i istoriji lovstva.
Drugi, najopširniji deo knjige odnosi se na biologiju divljači. U više celina razvrstane su lovne vrste Evrope, Afrike, Azije, Severne i Južne Amerike, Australije, Nove Gvineje i Novog Zelanda. Životinje su podeljene na dlakavu, krupnu, sitnu, grabljivice i pernatu divljač.


U daljim poglavljima knjiga govori o gajenju i zaštiti divljači, gazdovanju lovištem, o zaštiti i bolestima divljači i sl.
Poslednje celine posvećene su Goranima kao zaštitnicima prirode, međunarodnim aktivnostima na zaštiti divljači. Na kraju je dat popis vrsta sa srpskohrvatskim i latinskim nazivima, kao i indeks pojmova.


Knjiga je bogato ilustrovana kvalitetnim fotografijama u boji (i crno-belim) koje prikazuju opisane vrste, situacije i radove u lovištu, kao i bolesti lovne divljači. Takođe nalazimo crno-bele crteže, šematske prikaze i dijagrame.
Velika ilustrovana enciklopedija lovstva, sa svojim bogatim sadržajem, namenjena je lovcima, lovačkim društvima i svim onim organizacijama koje se bave lovstvom i zaštitom prirode.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com

prvi list
izvor – retkeknjige.com

impresijum
izvor – retkeknjige.com

naslovna strana prvog dela
izvor – retkeknjige.com

predgovor
izvor – retkeknjige.com

slika šumske staze
izvor – retkeknjige.com

uopšteno o lovnoj divljači
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje divlje msvinje
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o sitnoj divljači
izvor – retkeknjige.com

prikaz šakala i lisice
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o šumskim kokama
izvor – retkeknjige.com

predstavljanje labudova i gusaka
izvor – retkeknjige.com

izvor – retkeknjige.com

predtsvaljanje ptica grabljivica
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o egzotičnoj divljači
izvor – retkeknjige.com

poglavlje o gajenju divljači
izvor – retkeknjige.com

opis lovišta
izvor – retkeknjige.com

opis prihranjivanja divljači
izvor – retkeknjige.com

rspored radova po mesecima u šumi
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige “Velika ilustrovana enciklopedija lovstva”

