Jabuka – Petar D. Mišić

Jabuka – Petar D. Mišić
Izdavač – Poljoprivredna biblioteka Draganić
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 67
Povez – meki povez
Godina izdanja – 2000
Format – 12 X 21 cm
Tiraž – 2000
ISBN – 86-441-0321-0

prednja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
knjiga na prodaju

Knjiga „Jabuka“ od autora Petra Mišića se u ovom izdanju može nazvati priručnikom. Da ne bude zabune, ovaj autor je objavio i još jednu knjigu koja je mnogo obimnija od ove, sa istim nazivom „Jabuka“. Međutim čak i u ovom smanjem obimu se nalazi dovoljno podataka da bude od koristi početnicima, ali i svima koji se već bave proizvodnjom jabuke.

Nakon uvodnog poglavlja o proizvodnji jabuka sledi opis drveta jabuke i nakon toga predstavljanje sorti. Predstavljene su najpoznatije sorte jabuka, ali i neke lokalne koje su takođe interesantne. Nakon toga se piše o podlogama za sadnice jabuke, i onda malo opširnije o podizanju zasada jabuka i kako da se on održava tokom vremena.

Deo knjige je posvećen najčešćim bolestima i štetočinama koje se javljaju u jabučnjaku, a nakon toga se malo piše o podmlađivanju stabala jabuke i prekalemljavanju. Pri kraju je do o berbi i čuvanju plodova jabuke, kao i neke računice o rentabilnosti u proizvodnji jabuka.

Što se tiče ilustracija, one su u knjizi sasvim solidne, delom su to crno bele fotografije, a delom su to crteži. Što je veoma korisno dobar deo tih crteža prikazuje kako da se orezuju i formiraju krošnje jabuke.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com
uvod
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o sortama jabuka
izvor – retkeknjige.com
opis lokalnih sorti
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o formiranju krošnje orezivanjem
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o pripremama za podizanje zasada jabuka
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o zimi na voćnjaku
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o štetnim insektima
izvor – retkeknjige.com
spisak literature
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Jabuka“

Proizvodnja jabuke

Organi jabuke

Koren

Stablo

List

Cvet

Seme

Plod

Prirodni uslovi pogodni za gajenje jabuke

Sorte jabuka

Vodeće sorte jabuka

Prateće sorte jabuka

Sorte jabuka lokalnog značaja

Sorte jabuka za proizvodnju biološki vredne hrane

Stubaste jabuke

Podloge za jabuku

Šumska divlja jabuka

Vegetativne podloge za jabuku

M 9

M 26

MM 106

M 27

A2

Sadnja jabuke

izrada projekta jabučnjaka

Ispitivanje, izbor i priprema zemljišta za sadnju jabuka

Izbor sistema gajenja jabuke

Rastojanje izmeđi jabuka u zasadu

Oprašivanje i oplođavanje jabuke

Plan zasada jabuke

Razmeravanje i obeležavanje mesta za sađenje jabuke

Izbor, nabavka i priprema sadnica za jabuke za sadnju

Vreme i način sađenja jabuka

Održavanje zemljišta u jabučnjacima

Rezidba i oblici krune jabuka

Oblici krune jabuke

Poboljšana piramidalna kruna

Vretenasti žbun

Vitki vretenasti žbun

Palmeta kosih grana

Ishrana jabuka

Navodnjavanje zemljišta u jabučnjaku

Zaštita jabuka od mrazeva

Zaštita jabuke od prouzrokovača bolesti i štetočina

Bolesti jabuka

Čađava krastavost jabuke

Pepelnica jabuke

Plamenjača kruške i jabuke

Štetočine jabuke

Jabučni cvetojed

Jabučni smotavac

Lisne vaši jabuke

Lisni mineri jabuke

Crveni pauk

Program (kalendar) zaštite jabuke

Podmlađivanje i prekalemljavanje jabuke

Podmlađivanje jabuke

Prekalemljavanje jabuke

Berba jabuke

Čuvanje plodova jabuke

Hranljiva i upotrebna vrednost plodova jabuke

Prinosi i rentabilnost gajenja jabuke

Prinosi jabuke

Rentabilnost gajenja jabuke

Literatura