Zaštita i đubrenje povrtarskih kultura

Zaštita i đubrenje povrtarskih kultura – Ljubiša Đorđević
Izdavač – Pi Press
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 105
Povez – meki
Godina izdanja – 2004
Format – 14 x 20 cm
Tiraž – 1000
ISBN – 86-84271-22-X

COBISS-ID – 118494220

Prednja korica knjige "Zaštita i đubrenje povrtarskih kultura"
izvor – retkeknjige.com

Knjiga „Zaštita i đubrenje povrtarskih kultura“ od autora Ljubiše Đorđevića spada u grupu specijalizovanih knjiga o povrtarstvu. Ovde se autor pozabavio sa dva bitna pitanja, a to je zaštita i đubrenje. Obe teme su bitne jer direktno utiču na količinu i kvalitet samih plodova.

Sam sadržaj je podeljen na tri okvirne veće celine. Prva se odnosi na opte pojmove, šta je pesticid, šta su bolesti povrća i slično. Druga sekcija u knjizi se bavi konkretnim povrćem ili grupama povrća koa što su na primer kukusnjače. Treći seo se odnosi na savete oko đubrenja povrća.

Saveti za povrće o grupe povrća je podeljen u tri podgrupe, prva su bolesti, druga su štetočine i treća su korovi. Neke bolesti i štetočine dolaze sa sasvim desetih biljaka, kao na primer mozaik duvana ili kukuruzna zlatica, i prave poblem na povrću.

Što se tiče ilustracija, tu su manje crno bele fotografije, osrednjega kvaliteta. Mogu da posluže, ali će se za precizniji izgled morati potražiti slike na internetu. Ovo sa fotografijama ne umanjuje vrednost knjige, ona će svakako biti od pomoći svakome ko se interesuje za povrtarsku proizvodnju ili za one koji se tom proizvodnom već bave.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
uvod
izvor – retkeknjige.com
opšti prikaz najčešćih problema pri gajenju povrća
izvor – retkeknjige.com
opšti prikaz zaštitnih sredstava za zaštitu povrća
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o zaštiti povrća u plastenicima
izvor – retkeknjige.com
poglevlja o konkretnoj metodologiji zaštite povrća
izvor – retkeknjige.com
opis štetnih insekata i sisara
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o zaštiti paradajza
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o zaštiti kupusnjača
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o zaštiti paprike
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o zaštiti krompira
izvor – retkeknjige.com
opis štetnih insekata koji napadaju kupus
izvor – retkeknjige.com
spisak zaštitnih sredstava
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Zaštita i đubrenje povrtarskih kultura“

Uvod

Opšti deo

Najvažniji uzročnici šteta

Šta su to bolesti

Šta su to štetočine

Šta su to korovi

Nabavka i upotreba preparata za zaštitu bilja

Podela i namena pesticida

Fungicidi

Insekticidi

Herbicidi

Kako izvršiti pripremu preparata

Važne napomene pre primene pesticida

Prognoza pojave bolesti i štetočina

Specijalan deo

Bolesti, štetočine i korovi povrtarskih kultura

Bolesti povrća

Štetočine povrća

Korovi

Mere zaštita povrća

Preventivne mere

Kurativne – direktne mere

Integralne mere

Dezinfekcija i dezinsekcija semena

Zaštita povrća od mraza

Zaštita rasada

Zaštita rasada od bolesti

Poleganje rasada

Ostali paraziti rasada

Zaštita rasada od štetočina

Rovac

Puž golać

Zaštita rasada od korova

Štetočine plastenika i staklenika

Bela leptirasta vaš

Lisne vaši

Ostale štetočine plastenika

Bolesti i štetočine paradajza

Bolesti

Plamenjača paradaza

Crna pegavost paradajza

Verticiliozno uvenuće

Bela trulež

Bakteriozna crna pegavost lista i ploda

Bakteriozna krastavost plodova

Virus mozaika krastavca na paradajzu

Neparazitne bolesti paradaza

Štetočine paradajza

Žičnjaci

Gundelji

Podgrizajuće sovice

Korovi

Bolesti, štetočine i korovi paprike

Bolesti

Zeleno uvenuće

Plamenjača

Bela trulež

Bakteriozna vlažna trulež plodova

Krastavost plodova paradajza i bakteriska pegavostlišća paprike

Virus mozaik duvana

Virus mozaik krastavaca

Virus mozaik lucerke

Žuto uvenuće (stolbur)

Promene na paprici usled nedostatka hraniva i vode

Štetočine

Podrgrizajuće sovice

Pamukova sovica

Lisna sovica

Lisne vaši

Kukuruzni plamenac

Žutonoga cikada

Korovi

Bolesti, štetočine i korovi kupusnjača

Bolesti

Plamenjača

Kila kupusa

Crna trulež

Vlažna trulež

Štetočine

Kupusni rilaš

Buvači kupusnjača

Kupusove stenice

Kupusna lisna vaš

Veliki i mali kupusar

Korovi

Bolesti, štetočine i korovi crnog, belog luka i praziluka

Bolesti

Plamenjača luka

Gar luka

Rđa luka

Trulež glavice crnog luka

Štetočine

Lukova muva

Minirajuće muve

Lukova lisna buva

Muva belog luka

Korovi

Bolesti, štetočine i korovi graška

Bolesti

Antraknoza

Fuzariozno uvenuće

Bakteriozna plamenjača

Viroza graška

Štetočine

Graškov žižak

Korovi

Bolesti, štetočine i korovi pasulja i boranije

Bolesti

Antranoza Pasulja

Bakteriozna plamenjača

Štetočine

Pasuljev žižak

Korovi

Bolesti, štetočine i korovi krompira

Bolesti

Plamenjača krompira

Crna pegavost

Ružičasta pegavost

Crna krastavost ili bela noga krompira

Srebrnasta krastavost

Suva trulež

Prašna krastavost

Crna noga

Viroze krompira

Neparazitne bolesti krompira

Štetočine

Biljne vaši

Krompirova zlatica

Žičnjaci

Gundelj

Korovi

Đubrenje povrtarskih kultura

Zemljište

Agrohemijske osobenosti zemljišta

Kontrola zemljišta

Uzimanje uzoraka zemljišta

Značaj i uloga đubrenja

Začaj pojedinih hranljivih elemenatau ishrani biljaka

Sadržaj ukupnog azota

Značaj azota

Nedostatak azota

Višak azota

Sadržaj lako pristupačnih fosfora

Uloga i značaj

Nedostatak fosfora u zemljištu

Sadržaj lako pristupačnog kalija

Uloga i značaj

Nedostatak kalijuma u zemljištu

Izbor đubriva

Organska đubriva

Mineralna đubriva

Principi primene đubriva

Šta određuje đubrenje

Kako se primenjuje đubrivo

Vreme primene đubriva

Đubrenje povrtarskih kultura

Đubrenje paradajza

Vreme i način đubrenja paradajza

Đubrenje paradaza u zaštićenom prostoru

Đubrenje paprike

Vreme i način đubrenja paprike

Đubrenje lisnato glavičastog povrća

Đubrenje kupusa, karfiola, salate i spanaća

Vreme i način đubrenja kupusa

Đubrenje šargarepe paškanata, peršuna i celera

Đubrenje crnog, belog luka i arpadžika

Đubrenje mahunastog povrća

Đubrenje graška buranije i pasulja

Đubrenje krompira

Literatura