 • Priroda, divljač i čovek
  Divljač u savremenim životnim zajednicama
  Poruke iz istorije lova
  Osnovi lovstva
 • Biologija divljači
  Razvrstavanje divljači
  Evropska divljač
  Dlakava divljač
  Krupna divljač
  Jelen, Srna, Lopatar, Belorepi jelen, Aksis, Los, Sob, Zubr, Divokoza, Alpski kozorog, Muflon, Divlja svinja, Medved
  Sitna divljač
  Zec, Planinski zec, Divlji kunić, Svizac, Puh, Veverica, Ondatra, Sitni sisari
  Grabljivice
  Vuk, Šakal, Lisica, Rakunopas, Jazavac, Vidra, Kuna belica, Kuna zlatica, Zdrav, Tvor, Stepski tvor, Ris, Divlja mačka, Lasica
 • Pernata divljač
  Poljske i šumske koke
  Fazan, Jarebica, Kamenjarka, Prepelica, Virdžinijska prepelica, Tetreb, Ruševac, Leštarka, Snežnica
  Golubovi
  Grivnaš, Divlji golub, Dupljaš, Grlica, Gugutka
  Ždralovi, barske koke i droplje
  Barski petlovan, Barski petlić, Patuljasti barski petlić, Mali barski petlić, Prdavac, Barska kokica, Plava barska koka, Liska, Ždral, Mali ždral,Velika droplja, Mala droplja
  Šljuke i galebovi
  Ostrigari, Sabljarke, Ćurlikovci, Zijavci, Žalari, Vivci, Prutke, Šljučica, Barska šljuka, Šljuka livadarka, Šumska šljuka, Šljuke kamenjarke, liskonoge šljuke, prudnici, običan galeb, crnoglavi, mali, srebrnasti, mrki, troprsti, sivi, morski, Obična čigra, mala, belobrada, belokrila, dugokljuna, velika, debelokljuna
  Čaplje i rode
  Rode, bela, crna, Čaplje, siva, mrka, mala bela, žuta, egipatska žuta, gak, čapljica, bukavac, čaplja kašikara, ražanj
  Labudovi, guske i patke
  Labudovi, grbac, mali, divlji, divlje guske, glogovnjača, kratkokljuna, lisasta, mala lisasta, divlja guska, snežna guska
  Kako prepoznati divlju gusku
  Kanadska guska, belolika guska, crna guska, riđogrla guska, Divlje patke, utve, zlatokrila, nilska guska, šarena utva, mandarinke, karolinka, mandarinka, prave divlje patke, zviždarka, čegrtuša, krža, gluvara, šiljkan, grogotovac, kašikara, mramorka
  Kako prepoznati divlju patku
  Njorke, prevez, riđoglava patka, crnka, ćubasta patka, morska njorka
  Kako prepoznati njorku
  Gavke, gavka, ronci, arlekin, ledenjarka, turpan, baršunasti turpan, dupljašica, islandska dupljašica, mali ronac, srednji ronac, veliki ronac, beloglava patka, gnjurci, ćubasti, zlatouhi, rusogrli, gnjurčić, ušati, morski gnjurci
  Pelikani i vranci
  Vranci, veliki, ćubasti, mali, blune, nesiti, ružičasti, kudravi
  Ptice grabljivice
  Jastrebovi, lešinari i orlovi
  Osičar, mrka lunja, riđa lunja, belorepan, bradan, bela kanja, beloglavi sup, crni strvinar, zmijar, eja močvarica, poljska eja, stepska eja, eja livadarka, jastreb, kobac, kratkoprsti kobac, mišar, riđi mišar, gaćasti mišar, orao kliktavac, orao kliktaš, stepski orao, suri orao, patuljasti orao, planinski orao, ribar
  Sokolovi
  Belonokta vetruška, vetruška, siva vetruška, mali soko, lastavičar, morski soko, kraški soko, stepski soko, soko lovac, sivi soko
  Sove
  Kukuvije, kukuvija, ćuk, prave sove, buljina, snežna sova, jastrebača, patuljasta sova, kukumavka, šumske sove, šumska sova, dugorepa sova, utina, ritska sova, gaćasta kukumavka
  Pevačice
  Vrane, kreja sojka, lešnjikara, crvenokljuna galica, žutokljuna galica, čavka, gačac, vrana, gavran,
  Tajne ptičjih seoba
 • Divljač drugih kontinenata
  AFRIKA
  Opšti prikaz
  Divljač Afrike
  Šupljorogi preživari, afrički bivoli, ovce i koze, kozorozi, vitoroga goveda, derbski eland, južnoafrički eland, bongo, veliki kudu, mali kudu, nijala, planinska nijala, sitatugna, dekula, dajkeri, Antilope, konjolike antilope, sabljoroge antilope, oriks, adaks, jelenske antilope, gnu, močvarske antilope, kobe, nsama, puku, crveni lečve, crni lečve, ševarske antilope, srna antilopa, patuljaste antilope, Gazele, impala, gerenuk, dibatag, vitoroga gazela, prave gazele, Papkari nepreživari, bradavičava svinja, afrička prašumska svinja, riđa rečna svinja, Vodeni konji, nilski konj, patuljasti nilski, Žirafe i okapi, okapi, Kopitari, divlji magarac, Zebre, Nosorozi, Surlaši, afrički slon, Mesojedi, lav, leopard, gepard, Hijene, Psi, afrički divlji pas.

AZIJA
Divljač Azije
Šupljorogi preživari, gaur, banteng, kuprej, indijski bivo, goral, planinska antilopa, čirus, takin, volokoza, serou kozorozi, Pravi kozorozi i koze, kavkaski tur, sibirski kozorog, markor, bezoar, kritski kozorog, himalajski tar, snežni ovan, argali, urial, baral, ppalas antilopa, nilgaj, plavi bik, čusinga, persijska gazela, mongolski i tibetski zeren, sajga, čiru, Jeleni, jelen, los, sob, lopatar, srne, barasinga, kidang
Papkari nepreživari, divlja svinja, babirusa, Kopitari, indijski nosorog, javanski nosorog, azijski dvorogi nosorog, konj Prževalskog, tapir indijski, Surlaši, indijski ili azijski slon, Zverovi, tigar, bengalski tigar, leopard, gepard, snežni leopard, zlatna mačka, oblačasti leopard, tibetski medved, bruan, rikša, vuk, lisica, šakal, rakunopas, indijski doli, mali panda, veliki panda, prugasta hijena, mungos, samur, kalan.

