Malina – Petar D. Mišić

Malina – Petar D. Mišić
Izdavač – Poljoprivredna biblioteka Draganić
Kategorija – poljoprivreda
Pismo – ćirilica
Broj stranica – 52
Povez – meki povez
Godina izdanja – 2000
Format – 12 X 21 cm
Tiraž – 2000
ISBN – 86-441-0322-9

Prenja korica priručnika o gajenju malina
izvor – retkeknjige.com

Knjigu „Malina“ je napisao Petar Mišić na način da ima formu priručnika. Sve bitne stavke o gajenju maline su opisane, sasvim dovoljne za ljude koji žele da je gaje na okućnici. Ovo je dobra literatura i za one koji planiraju sadnju maline na većim površinama, kao neki početni izvor informacija.

Sistem organizovanja knjige je isti kao i za većinu izdanja iz „Poljoprivredne biblioteke“, prvo je predstavljena biljka malina, prikaz sorti malina, potom kako se spremaju sadnice, pa priprema zemljišta i sadnja tih sadnica. Potom ide deo kako se održava zasad malina u rodu, koje su potencijalne bolesti i štetočine koje se mogu pojaviti, te na kraju berba i čuvanje.

Knjiga je malo siromašnije ilustovana, uglavnom crno belim fotografijama sa tek nekoliko crteža. Za pohvalu je dosta obiman spisak literature pri kraju knjige, koji može biti od pomoći svima koji se misle ozbiljnije baviti malinarstvom.

Slike knjige

zadnja korica knjige
izvor – retkeknjige.com
naslovna strana
izvor – retkeknjige.com
poglavlje o proizvodnji maline
izvor – retkeknjige.com
opis delova biljke maline
izvor – retkeknjige.com
opis uslova za proizvodnju malina
izvor – retkeknjige.com
opis sorti maline
izvor – retkeknjige.com
opis dvorodnih sorti maline
izvor – retkeknjige.com
manje poznate sorte maline
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige „Malina“

Uvod

Proizvodnja maline

Organi maline

Koren

Stablo

List

Cvet

Seme

Plod

Prirodni uslovi pogodni za gajenje maline

Sorte Maline

Sorte maline za proizvodne zasade

Vilamet

Miker

Gradina

Moling eksploit (Malling Exploit)

Sorte maline lokalnog značaja

Krupna dvorodna

Moling promis

Podgorina

Septembar

Heritidž

Perspektivne sorte malina

Proizvodnja sadnica malina

Razmnožavanje maline semenom

Proizvodnja sadnice maline izdankom

Proizvodnja sadnice maline korenovom reznicom

Proizvodnja sadnice maline kulturom tkiva

Podizanje zasada maline

Projektovanje zasada maline

Tipovi malinjaka

Izbor mesta, položaja i zemljišta za malinjak

Načini gajenja maline

Gajenje maline u obliku žbunova

Gajenje maline u obliku pantljika

Gajenje malina u obliku špalira

Potreban broj izdanaka za sadnju

Određivanje sadnih mesta za malinu

Izrada plana malinjaka

Vađenje i priprema izdanaka maline za sadnju

Vreme sadnje maline

Način sađenja maline

Postavljanje (naslona) potpore za maline

Nega mladog malinjaka

Nega malinjaka u rodu

Nega zasada jednorodne maline u rodu

Proređivanje i vezivanje izdanaka maline

Orezivanje izdanaka maline

Prihrana maline

Uklanjanje mladih izdanaka maline

Obrada zemljišta u malinjaku

Uništavanje korova u malinjaku

Navodnjavanje maline

Uklanjanje starih izdanaka (rodica) malina

Nega zasada dvorode maline u rodu

Zaštita maline od napovoljnih činilaca sredine

Zaštita maline od prouzrokovača bolesti i štetočina

Bolesti maline

Virusne bolesti maline

Gljivične bolesti maline

Bakterijalne bolesti maline

Štetočine maline

Štetni insekti maline

Štetni pregli (grinje) maline

Štetne nematode maline

Štetni glodari maline

Program (kalendar) zaštite maline

Berba plodova maline

Klasiranje, pakovanje, prevoz, smrzavanje i čuvanje plodova maline

Osobine plodova maline

Prinos i rentabilnost gajenja maline

Prinosi maline

Rentabilnost gajenja maline

Literature