Majstorisanje u kući 1

Majstorisanje u kući 1 – Jožef Sič (Szűcs József)

Izdavač – BIGZ Beogradski izdavačko grafički zavod

Kategorija – uređenje doma

Pismo – latinica

Broj stranica – 139

Povez – meki povez

Godina izdanja – 1977

Format – 12 X 18 cm

Prevod – Mr Gavro Vidaković

Tiraž – 20 000 komada

ISBN  –  nema

ISSN – nema

Naslovna strana knjige
izvor – retkeknjige.com

Knjiga “Majstorisanje u kući 1” čiji je autor Jožef Sič je prva iz kompleta koji ima ukupno 4 knjige. U ovoj knjizi su obrađene osnove za rad, stolarija i rad sa metalom. Tematika je obrađena na jasan i razuman način. Nije to ni previše laički pa da izgleda kao po principu “lako ćemo”, ali nije otišlo ni previše u stručnost pa da se izgubi u preteranoj terminologiji.

Da malo bolje prestavim knjigu opisaću kao primer nešto sa početka knjige, a to je tema “O opterećenju”. O ovome se ređe govori, ali u stvarnosti sve što napravimo trpi određena opterećenja i o njime treba povesti računa prilikom izrade planova i crteža. Autor je ovde naveo priličan broj sila koje utiču na predmete, Mada one ne deluju uvek i na sve premete jednako, obavezno o njima treba promisliti. U knjigi su navedene i opisane: pritisak, izvlačenje – kidanje, uvijanje, izvijanje, savijanje, smicanje. Kad se pogleda koliko često se nešto tek napravljeno raspadne, jasno je da nije povedeno računa kako će se predmet koristiti i gde.

Povezani tekstovi

Ilustracje su crteži, crno beli i veoma su jasni. Prikazani su alati, pribor, materijali, šeme elemenata koji se prave i najkorisnije je videti principe kako neki odrađen posao funkcioniše. Na primer predstavljeno je nekoliko tipova šarki za vrata i prikazano je kako se one postavljaju, te kako nakon toga funkcionišu.

Mada je knjiga starijeg datuma sve prikazano u noj je i danas aktuelno u radionicama. Došlo je samo do manjih promena u materijalima, pojavili su se neki novi. Međutim i oni se obrađuju i ugrađuju na veoma sličan način kao stari.

Zadnja strana knjige
izvor – retkeknjige.com
predstavljanje mernog alata
izvor – retkeknjige.com
kako zakucavati eksere
izvor – retkeknjige.com
načini spajanja drvenih elemenata nameštaja
izvor – retkeknjige.com
vrste šarki koje koriste stolari
izvor – retkeknjige.com
vrste šrafova koje se koriste
izvor – retkeknjige.com
kako stegnuti materijal koji se buši
izvor – retkeknjige.com
sacijanje metala na nakovnju
izvor – retkeknjige.com

Sadržaj knjige Majstorisanje u kući 1

 • Dragi čitaoci
 • POČETNI TEHNIČKI KURS
 • Tok izrade jednog alata sa višestrukom primenom
 • O obeležavanju
 • O opterećivanju
 • Projektovanje je prva faza rada
 • STOLAR U KUĆI
 • Poznavanje drveta
 • Obrada drveta
 • – ukucavanje eksera
 • – mala katalog eksera
 • – zavrtnji za drvo
 • – lepljenje
 • – testerisanje
 • – rad dletom
 • – bušenje
 • – rendisanje
 • – raspe i turpije za rendisanje
 • Tehnika spajanja drveta
 • – spojevi drveta
 • – raspodela tereta
 • – šarke
 • Nekoliko spretnih zahvata
 • OD ZAVRTNJA DO ZAVARIVANJA
 • Metali
 • Polufabrikanti
 • Alat
 • Savijanje šipki i cevi
 • Odsecanje sekačem
 • Sečenje testerom
 • Turpijanje
 • O bušenju
 • Spajanje metalnih delova
 • – nerazdvojive veze
 • – zakovanje
 • – pritezanje zakivka
 • – zavrtnji
 • Limarski radovi
 • – sečenje lima
 • – savijanje limova
 • – obrubljivanje
 • – termička obrada metala
 • – o livenju