SEVERNA AMERIKA
Divljač Severne Amerike
Šupljonogi preživari, američki bizon, mošusno goveče, debeloroga ovca, dal-ovca, planinska koza, viloroga antilopa, Jeleni, belorepi jelen, Zverovi, crni medved baribal, grizli, kodijak, beli medved, jaguar, puma, riđi ris, kanadski ris, ocelot, jaguarundi, margej, lasica, vidrica, žderavac, rakun, vuk, kojot, lisice

JUŽNA AMERIKA
Divljač Južne Amerike
Tapiri, centralno-američki tapir, andski tapir, jaguar, armadilo, medved sa naočarima

AUSTRALIJA
Divljač Australije
Kengur, valaru, crveni kengur, kengur drvopenjač

PERNATA DIVLJAČ DRUGIH KONTINENATA
Azija
Afrika
Amerika
Australija, Nova Gvineja, Novi Zeland
Okeani i daleka ostrva

 • GAJENJE I ZAŠTITA DIVLJAČI
  Gajenje divljači
  Osnovni pojmovi u ekologiji. Uslovi od kojih zavisi opstanak divljači. Osnovni načini gajenja divljači.
  Biotehničke mere pri gajenju divljači.

Ustanovljenje lovišta
Divljač, opšti uslovi i prostor. Posebna lovišta i divljač izvan lovnog područja i lovišta. Nadležnost za ustanovljenje lovišta.

Gazdovanje lovištem
Bonitiranje lovišta, lovnoprivredna osnova

 • Utvrđivanje brojnosti divljači u lovištu
  Utvrđivanje brojnosti zečeva, jarebica, fazanske divljači, srneće divljači, jelenske divljači, svraka, vrana, grlica, gugutki. Metodi ustanovljenja brojnosti divljači, brojno stanje divljači u našoj zemlji. Tačnost metoda za ustanovljenje brojnosti divljači.

Uređenje lovišta za sitnu divljač
Specijalizovana lovišta za fazane
Ograđena lovišta
Savremena proizvodnja fazanske divljači
Matično jato, inkubiranje fazanskih jaja, ishrana pilića u toku veštačke proizvodnje, veštačka proizvodnja poljskih jarebica, veštačka proizvodnja divljih pataka

Naseljavanje divljači
Vrste naseljavanja, svrhe naseljavanja, nabavka žive divljači, obeležavanje i praćenje divljači, telemetrija, imobilizacija divljači, naseljavanje divljači u našoj zemlji

 • Zaštita divljači
  Zaštita divljači u lovištu, zimska prihrana divljači, lovnotehnički objekti, zaštita divljači od savremene agrotehnike, zaštita divljači od hemijskih sredstava, zaštita divljači od čoveka

Šteta koju divljač nanosi šumi
Zaštita poljoprivrednih kultura od divljači
Poslovi u lovištu u toku godine

 • Bolesti divljači
  O uzrocima nastajanja bolesti divljači

Bolesti dlakave divljači
Bolesti zečeva i kunića. Bolesti srna, jelena, muflona, divokoza i kozoroga. Bolesti divljih svinja. Bolesti lisica. besnilo divljači.

Bolesti pernate divljači
Bolesti usled neodgovarajuće ishrane. Virusne bolesti. Bakterijske bolesti. Parazitske bolesti.

Trovanje divljači
Bolesti divljači koje se mogu preneti na ljude (zoonoze)
Gorani – mladi zaštitnici prirode
Međunarodna aktivnost na zaštiti divljači
Popis vrsta – srpskohrvatski i latinski nazivi
Indeks